UK: ocena regulacji w estetyce lekarskiej

Eksperci z brytyjskiego Departamentu Zdrowia Narodowego Systemu Ochrony Zdrowia (NHS – National Health System) po dokonaniu analizy rynku estetyki lekarskiej opracowali rekomendacje, które miałyby doprowadzić do lepszego uregulowania branży, podniesienia kwalifikacji osób, które w niej działają oraz zapewnienia ochrony pacjentom z powikłaniami. Jedną z propozycji są wypełniacze na receptę

Kontynuuj czytanie