PTD będzie wydawać certyfikaty umiejętności medycyna estetyczno-naprawcza

Polskie Towarzystwo Dermatologiczne (PTDerm) zostało akredytowane przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) do wydawania certyfikatów w dziedzinie „medycyna estetyczno-naprawcza” – poinformował w rozmowie z „Rynkiem estetycznym” prof. Jacek Szepietowski prezes PTDerm.

Jak powiedział prof. Jacek Szepietowski Polskie Towarzystwo Dermatologiczne przygotowuje się do realizacji tego nieprostego wyzwania. – Obecnie musimy stworzyć procedury wydawania certyfikatów – mówi w rozmowie z “Rynkiem estetycznym”.

Profesor poinformował, że zostanie powołana komisja w ramach PTDerm, która będzie nad tym pracować a w późniejszym czasie rozpatrywać wnioski. – Myślę, że przygotowanie całego mechanizmu potrwa około dwóch miesięcy – mówił nam prof. Jacek Szepietowski. Dodał, że PTDerm będzie się też ubiegać o możliwość certyfikacji umiejętności lekarskiej: dermatochirurgia. (Na zdjęciu prof. Jacek Szepietowski, źródło Wikimedia Fot. tewu)

Kliknij w grafikę i dowiedz się więcej o umiejętności lekarskiej medycyna estetyczno-naprawcza

Medycyna estetyczna umiejętnością medyczną

Jak informował portal rynekestetyczny.pl rozporządzenie ministra zdrowia, które oficjalnie ustanawia umiejętność zawodową o nazwie „medycyna estetyczno-naprawcza” weszło w życie 8 lipca b.r. Określonych zostało wówczas w sumie 57 umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów.

Jak wynika z rozporządzenia o certyfikat umiejętności „medycyna estetyczno-naprawcza” będą mogli ubiegać się lekarze i lekarze dentyści, posiadający prawo do wykonywania zawodu.

Z kolei z ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty wynika, że certyfikaty przyznają towarzystwa naukowe o zasięgu krajowym, prowadzące działalność naukową co najmniej przez 5 lat albo państwowe instytuty badawcze, uczestniczące w systemie ochrony zdrowia.

Certyfikaty i nauczanie umiejętności

Zgodnie z ustawą podmioty przyznające certyfikaty powinny być właściwe dla danej umiejętności zawodowej oraz wpisane do rejestru, prowadzonego przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP). Takim podmiotem jest Polskie Towarzystwo Dermatologiczne, które – zgodnie z informacją przekazaną przez jego prezesa – uzyskało w CMKP stosowną akredytację.

Dr n. med. Klaudiusz Komor, wiceprezes NRL podczas konferencji “Medycyna estetyczna oparta na faktach”, organizowanej przez Podyplomową Szkołę Medycyny Estetycznej, zwracał uwagę na to, że organizacja, która będzie certyfikaty przyznawała, nie będzie mogła kształcić w tym kierunku.

Według niego towarzystwo naukowe certyfikujące w danej dziedzinie może być tylko jedno. Kontrolą certyfikacji ma się zajmować niezależne Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP).

Źródło: rynekestetyczny.pl


Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>