Badania Komisji Europejskiej: W jakim wieku uważamy ludzi za “starych”

Europejczycy oceniają, że ludzie zaczynają być uważani za “starych” tuż przed osiągnięciem 64 lat, natomiast nie są już uważani za “młodych” po przekroczeniu 42 lat – wynika z badań Eurobarometr Active Ageing, opublikowanych przez Komisję Europejską.

Postrzeganie osób jako “starych” i “młodych” różni się w poszczególnych krajach. Badanie pokazuje, że 63,9 lat to średni wiek, w którym osoba zaczyna być uważana za “starą”, jednak różnice w postrzeganiu tego granicznego wieku w poszczególnych krajach Unii Europejskiej przekraczają 10 lat.

“Starzy” – “młodzi”

Przykładowo w Holandii za “stare” uważa się osoby dopiero w wieku 70,4 lat. Na Słowacji natomiast taką granicą jest wiek 57,7 lat. Z sondażu przeprowadzonego przez Komisję Europejską w Polsce wynika, że granicznym wiekiem, od którego uważamy ludzi za “starych” to 63 lata.

Postrzeganie starości różni się także w zależności od wieku respondentów, biorących udział w badaniu. W miarę jak stajemy się starsi, zmienia się nasz pogląd na to, kiedy starość się zaczyna.

Okazało się, że Europejczycy w wieku 15-24 lat uważają, że starość zaczyna się od 59 roku życia. Natomiast osoby, które przekroczyły 55 lat są zdania, że ten graniczny wiek to 67 lat.

Co ciekawe kobiety są w Europie postrzegane, jako “stare” w wieku 65 lat, natomiast mężczyźni już kiedy osiągną 63 lata. Z kolei człowiek przestaje być traktowany jako “młody” w wieku 42 lat – ocenili obywatele Unii Europejskiej.

Kiedy Polacy uznają nas za “starych”

Jak już wspominaliśmy z badań przeprowadzonych przez Komisję Europejską w Polsce wynika, że postrzegamy ludzi jako starych, kiedy przekroczą 63 lata, podczas, gdy średnia europejska w tym względzie wynosi 64 lata. Badania pokazały jednak, że ocena tego granicznego wieku w naszym kraju jest zróżnicowana.

Około 14 proc. respondentów z naszego kraju stwierdziło, że uważa za “starego” człowieka już w przedziale wiekowym 41-50 lat. Aż 26 proc. sondowanych Polaków uznało za “stare” osoby w przedziale 51-60 lat. Średnia europejska w tym względzie wynosiła 24 proc.

Najwięcej – bo 31 proc. polskich respondentów – stwierdziło, że jako “stare” zaczyna postrzegać osoby w przedziale wiekowym 61-70 lat. Z takim poglądem zgadza się średnio o 2 proc. więcej Europejczyków.

Z kolei przedział wiekowy 71-80 lat jako początek starości uznało 11 proc. badanych w Polsce i 16 proc. pytanych o to samo obywateli całej Unii Europejskiej.

Co z granicą młodości w Polsce

Z badań Komisji Europejskiej wynika, że granicą, poza którą w Polsce nie postrzegamy już ludzi, jako młodych jest średnio 39 lat. Oznacza to, że koniec młodości następuje – w opinii naszych rodaków – o trzy lata wcześniej, w porównaniu ze średnią oceną tej granicy w całej Unii.

Co ciekawe aż 23 proc. zapytanych o ten graniczny wiek młodości Polaków uznało, że jest to przedział między 21 a 30 lat. Zgodziło się z nimi 21 proc. Europejczyków.

Najwięcej, bo 35 proc. badanych w naszym kraju osób uznało, że koniec młodości następuje pomiędzy 31 a 40 rokiem życia. Tak uznało średnio zaledwie 29 proc. respondentów w całej Europie.

Całkiem sporo osób – 19 proc. badanych w Polsce i 23 proc. w całej Unii Europejskiej – uznało, że przestajemy postrzegać ludzi, jako młodych w przedziale wiekowym 41-50 lat.

Z kolei aż 11 proc. respondentów europejskich uznało, że ten graniczny wiek osiągamy w przedziale 51-60 lat. Jednak z taką opinią zgodziło się zaledwie 4 proc. Polaków.

Wygląda na to, że w Polsce wiek, w którym zaczynamy uważać ludzi za “starych”, jest nieco niższy, w porównaniu z całą Europą. Z kolei aż o trzy lata wcześniej, niż ogół Europejczyków przestajemy postrzegać ludzi jako młodych.

 

Źródło: Komisja Europejska


Komentarze

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>