Leasing operacyjny, finansowy, pożyczka?

Decydując się na leasing trzeba wybrać jego rodzaj: operacyjny lub finansowy. Atrakcyjna może być też pożyczka, ponieważ stawka podatku VAT na sprzęt medyczny jest niższa (8%) od stawki podatku zawartego w leasingu (23%).

Każdy rodzaj leasingu ma swoje zalety uzależnione m. in. od specyfiki prowadzonej działalności i przedmiotu, który chcemy sfinansować. Niezależnie od rodzaju, plusem leasingu jest jest brak konieczności angażowania własnych środków na całą inwestycję przy przystąpieniu do jej realizacji.

Leasing operacyjny

Zdaniem eskpertów z BZ WBK dla zdecydowanej większości przedsiębiorców korzystniejszy pod względem podatkowym jest leasing operacyjny. W przypadku tej formy finansowania to firma leasingowa ujawnia przedmiot w swoich aktywach i to ona jest odpowiedzialna za dokonanie odpisów amortyzacyjnych.

Wymiernymi korzyściami dla przedsiębiorcy są: możliwość wliczenia w koszty uzyskania przychodu całej opłaty wstępnej, wszystkich rat leasingowych (w części kapitałowej i odsetkowej), a także opłat związanych z bieżącą eksploatacją przedmiotu leasingu.

Warunkiem jest zawarcie umowy zgodnej z wytycznymi przewidzianymi w prawie podatkowym: umowa leasingu musi być zawarta na czas określony i trwać minimalnie 40% czasu amortyzacji środka trwałego, co np. w przypadku samochodu osobowego daje dwa lata.

Leasing finansowy

Jeśli zarządzający gabinetem zdecyduje się na leasing finansowy, to przedmiot zostanie zaliczony do jego majątku, co da mu możliwość samodzielnego dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Kosztem uzyskania przychodu dla placówki w tym przypadku są właśnie odpisy amortyzacyjne, część odsetkowa raty leasingowej oraz codzienne koszty użytkowania.

– Zaletą leasingu finansowego jest brak ograniczeń dotyczących minimalnej wartości końcowej oraz minimalnego okresu trwania umowy – mówi Mariusz Włodarczyk, dyrektor zarządzający BZ WBK Leasing. Dodaje, że warunkiem jest, aby umowa została podpisana na czas określony, ustalony między stronami.

– Po zakończeniu okresu leasingu dany przedmiot przechodzi na własność korzystającego i można go wykorzystywać dalej w firmie lub odsprzedać – wyjaśnia Mariusz Włodarczyk.

VAT w leasingu operacyjnym

Należy podkreślić, że leasing operacyjny w ramach podatku VAT traktowany jest jako usługa. W związku z tym, podstawę opodatkowania w tym przypadku stanowi wartość netto raty leasingowej, płaconej przez leasingobiorcę.

Podatek VAT jest naliczany wraz z każdą opłatą leasingową, co powoduje, że zapłata VATu – w porównaniu z zakupem przedmiotu – jest także rozłożona dla przedsiębiorcy w czasie.

Czynsze leasingowe podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%, niezależnie od stawki jaką opodatkowany jest leasingowany przedmiot.

VAT w leasingu finansowym

W przypadku tego rodzaju leasingu mamy do czynienia z dostawą towaru, stąd podatek VAT od sumy płatności leasingowych należy zapłacić w całości wraz z pierwszą ratą leasingową.

Dla wielu firm, szczególnie tych rozpoczynających działalność, może okazać się to sporym wyzwaniem. Z drugiej strony leasing finansowy pozwala na doliczenie niższej stawki VAT, która w przypadku sprzętu medycznego w zdecydowanej większości wynosi 8%.

Leasing finansowy cieszy się sporą popularnością, np. wśród podmiotów, które nie są płatnikami podatku VAT. A to dlatego, że pozwala na doliczenie stawki VAT w takiej samej wysokości, jaką obłożony jest przedmiot.

