Innowacyjna gama preparatów do leczenia melasmy

Peroksydaza ligninowa jest enzymem wyizolowanym z grzyba drzewnego  Phanerochaete chrysosporium. Mechanizm działania tego enzymu wykorzystywanego w preparatach Elure polega na uszkodzeniu ścian komórkowych butwiejących roślin i melaniny [1]. Skuteczność preparatów potwierdzono w badaniach klinicznych

Autorka artykułu: Prof. dr hab. n. med. Wioletta Barańska-Rybak – Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdański Uniwersytet Medyczny

Uszkodzenie melaniny w warunkach in vivo wymaga alkoholu veratrylowego i pH poniżej 4.5 aby uaktywnić peroksydazę. W momencie gdy pH skóry wraca do wartości 5.5 aktywność enzymu ustaje, co ma miejsce ok. 1 godzinę po jego aplikacji [2]. Proces ten zachodzi w górnych warstwach naskórka podczas złuszczania korneocytów.  Struktura molekularna ligniny jest podobna do melaniny. Wykorzystano to w badaniach, które  potwierdziły poprawę kolorytu skóry poprzez zmniejszenie ilości eumelaniny. Enzym ten jest aktywowany przez  H2O2 , następnie uszkadza melaninę dając szybki efekt jej eliminacji [3].

Szerokie zakrojone badania

Przed wprowadzeniem preparatów zawierających peroksydazę ligninową przeprowadzono 13 badań klinicznych w których wzięło udział około 450 pacjentów. Efektywność oceniano w USA, Europie, Chinach, Indiach, Japonii oraz Korei czyli na różnych fototypach skóry  Wyniki tych badań potwierdziły  bezpieczeństwo i skuteczność peroksydazy ligninowej.

W jednym z nich  oceniano efektywność w leczeniu melasmy u 31 kobiet, które aplikowały preparat na całą twarz przez 8 tygodni. Kolor skóry był oceniany w dniu  0, 7, 28 i 56 przy pomocy chromametru na czole i policzkach. Dodatkowo wykonywano dokumentację fotograficzną każdej części twarzy, a klinicznej oceny redukcji melasmy dokonywało dwóch niezależnych dermatologów.

Obszar i poziom nasilenia melasmy (MASI – melasma area severity index) był wyraźnie mniejszy już w 28 dniu leczenia w porównaniu ze stanem wyjściowym. Nie odnotowano żadnych działań niepożądanych w trakcie leczenia [4].

Udowodniona poprawa

Inne badanie porównywało skuteczność peroksydazy ligninowej z 4% hydrochinonem. Wzięło w nim udział 60 kobiet w wieku 18 – 65 lat z łagodnymi i średnio nasilonymi przebarwieniami o charakterze melasmy. Badanie trwało 12 tygodni, a pacjentki zostały podzielone na 2 grupy.

Grupa 1 aplikowała tylko peroksydazę ligninową na jedną połową twarzy, podczas gdy druga połowa twarzy była nieleczona. Grupa 2 aplikowała  peroksydazę ligninową na jedną połową twarzy, 4% hydrochinon zaś na drugą połowę twarzy. Oceny skuteczności leczenia dokonywał badacz, pacjent oraz badanie przy pomocy dermospektrofotometru w 4, 8 i 12 tygodniu.

Udowodniono, że skuteczność w redukcji przebarwień peroksydazy ligninowej i hydrochinonu była porównywalna, natomiast po tej  stronie twarzy, gdzie aplikowana była peroksydaza ligninowa skóra wykazywała lepszą strukturę i większą gładkość [5].

Kolejne badanie miało charakter randomizowany, kontrolowany placebo i porównywało skuteczność peroksydazy ligninowej i 2% hydrochinonu w kremie. Przeprowadzono je w grupie 51 azjatyckich kobiet. Po randomizacji pacjentki stosowały na jedną stronę twarzy krem z peroksydazą ligninową na dzień i na noc , a na drugą placebo lub 2% hydrochinon również na dzień i na noc.

Po zakończeniu badania stwierdzono, że tylko strona twarzy poddana działaniu peroksydazy ligninowej  wykazywała redukcję przebarwień w porównaniu do strony traktowanej 2% hydrochinonem lub placebo [6].

Wyjątkowa terapia

Niewątpliwą zaletą peroksydazy ligninowej jest jej bezpośredni wpływ na melonocyty co odróżnią ją od innych preparatów stosowanych w terapii melasmy dla których głównym punktem uchwytu jest tyrozynaza ( enzym uczestniczący w procesie syntezy melaniny). Może być ona stosowana w monoterapii łagodnych i średnio nasilonych przebarwień oraz w terapii łączonej z innymi procedurami (pilingi chemiczne, IPL) w terapii przebarwień głębokich.

Autorka artykułu: Prof. dr hab. n. med. Wioletta Barańska-Rybak – Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdański Uniwersytet Medyczny

Okładka magazynu „Rynek estetyczny” numer 2/III-VI/2020

Ten i wiele innych ciekawych tekstów nt. zabiegów medycyny estetycznej do przeczytania w numerze „Rynku estetycznego”

Prenumeratorów zapraszamy do korzystania z e-WYDANIA

Wszystkich zainteresowanych do PRENUMERATY

lub do EMPIKu

Piśmiennictwo:

1.     Wong DWS. Structure and action mechanism of ligninolytic enzymes. Appl Biochem Biotechnol 2009;127:174-209.

2.     Mauricio T, Karmon Y, Khaiat A. A randomized and placebo-controlled study to compare the skin-lightening efficacy and safety of lignin peroxidase cream vs 2% hydroquinone cream. J Cosmet Dermatol 2011;10:253-9.

3.     Woo SH, Cho JS, Lee BS and Kim EK: Decolorization of melanin by lignin peroxidase from Phanerochaete chrysosporium. Biotechnol Bioprocess Eng 9: 256-260, 2004.

4.     Zhong SM, Sun N, Liu HX, ,  Niu YQ, Wu Y.  Reduction of facial pigmentation of melasma by topical lignin peroxidase: A novel fast-acting skin‑lightening agent. Exp Therap Med.  2015; 9: 341-344.

5.     Draelos ZD. A split-face evaluation of a novel pigment-lightening agent compared with no treatment and hydroquinone. J Am Acad Dermatol 2015;72: 105-107.

6.     Mauricio T. Karmon Y, Khaiat A. A randomized and placebo-controlled study to compare the skin-lightening efficacy and safety of lignin peroxidase cream vs. 2% hydroquinone cream. JCD 2011; 10: 253-259


Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>