Polak na czele Światowej Unii Medycyny Estetycznej

Doktor Andrzej Ignaciuk, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging (PTMEiAA) został wybrany na stanowisko prezydenta Międzynarodowej Unii Medycyny Estetycznej (Union Internationale de Médecine Esthétique – UIME). – Wybór to docenienie wkładu naszego krajowego towarzystwa w rozwój tej dziedziny – mówił w pierwszej rozmowie z “Rynkiem estetycznym” po wyborze doktor Andrzej Ignaciuk

Wybory prezydenta UIME zostały przeprowadzone podczas odbywającego się w Warszawie, w dniach 26-29 września, XXII Światowego Kongresu Medycyny Estetycznej. Po raz pierwszy tej rangi impreza zlokalizowana była w naszym kraju. Organizatorem było Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging a patronem Międzynarodowa Unia Medycyny Estetycznej (Union Internationale de Médecine Esthétique – UIME).

Jedyny taki Kongres w Polsce

Odnoszę wrażenie, że był to kongres udany, bogaty w wydarzenia naukowe. Gościliśmy bardzo wielu uczestników z całego świata. Wielu z nich było w Polsce po raz pierwszy, ponieważ przyjeżdżali specjalnie na to wydarzenie niejednokrotnie z krajów odległych, takich jak np. Chiny, Mongolia, Boliwia, Chile, Afryka Południowa – opowiadał w rozmowie z “Rynkiem estetycznym” doktor Andrzej Ignaciuk.

Konferencje trwała aż 4 dni. W wydarzeniu wzięło udział znacznie ponad 1000 lekarzy z Polski i z całego świata oraz dodatkowo ponad 80 wykładowców i ponad 85 wystawców. Była okazja do zapoznania się z najciekawszymi rozwiązaniami technologicznymi, zabiegowymi oraz z nowinkami naukowymi.

Warto zwrócić uwagę, że istotna część tegorocznego 22. Światowego Kongresu Medycyny Estetycznej była poświęcona prezentowaniu badań, dotyczących naszej dziedziny, poświęcona Evidence Based Medicine w medycynie estetycznej – podkreślał doktor Andrzej Ignaciuk. Dodał, że jako nowo wybrany prezydent Międzynarodowej Unii Medycyny Estetycznej będzie chciał wspierać ten kierunek rozwoju. Jego kadencja będzie trwała 2 lata.

Dokąd zmierza medycyna estetyczna?

Mamy nadzieję na zmiany na lepsze, większą aktywność UIME – mówił nam doktor Andrzej Ignaciuk. Zwrócił uwagę na fakt, że sekretarzem generalnym Międzynarodowej Unii Medycyny Estetycznej jest doktor Emanuelle Bartoletti z Włoch. – To znany mi, znakomity, włoski specjalista, młody człowiek, z głową pełną pomysłów – mówił polski lekarz.

Przypomniał też, że UIME powstało już ponad 40 lat temu, tymczasem pozycja medycyny estetycznej uległa w tym czasie ogromnej zmianie, ponieważ z dziedziny niszowej, luksusowej staje się medycyną bardziej dostępną, powszechną. – To powód do zadowolenia, ale również ogromne wyzwanie – stwierdził doktor Ignaciuk.

Można przyjąć, że medycyna estetyczna narodziła się we Francji w 1973 r., wraz z założeniem Francuskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej przez Jean-Jacques Legrand, doktora endokrynologii z Paryża. Wkrótce potem powstało Belgijskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej (1974), promowane w Brukseli przez belgijskiego dermatologa – Michela Delune. Następnie w Rzymie doktor Carlo Alberto Bartoletti – kardiolog, gastroenterolog, gerontolog i geriatra, założył Włoskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej (1975). W Hiszpanii Towarzystwo Medycyny Estetycznej  powstało w 1976 r.

W tym samym 1976 roku z inicjatywy towarzystw z Paryża, Brukseli, Rzymu i Barcelony założono Union Internationale de Médecine Esthétique (UIME) z siedzibą w Paryżu. Obecnie w skład tego międzynarodowego stowarzyszenia wchodzą 32 kraje europejskie i pozaeuropejskie.

Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging miało swoje początki w 1993 r. Wśród jego pomysłodawców i założycieli był doktor Andrzej Ignaciuk. – To był październik 1993 roku. 15-tu lekarzy złożyło wniosek do Polskiego Towarzystwa Lekarskiego o powstanie Sekcji Medycyny Estetycznej – wspominał.

Więcej medycyny w medycynie estetycznej

Będziemy chcieli wspólnie z sekretarzem generalnym skoncentrować się na takich działaniach, jak np. wzmocnienie współpracy między poszczególnymi organizacjami na świecie – mówił w rozmowie z „Rynkiem estetycznym” doktor Andrzej Ignaciuk dzień po wyborze na prezydenta UIME. Chciałby też w jakiś sposób wspierać proces ujednolicenia kształcenia w medycynie estetycznej we współpracy z towarzystwami lekarskimi związanymi z tą dziedziną, ale także reprezentującymi inne specjalności.

Chodzi m. in. o promowanie i wspieranie wizji medycyny estetycznej opartej na faktach, budowanej na podstawie Evidence Based Medicine – mówił nowo wybrany prezydent Międzynarodowej Unii Medycyny Estetycznej. – Chcemy uczynić medycynę estetyczną może nieco mniej błyszczącą, ale za to solidniejszą – tłumaczył.

Zwrócił uwagę, że wybór jego osoby to docenienie roli Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Polska organizacja posiada około 1700 członków i jest  jednym z najliczniejszych krajowych towarzystwa na świecie. – Nasi zagraniczni goście byli pod ogromnym wrażeniem zarówno wysokiego poziomu kongresu, jak również pod wrażeniem Polski, jako kraju. Byli zachwyceni i wydaje się, że nie były to, wypowiadane często, kurtuazyjne słowa, ale rzeczywiście odzwierciedlały ich stan ducha – opowiadał doktor Ignaciuk.

Jego wybór na prezydent UIME bvł też niewątpliwie wynikiem jego już ponad 26 lat działań i pracy. – Poznałem ludzi medycyny estetycznej na całym świecie. Myślę, że dałem się poznać zarówno ja, jak i Polacy jeżdżący na wiele wydarzeń naukowych, z dobrej strony. Polska ma się czym pochwalić – podkreślał.

Źródło: rynekestetyczny.pl


Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>