Jakie prawa dla lekarza, kosmetologa i pacjenta?

Powinniśmy zastanowić się, jakie mechanizmy stworzyć, aby zarówno kosmetyczka, kosmetolog, jak i ich klient czuli się bezpieczni i chronieni przez prawo na wypadek zdarzenia, które spowodowało szkodę – mówi w rozmowie z “Rynkiem estetycznym” dr n. praw. Anna Płatkowska, radca prawny z kancelarii MedicusLex, specjalizująca się w prawie cywilnym medycznym, a także w zakresie praw pacjenta.

Rynek estetyczny: – Pani Mecenas, proszę powiedzieć jakie zagrożenia prawne i finansowe niesie za sobą niewłaściwie wykonany zabieg estetyczny?

 dr n. praw. Anna Płatkowska, radca prawny z kancelarii MedicusLex, specjalizująca się w prawie cywilnym medycznym, a także w zakresie praw pacjenta
dr n. praw. Anna Płatkowska, radca prawny z kancelarii MedicusLex, specjalizująca się w prawie cywilnym medycznym, a także w zakresie praw pacjenta

Anna Płatkowska: – W naszym kraju dynamicznie wzrasta liczba przeprowadzanych zabiegów medycznych o charakterze terapeutycznym i nieterapeutycznym, a także okołomedycznych. Jednocześnie wzrasta także liczba zdarzeń zdrowotnie szkodliwych, skutkujących odpowiedzialnością prawną oraz wiążących się ze znacznymi kwotami, które generuje leczenie, finansowane z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia oraz świadczeń ZUS.

Zwykle nie zdajemy sobie sprawy ze skali kosztów, jakie ponieść musi zarówno państwo, jak i jedna ze stron: osoba przeprowadzająca zabieg lub pacjent w następstwie zdarzenia skutkującego szkodą. Koszty te, to nie tylko ewentualne odszkodowania, ale także świadczenia ubezpieczeniowe, czasem renta wypłacana przez resztę życia, której koszt globalny może sięgać kilku milionów złotych, bardzo wysokie koszty hospitalizacji, czy inne wydatki ponoszone z systemu NFZ oraz wysokie koszty ponoszone przez rodzinę poszkodowanego.

Obecnie obserwujemy stały wzrost liczby zbiegów kosmetycznych, które niosą za sobą ewentualne powikłania, co może skutkować roszczeniami klientów. Problemem jest również brak wiedzy o konieczności poinformowania klienta o jego prawach i obowiązkach. To wszystko może prowadzić do konieczności wypłat odszkodowań przez ubezpieczyciela, jeżeli  osoba wykonująca zabieg posiada ubezpieczenie OC, ale także z systemu ubezpieczeń społecznych, jak i z NFZ.

– Osoby wykonujące zabiegi odpowiadają karnie, czy cywilnie za zabiegi z powikłaniami?

– Warto podkreślić, że kosmetologów, czy kosmetyczki dotyczyć będzie zarówno odpowiedzialność karna, jak i cywilna. Pojawiają się także postulaty odpowiedzialności zawodowej, ale…. jak nie ma regulacji, nie ma ustaw zawodowych, to trudno wymagać, aby były regulacje, dotyczące odpowiedzialności zawodowej.

Oprócz ogólnych regulacji kodeksu karnego lub cywilnego, nie uregulowano w sposób szczególny kwestii odpowiedzialności kosmetologów, czy kosmetyczek. Nie ma szczególnych regulacji dotyczących np. odpowiedzialności za naruszenie nietykalności cielesnej poprzez przerwanie ciągłości tkanki – jak już powiedziałam, oprócz przepisów kodeksu karnego, czy cywilnego.

Nie ma także – podobnych do obowiązujących w sferze prawa medycznego – regulacji dotyczących zgody na zabieg, kwestii zakresu gromadzonych i przetwarzanych danych medycznych. Tymczasem trzeba powiedzieć z całą mocą, że są to dane szczególnie wrażliwe, które wymagają pilnej regulacji prawnej.

Moim zdaniem, kwestia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest również pomijana, a jest istotna w dyskusji nad modelem regulacji zawodu. Przede wszystkim zaś takie ubezpieczenie chroni interes majątkowy samego kosmetologa i zwiększa pewność kompensacji szkody dla osoby poszkodowanej.

Jest wiele kwestii, które wymagają podjęcia pilnej dyskusji. Nie wystarczy powiedzieć, że mamy przepisy, które regulują odpowiedzialność kosmetologów, czy kosmetyczek. Pewnie, że mamy. Jest kodeks karny, jest kodeks cywilny. Ale w moim przekonaniu nie o to chodzi. Powinniśmy zastanowić się, jakie mechanizmy prawne stworzyć, aby zarówno kosmetyczka, kosmetolog, jak i ich klient czuli się bezpieczni i chronieni przez prawo na wypadek zdarzenia, które spowodowało szkodę.

– Jak odniosłaby się Pani do sprawy oceny postepowania kosmetyczki w kontekście naruszenia ustawy o zawodzie lekarza. Jak wiemy głośny jest obecnie casus kosmetyczek z Poznania, które miały m. in. używać toksyny botulinowej i prowadzonego w tej sprawie postepowania karnego.

– Prowadzone przez prokuraturę z Poznania postępowania, zgodnie z oficjalnym komunikatem rzecznika prasowego tejże prokuratury ma na celu wyjaśnienie okoliczności związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych bez uprawnień tj. o przestępstwo z art. 58 ust. 2 ustawy o zawodzie lekarza i dentysty… (…)

Okladka 201503Chcesz wiedzieć więcej? Cały wywiad i wiele ciekawych artykułów nt. zabiegów medycyny estetycznej do przeczytania w numerze „Rynku estetycznego” .
Zapraszamy do PRENUMERATY

lub do EMPIKu


Komentarze

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>