Lekarz na swoim – czyli sposoby finansowania działalności w sferze usług medycznych

Ostatnie badania firmy doradczej Deloitte wskazują, że rynek medyczny w Polsce jest jednym z najszybciej rozwijających się w Europie. Według autorów raportu wydatki Polaków na usługi zdrowotne rosną o ponad 6% rocznie. Główną przyczyną tak znacznego rozwoju jest fakt, że polskie społeczeństwo stale się bogaci, a jednocześnie państwowy system opieki medycznej nie jest w pełni wydolny. Obecnie aż 1/3 wszystkich wydatków na zdrowie w Polsce jest pokrywana ze środków własnych obywateli i należy się spodziewać, że ten udział będzie się stale zwiększać.

Kontynuuj czytanie