Nowy prezes Towarzystwa Chirurgii Plastycznej

Prof. Jerzy Strużyna, kierownik Wschodniego Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej (WCLO) oraz konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii plastycznej został wybrany na stanowisko prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.

Podczas XIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, w weekend (19-21 października) w Warszawie odbyły się wybory nowego zarządu towarzystwa na lata 2011-2013. Przy bardzo wysokiej frekwencji (obecnych na sali było ponad 110 członków towrzystwa) środowisko polskich chirurgów plastycznych wybrało na stanowisko prezesa Prof. Jerzego Strużynę – informuje WCLO.

W informacji na stronie Wschodniego Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej można przeczytać, że koledzy i koleżanki chirurdzy plastyczni docenili wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie prof. Strużyny w chirurgii plastycznej i leczeniu oparzeń. – Doceniono również sugestie pana Profesora, co do rozwoju chirurgii plastycznej w Polsce na najbliższe lata – dodaje WCLO w komunikacie.

Prof. Jerzy Strużyna od 2009 r. kieruje Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej SPZOZ Łęczna. W latach 2002 – 2007 pełnił funkcję kierownika Katedry i Oddziału Klinicznego Chirurgii Rekonstrukcyjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Jeszcze wcześniej prof. Strużyna kierował Kliniką Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie, a także Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

W lipcu b.r. został wybrany na konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii plastycznej.

Dodajmy, że prof. Strużyna jest też wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń oraz członkiem European Burn Association (EBA), International Society for Burn Injuries (ISBI), Śródziemnomorskiego Klubu Leczenia Oparzeń, Niemieckiego Towarzystwa Chirurgii Ręki.

Źródło: WCLO


Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>