Komórki macierzyste przyszłością medycyny regeneracyjnej?

Zastosowanie komórek macierzystych otwiera medycynę regeneracyjną na całe spektrum nowych możliwości i prawdopodobnie od połowy 2017 r. komórki te będą stosowane powszechnie – wynika z analiz rynku komórek macierzystych globalnej firmy doradczej Frost & Sullivan.

Według Frost & Sullivan firmy biotechnologiczne, farmaceutyczne, i wytwarzające produkty medyczne są w coraz większym stopniu zainteresowane badaniami nad wykorzystaniem komórek macierzystych. Użycie takich komórek w badaniach nad odkrywaniem leku, czy preparatu regeneracyjnego oraz partnerski model współpracy między jednostkami badawczo-naukowymi a przemysłem farmaceutycznym, to – zdaniem analityków – będą czynniki wspierające rozwój rynku.

Barierą mogą być koszty badań

– Z uwagi na wysokie wskaźniki wycofania z badań potencjalnych kandydatów na leki, firmy biotechnologiczne i farmaceutyczne zainteresowały się wykorzystaniem komórek macierzystych w fazie odkrywania leku – stwierdzają analitycy Frost & Sullivan.

– Przedtem tradycyjną platformą do badania potencjalnych leków i preparatów medycznych były zwierzęce linie komórkowe, transformacje genetyczne lub guzy – zauważają analitycy. Jednak – jak dodają – ze względu na to, że były to komórki „nieprawidłowe”, możliwości przełożenia wygenerowanych wyników na badania kliniczne nie były zbyt duże.

Według Frost & Sullivan wiele jednostek akademickich oraz ośrodków badawczych współpracuje obecnie z firmami biotechnologicznymi i farmaceutycznymi w zakresie badań nad komórkami macierzystymi. Współpraca ta będzie – zdaniem analityków – na pewno czynnikiem, który doprowadzi do stworzenia nowych terapii.

Największe wyzwania, stojące na drodze do rozwoju ogólnie pojętego rynku komórek macierzystych wiążą się – w ocenie analityków – z etyką , refundacją i złożonością badań klinicznych. Zgodnie z przewidywaniami zapewnienie refundacji produktów terapeutycznych tworzonych w oparciu o komórki macierzyste będzie krytycznym elementem sukcesu komercyjnego tego typu preparatów leczniczych.

Bez względu na uzyskanie refundacji, nie zmienia to faktu, że terapie na bazie komórek macierzystych pozostaną najprawdopodobniej bardzo kosztowne. Ograniczy to możliwości pokrycia kosztów terapii zarówno poprzez ubezpieczycieli, jak również przez pacjenta.

Pytania etyczne i kontrowersje

– Wykorzystanie zarodkowych komórek macierzystych budzi wiele drażliwych kwestii etycznych, społecznych, a także prawnych – zwracają uwagę analitycy Frost & Sullivan. Ich zdaniem to także może mieć przełożenie na ostateczne rynkowe ceny różnych produktów, powstających na bazie komórek macierzystych.

Jak zauważają analitycy różne instytuty badawcze na świecie przyjmują własne zasady, dotyczące etyki wykorzystywania ludzkich tkanek zarodkowych. Efekt jest m. in. taki, że ogólne procesy badawcze firm, które współpracują z instytutami naukowymi, są utrudnione.

– Poza wątpliwościami, ile produktów rzeczywiście dotrze do etapu badań klinicznych z udziałem ludzi, problem stanowi także wybór modelu finansowania, który powinien być zastosowany w przypadku terapii bazujących na komórkach macierzystych – podkreślają analitycy Frost & Sullivan. Przewidują, że spodziewany niski zwrot z inwestycji jest kolejną kwestią sprawiającą, że firmy biotechnologiczne i farmaceutyczne dość ostrożnie traktują leki i preparaty oparte na komórkach macierzystych.

Potrzeba więcej badań

Według Frost & Sullivan, aby przeprowadzić skuteczne reformy, zarówno polityki jak i rejestracji leków, technologiczna platforma, jak również lokalizacja firmy, pracującej nad komórkami macierzystymi powinny odpowiadać zasadom i warunkom wprowadzonym w Europie, Afryce i na Środkowym Wschodzie (tzw. region EMEA).

– Metodologia synchronizacji i ekspansji komórek powinna być zoptymalizowana, po to żeby uzyskać dużą populację odpowiednich komórek we właściwym stadium różnicowania – podsumowują analitycy Frost & Sullivan. Ich zdaniem konieczne jest przeprowadzenie większej liczby badań, dotyczących ludzkich komórek macierzystych.

Natomiast ukończenie badań klinicznych będzie stanowiło niezbędny warunek, do  zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności stosowania terapii bazujących na komórkach macierzystych.

 

Źródło: Frost & Sullivan


Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>