Zabiegi estetyczne wpływają na nasze życie?

Chirurgiczne zabiegi twarzy, takie jak korekta nosa oraz małoinwazyjne procedury estetyczne, mogą zwiększyć poczucie własnej wartości – wynika z raportu opublikowanego przez lekarzy z University of Pennsylvania na łamach “Jama Dermatology”. Naukowcy zastrzegają jednak, że wyniki badań nie są jednoznaczne.

Naukowcy z University of Pennsylvania (Philadelphia, USA) zwrócili uwagę na fakt, że każdego roku wykonywane są miliony chirurgicznych i małoinwazyjnych zabiegów estetycznych w obrębie twarzy. Ich zdaniem użyteczność tradycyjnych, klinicznych metod oceny tych procedur jest ograniczona. Podkreślają, że ponieważ w grę wchodzi subiektywna ocena poprawy wyglądu, ważne jest aby poza np. procentem powikłań, określić, czy zabieg miał wpływ na psychospołeczne funkcjonowanie pacjenta.

Brakuje badań

Naukowcy dokonali przeglądu anglojęzycznej literatury fachowej. Analizowali badania nad psychologicznym wpływem na pacjentów chirurgii estetycznej oraz zabiegów małoinwazyjnych w obrębie twarzy. Okazało się, że odnaleźli tylko jedną tego typu pracę naukową dotyczącą bezpośrednio procedur małoinwazynych. Pozostałe 15 analizowanych przez nich prac dotyczyło już różnego rodzaju zabiegów chirurgicznych lub metod mieszanych.

Większość prac naukowych wskazywało na niewielką poprawę w psychospołecznym funkcjonowaniu pacjenta po zabiegach. W ocenach brano pod uwagę takie czynniki jak: jakość życia, poczucie własnej wartości, postrzeganie ciała. Jednak w opinii naukowców z University of Pennsylvania, ogólna jakość analizowanych badań była nienajlepsza ze względu np. na brak grupy kontrolnej, czy krótki okres obserwacji.

Zdaniem badaczy w anglojęzycznej literaturze fachowej brakuje informacji, dotyczących oceny wpływu małoinwazyjnych zabiegów estetycznych w obrębie twarzy na psychospołeczne funkcjonowanie pacjentów . – Mimo, że liczba wykonywanych tego typu procedur drastycznie rośnie – zauważają naukowcy.

Dr Joseph F. Sobanko ze Szpitala Klinicznego University of Pennsylvania, jeden z głównych autorów raportu zwraca uwagę, że sporo jest prac, dotyczących poprawy stanu psychospołecznego pacjentek po zabiegach powiększania piersi. Dużo mniej tych, które dotyczą korekt estetycznych w obrębie twarzy.

Korekta nosa poprawia samoocenę

Większość badań, które analizowali naukowcy zawierało przemieszane dane, dotyczące wielu wykonywanych procedur estetycznych. Wskazywały one na nieznaczną poprawę w ocenie jakości życia dokonywanej przez pacjentów po zabiegach.

W badaniach, które koncentrowały się na konkretnych procedurach, ocena jakości życia wzrastała znacząco po zabiegach korekty nosa i liftingu twarzy. Pacjenci wskazywali na znaczącą poprawę samooceny szczególnie po korektach nosa. Także postrzeganie własnego ciała ulegało poprawie szczególnie po operacjach nosa.

Mimo to naukowcy zaobserwowali, że operacje korygujące nos tracą w ostatnich 10 latach na popularności w USA. Za to coraz popularniejsze staje się wykonywanie zabiegów z wykorzystaniem toksyny botulinowej oraz wypełniaczy. Wynika to z jednej strony z rosnącej popularności małoinwazyjnych zabiegów, z drugiej z niższych kosztów ich wykonywania.

Reuters Health przytacza dane, dotyczące cen popularnych operacji plastycznych twarzy w Stanach Zjednoczonych. Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Estetycznej Chirurgii Plastycznej (ASAPS – American Society for Aesthetic Plastic Surgery) średnia cena zabiegu korygującego nos to około 4 000 USD, natomiast średni koszt liftingu twarzy wynosi mniej więcej 6 000 USD.

Niejednoznaczne wyniki

Naukowcy z University of Pennsylvania zauważyli, że w wielu analizowanych przez nich badaniach brakowało grupy porównawczej. Badaniom poddawano pacjentów po zabiegach, natomiast brakowało grupy osób, które nie były poddawane procedurom estetycznym. Ponadto niewiele obserwacji było prowadzonych dłużej, niż rok po zabiegu. To utrudniało interpretację wyników badań.

Dr Tina S. Alster, dermatolog, która zajmuje się badaniami klinicznymi w Georgetown University Medical Center w stolicy USA przyznaje na łamach Reuters Health, że brakuje badań w dziedzinie oceny psychospołecznych efektów zabiegów estetycznych. Według niej badania, które dotyczą wyników takiego leczenia są trudne do przeprowadzenia, ale mogą okazać się bardzo ważne.

Zdaniem dr Josepha F. Sobanko, jednego z głównych autorów raportu opublikowanego w “Jama Dermatology”, przedwczesne byłoby stwierdzenie, że zabiegi estetyczne w obrębie twarzy poprawiają psychospołeczne funkcjonowanie pacjentów. Według niego bezsporne potwierdzenie tej tezy wymaga dokładniejszych badań.

Jest na razie zbyt mało naukowych dowodów na jednoznaczne potwierdzenie ogólnej tezy, że “lepszy wygląd, oznacza lepsze samopoczucie” – uważa dr Joseph F. Sobanko.

 

Źródło: Jama Dermatology, Reuters Health


Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>