Niższy VAT na usługi kosmetyczne

Pierwszego kwietnia weszła w życie obniżona stawka VAT na usługi kosmetyczne. To nie prima aprilis, stosowne rozporządzenie zostało 15 marca opublikowane w Dzienniku Ustaw. W uzasadnieniu resort finansów tłumaczy, że chodzi o świadczenia wchodzące w zakres tzw. sektora “beauty”, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy lekarskiej.

Projekt rozporządzenia ws. obniżenia VAT na usługi kosmetyczne powstał w Ministerstwie Finansów 21. lutego, 1. marca został oddany do konsultacji a 15. marca ogłoszono obowiązujący dokument. Jego celem jest przede wszystkim obniżenie – z 23 proc. do 8 proc. – stawki podatku na określone usługi od 1 kwietnia 2024 r.

Nie tylko fryzjerzy

Do tej pory stawką VAT w wysokości 8 proc. objęte były w Polsce usługi fryzjerskie. Ministerstwo Finansów, zgodnie z obietnicą Donalda Tuska sprzed wyborów, postanowiło rozszerzyć zakresu preferencji o inne świadczenia, wchodzące w zakres tzw. sektora “beauty”.

Jak precyzowano w uzasadnieniu do nowych przepisów, niższą stawką będą objęte określone zabiegi kosmetyczne, takie jak np.: pielęgnacyjne i upiększające dotyczące urody i twarzy (które nie wymagają specjalistycznej wiedzy lekarskiej), wykonywania manicure i pedicure, stylizacji brwi i rzęs, przekłuwania uszu, związane z poradnictwem dotyczącym pielęgnacji urody i wykonywania makijażu, w zakresie higieny osobistej, pielęgnacji ciała, depilacji, naświetlania promieniami ultrafioletowymi i podczerwonymi.

Zakres preferencji w obszarze usług kosmetycznych określony został przez ministerstwo przy wykorzystaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług  (grupowanie PKWiU 96.02.1 Usługi fryzjerskie i pozostałe usługi kosmetyczne). Stawką 8-procentową będą zatem objęte: – 96.02.13.0 Usługi kosmetyczne, manicure i pedicure; – ex 96.02.14.0 Usługi kosmetyczne, manicure i pedicure, świadczone w domu; – 96.02.19.0 Pozostałe usługi kosmetyczne.

W ten sposób zarówno usługi fryzjerskie, jak i usługi kosmetyczne, sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 96.02.1, będą traktowane tak samo pod względem wysokości opodatkowania VAT – tłumaczył resort finansów w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Wyłączenie zabiegów inwazyjnych

Jak wynika z uzasadnienia do nowych przepisów obniżoną stawką VAT na usługi kosmetyczne nie będą objęte zabiegi z kategorii inwazyjnych, takie jak np. wykonanie tatuażu, piercingu, usługi solarium, masaże, czy zabiegi chirurgii plastycznej, jak również generalnie wszystkie zabiegi, które zostaną uznane za usługi w zakresie opieki zdrowotnej.

Wskazać należy, że usługi, które w świetle przepisów ustawy o VAT uznawane są za świadczenia w zakresie opieki zdrowotnej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, a wykonywane są przez podmioty lecznicze albo wskazane zawody medyczne, objęte są zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy o VAT – zwróciło uwagę Ministerstwo Finansów.

Polepszenie sytuacji ekonomicznej

Według resortu finansów proponowane rozwiązanie powinno przyczynić się do polepszenia sytuacji ekonomicznej osób, świadczących te usługi, w tym średnich, małych i mikroprzedsiębiorców. Ministerstwo liczy na to, że obniżenie VAT na usługi kosmetyczne będzie stanowić istotną zachętę do rozliczania działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wprowadzone rozwiązanie ma też ułatwić decyzję o wyjściu z szarej strefy. Chodzi o tych przedsiębiorców, którzy – powodowani dotąd być może wysokimi kosztami – nie ujawniali wszystkich przychodów.

Resort podkreśla, że wśród usługodawców – przedsiębiorców, jak również pracowników zatrudnionych w tzw. sektorze “beauty” –  przeważają kobiety. – Wprowadzenie zatem ułatwień w prowadzeniu tego rodzaju działalności będzie miało wpływ na aktywizację zawodową kobiet – czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia

Obniżka VAT przełoży się na ceny?

W ocenie skutków regulacji urzędnicy obliczyli z jakim kosztem dla finansów publicznych będzie wiązało się obniżenie VAT na usługi kosmetyczne do 8 proc. Z szacunków resortu wynika, że będzie to 2,2 mld zł w ciągu 10 lat, czyli ponad 200 mln zł rocznie.

Ministerstwo Finansów napisało w uzasadnieniu do nowych przepisów, że możliwe jest przełożenie obniżki stawki VAT na niższe ceny oferowanych zabiegów kosmetycznych. Według resortu należałoby spodziewać się zwiększonej dostępności tych usług dla konsumentów. Jednak jak wynika z licznych komentarzy przedsiębiorców z tzw. sektora “beauty” nie należy się spodziewać obniżania cen usług.

Jak informowaliśmy w “Rynku estetycznym” w artykule: “Życie na kredycie w świecie beauty” według Krajowego Rejestru Długów (KRD) na przestrzeni ostatnich czterech lat łączne zadłużenie salonów kosmetycznych i fryzjerskich wzrosło o 20 proc. i aktualnie wynosi 45,6 mln zł. Zdaniem Adama Łąckiego prezesa KRD ewentualne nadwyżki finansowe prawdopodobnie nie trafią do portfeli przedsiębiorców, a przeznaczane zostaną na opłaty i na pokrycie kosztów materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności, których wysokość w ostatnich latach istotnie wzrosła.


Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>