Polski patent na hydroksyapatyt

Jeden z popularniejszych preparatów na bazie hydroksyapatytu wapnia, wykorzystywany do zabiegów estetycznych został oficjalnie zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych przez FDA w 2006 r. Tymczasem już w 1996 r. grupa naukowców z Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie z Pracowni Zol-Żel zgłosiła innowacyjny patent na otrzymywanie hydroksyapatytu (HA= Ca10(PO4)6(OH)2) polską metodą. Od tamtej pory nie znalazł się chętny na komercjalizację pomysłu

O Hydroksyapatycie zaczęliśmy myśleć już w latach 80-tych – mówi w rozmowie z “Rynkiem estetycznym” Wiesława Łada z Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej (IChiTJ). Opowiada, że pierwsza prezentacja opracowanej przez zespół metody już w 1991 r. zrobiła duże zamieszanie na naukowej konferencji w Stanach Zjednoczonych.

Potem polscy naukowcy doprowadzili w 1996 r. do opracowania pierwszego patentu, jeszcze nie związanego bezpośrednio z zastosowaniami medycznymi, który w 2001 r. został oficjalnie udzielony. Posypały się nagrody. Złoty Medal na konferencji IV International Exhibition of Inventions „Invention 2001” Gdańsku, Nagroda Przewodniczącego KBN prof. Michał Kleibera w 2002 r., czy Brązowy Medal 33 Międzynarodowej Wystawy Wynalazków, Nowych Technik i Wyrobów w Genewie.

Jednak wciąż nie znalazł się sposób na wykorzystanie praktyczne tak cenionego wynalazku.

Wiesława Łada - po ukończeniu Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zajęła się pracami naukowymi w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej (dawniej Instytut Badań Jądrowych). Była kierownikiem Pracowni Hydrometalurgii a od 1987 r. pełniła funkcję  zastępcy kierownika Pracowni Zol-Żel. Wiesława Łada jest autorem lub współautorem 150 prac publikowanych w renomowanych czasopismach zagranicznych oraz 30 patentów nagradzanych na międzynarodowych wystawach (Eureka, Genewa, Archimedes- Moskwa, Chiny). Została uhonorowana m. in. tytułem “Woman Inventor 2001” przez the WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). Odznaczona przez  Prezydenta III RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Państwa Polskiego w marcu 2009 za propagowanie polskiej myśli naukowej i wynalazczej poza granicami kraju.
Wiesława Łada – po ukończeniu Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zajęła się pracami naukowymi w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej (dawniej Instytut Badań Jądrowych). Była kierownikiem Pracowni Hydrometalurgii a od 1987 r. pełniła funkcję zastępcy kierownika Pracowni Zol-Żel. Wiesława Łada jest autorem lub współautorem 150 prac publikowanych w renomowanych czasopismach zagranicznych oraz 30 patentów nagradzanych na międzynarodowych wystawach (Eureka, Genewa, Archimedes- Moskwa, Chiny). Została uhonorowana m. in. tytułem “Woman Inventor 2001” przez the World Intellectual Property Organization (WIPO). Odznaczona przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Państwa Polskiego w marcu 2009 za propagowanie polskiej myśli naukowej i wynalazczej poza granicami kraju.

Medycyna estetyczna na horyzoncie

W czerwcu 2002 r. Wiesława Łada przypadkiem natrafiła w gazecie na wzmiankę o zastosowaniu hydroksyapatytu wapnia w medycynie estetycznej. – Nagle czytam, że lekarz w Warszawie zaczyna stosować niezwykle innowacyjną w Polsce metodę, że to jest preparat sprowadzany za ciężkie pieniądze z zagranicy, opatentowany w Stanach Zjednoczonych – opowiada.

Postanowiła skontaktować się z lekarzem i umówić na spotkanie. Okazał się nim doktor Andrzej Ignaciuk, szef Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. W trakcie spotkania doszli do wniosku, że skoro hydroksyapatyt otrzymywany w IChTJ w niczym nie ustępuje produktowi amerykańskiemu to warto spróbować wykorzystać polski produkt w medycynie estetycznej, a więc produkować go i sprzedawać na naszym krajowym rynku. Tym bardziej, że metoda zol-żel opracowana w IChTJ otrzymywania hydroksyapatytu w postaci proszku o ziarnach sferycznych lub nieregularnych jest mało skomplikowana.

Okazało się jednak, że sam hydroksyapat w postaci proszku to nie wszystko. Należało jeszcze pomyśleć nad opracowaniem sposobu “zawieszenia” hydroksyapatytu w nośniku bezpiecznym, neutralnym dla organizmu pacjenta.

Medyczny łącznik

Wiesława Łada z kolegami z Pracowni Zol-Żel IChiTJ we współpracy z doktorem Andrzejem Ignaciukiem opracowali materiał w postaci zawiesiny hydroksyapatytu różnych mediach. – To już był hydroksyapatyt możliwy do wykorzystania w medycynie estetycznej – informuje naukowiec.

Wniosek patentowy na sposób otrzymywania tego nowego materiału został zgłoszony już w 2003 r. a więc 3 lata przed tym zanim FDA (Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków) oficjalnie zatwierdziła do zastosowań estetycznych jeden z najpopularniejszych dziś preparatów na bazie hydroksyapatytu wapnia: Radiesse.

Ponieważ na patent od momentu zgłoszenia czeka się bardzo długo, dostaliśmy go po 7 latach t.j. w 2010 r. – mówi nam Wiesława Łada.

Za ten patent na zespół naukowców znowu posypały się nagrody m. in. Złoty Medal na wystawie VI International Invention and Technology Exposition „New Time” w Sewastopolu (Ukraina), nagroda na za najlepszy wynalazek na Światowej Wystawie Innowacyjności Kobiet w Seulu, czy złoty medal na Światowej Wystawie Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki w Brukseli.

W międzyczasie Wiesława Łada z Danutą Wawszczak we współpracy z Andrzejem Ignaciukiem opracowała jeszcze jeden patent na materiał na bazie hydroksyapatytu możliwy do wykorzystania w medycynie estetycznej, zgłoszony w 2005 r. i również przyznany przez Urząd Patentowy w 2010 r.

Kto chętny na wynalazek

(…)

Rynek estetyczny 2015-10Chcesz wiedzieć więcej? Cały artykuł i wiele innych ciekawych materiałów nt. zabiegów medycyny estetycznej do przeczytania w numerze „Rynku estetycznego” .

Zapraszamy do PRENUMERATY


lub do EMPIKu


Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>