Tag Archives: Rekonstrukcyjnej i Estetycznej

Niewielka liczba implantów PIP w Polsce

Z informacji Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej (PTChPRiE) wynika, że na terenie Polski została wszczepiona niewielka liczba wadliwych protez piersi firmy Poly Implant Prothèse (PIP) – czytamy w komunikacie PTChPRiE.

Nowy prezes Towarzystwa Chirurgii Plastycznej

Prof. Jerzy Strużyna, kierownik Wschodniego Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej (WCLO) oraz konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii plastycznej został wybrany na stanowisko prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.