Wykup przedmiotu leasingu

W leasingu operacyjnym: po upływie terminu umowy, własność przedmiotu leasingu może, ale nie musi, zostać przeniesiona na leasingobiorcę.

W zdecydowanej większości przypadków mamy jednakże do czynienia z przeniesieniem praw własności po zapłacie przez klienta wcześniej ustalonej kwoty (kwoty wykupu), ale wszystko zależy od zapisów w umowie.

W leasingu finansowym: wykup praktycznie nie istnieje. Wraz z zapłatą ostatniej raty przedmiot automatycznie staje się własnością leasingobiorcy.

A może pożyczka

Eksperci z Europejskiego Funduszu Lesingowego (EFL) zwracają uwagę, że pożyczka jest szczególnie atrakcyjnym rozwiązaniem dla sektora medycznego, dla którego stawka podatku VAT na sprzęt medyczny jest niższa (8%) od stawki podatku zawartego w leasingu (23%).

Trzeba jednak zauważyć, że spora część urządzeń stosowanych do zabiegów estetycznych nie ma statusu wyrobów medycznych.

Pożyczka jest udzielana klientowi na zakup wybranego przez niego środka trwałego. Inaczej niż w przypadku leasingu, to pożyczkobiorca staje się właścicielem nabytego sprzętu.

Pożyczką mogą być finansowane zarówno nowe jak i używane przedmioty. Wśród nowych pożyczka obejmuje m in. sprzęt medyczny, sprzęt medyczny do hydro- i mechanoterapii, meble biurowe stanowiące wyposażenie gabinetów lekarskich, maszyny i urządzenia do produkcji szkła i wyrobów ze szkła, sprzęt optyczny, aparaty i sprzęt laboratoryjny.

Natomiast przedmioty używane, które mogą zostać sfinansowanie pożyczką to: fotel stomatologiczny, unit stomatologiczny, USG (ultrasonograf), densytometr, mammograf, EEG (elektroencefalograf), gastroskop/endoskop, dializator/sztuczna nerka, litotryptor- urządzenie do rozbijania kamieni nerkowych, EKG (elektrokardiograf), zestaw holterowski, kardiomonitor, autoreflaktometr, dioptromierz, lampa szczelinowa, unit okulistyczny, autoklaw/euroklaw.

W przypadku EFL pożyczka jest udzielana w złotówkach, a czas trwania umowy wynosi do 60 miesięcy w przypadku nowego sprzętu i 48 miesięcy gdy jest to sprzęt używany. EFL udziela swojej pożyczki na minimum 3 miesiące, natomiast minimalna wartość przedmiotu wynosi 5 tys. PLN.

Dla kogo finansowy, dla kogo operacyjny?


Mariusz Włodarczyk, dyrektor zarządzający BZ WBK Leasing:
– Wybór odpowiedniego rodzaju finansowania zależy przede wszystkim od tego, w jakim tempie i jakie korzyści podatkowe związane z inwestycją zamierza zrealizować przedsiębiorca. Ponad 70% naszych klientów decyduje się na leasing operacyjny, który daje korzyści podatkowe w krótszym okresie oraz pozwala na rozłożone w czasie płatności VATu, jednak czasami korzystniejszy dla przedsiębiorcy może okazać się leasing finansowy. Jest tak np. wśród podmiotów z branży medycznej, które nie są płatnikami podatku VAT. Leasing finansowy pozwala im bowiem na doliczenie niższej stawki VAT, która w przypadku sprzętu medycznego w zdecydowanej większości wynosi 8%. Ponadto, na leasing finansowy częściej decydują się większe przedsiębiorstwa, inwestujące w linie produkcyjne lub środki trwałe o znacznej wartości, z uwagi na możliwość stosowania przyspieszonej amortyzacji oraz większą elastyczność co do czasu trwania kontraktu.


Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>