RRe2023: Kim są pacjenci medycyny estetycznej?

W „Raporcie Rynku estetycznego 2023” (RRe2023) czytamy, że medycyna estetyczna staje się coraz bardziej dostępna. Rośnie liczba pacjentów gabinetów medycyny estetycznej w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Jeszcze z badań z 2018 r. wynikało, że to są na ogół mieszkańcy większych miast powyżej 50 tys. mieszkańców, którzy prowadzą stosunkowo zamożne gospodarstwa domowe.

Dowiedz się więcej o RRe2023 – “Raporcie Rynku estetycznego 2023”

Z zeszłorocznych badań ICAN dla Croma wynika, że medycyna estetyczna staje się coraz bardziej dostępna. W ciągu 5 lat udział klasy średniej wśród pacjentów gabinetów wzrósł z 38 proc. w 2018 r. do 55 proc. w roku 2023. Przy czym za klasę średnią w analizie ICAN Institute uznano osoby o dochodzie między 3 a 5 tys. zł. Przedział ten zdefiniowano jeszcze przed rozwojem inflacji w Polsce. Okazuje się, że aktualnie rośnie liczba pacjentów gabinetów medycyny estetycznej w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców z 20 proc. w 2018 r. do 36 proc. w 2023 r.

Wcześniejsze badania, przykładowo te przeprowadzonego w 2018 r. przez BCMM na zlecenie Galdermy, wskazywały, że pacjenci gabinetów medycyny estetycznej to są na ogół mieszkańcy większych miast powyżej 50 tys. mieszkańców, którzy prowadzą stosunkowo zamożne gospodarstwa domowe z dochodami przekraczającymi 5 tys. zł netto na osobę. Co więcej stwierdzono wówczas, że z zabiegów korzystają raczej osoby z wyższym lub co najmniej średnim wykształceniem.

Wiek pacjentów

Z badań BCMM na zlecenie Galdermy z 2018 r. wynikało, że w grupie osób korzystających z zabiegów 30 proc. mieści się w przedziale 35-44 lata, 24 proc. to przedział wiekowy 45-54 lat a 28 proc. – 55-65 lat. Z badania wynikało też, że z iniekcji estetycznych korzysta sporo osób przed 34 rokiem życia. 13 proc. użytkowników znajdowało się w przedziale wiekowym 25-34 lata i co było wówczas zaskakujące 8 proc. stanowili pacjenci w wieku 18-24 lata.

Okazuje się, że w kwestii grup wiekowych, korzystających z medycyny estetycznej niewiele się zmienia. Z tegorocznych badań ICAN dla Croma wynika, że 7 proc. pacjentów jest z przedziału wiekowego 18-24 lata, 26 proc. 25-34 lata, 28 proc. 35-44 lata i 15 proc. 56-65 lat. Podobny rozkład wiekowy pacjentów ICAN Institute zaprezentował w roku 2018.

Ciekawe z punku widzenia medycyny estetycznej mogą być dane demograficzne naszego kraju. Najnowszy raport statystyczny GUS z 2022 r. pokazuje, że w Polsce zdecydowanie wzrosła liczba osób w wieku 45-59 lat i trend ten będzie się utrzymywał. Jeszcze szybciej rośnie liczba ludzi po 60 roku życia. Osoby w tym wieku stanowią w sumie około 38 proc. pacjentów gabinetów medycyny estetycznej. Można sądzić, że w najbliższych latach nie zabraknie pacjentów w gabinetach, o ile sytuacja ekonomiczna oraz prawna się ustabilizuje i będzie przewidywalna a społeczeństwo wyraźnie nie zbiednieje.

Mężczyźni w gabinetach

W 2018 r. z badań przeprowadzonych przez BCMM dla Galdermy wynikało, że 16 proc. osób korzystających z gabinetów medycyny estetycznej to mężczyźni. Było to wówczas dosyć zaskakujące i zostało uznane za dobry prognostyk. Eksperci liczyli, że liczba mężczyzn korzystających z zabiegów będzie rosnąć.

Można było tak sądzić patrząc na wnioski z przeprowadzonych w 2022 r. przez Vivacy badań ankietowych wśród lekarzy. Aż 64 proc. z nich przyznało, że coraz częściej zgłaszali się do nich mężczyźni. Były to oceny uznaniowe – wrażenie, jakie odnieśli lekarze.

Intrygujący wynik pojawił się w badaniu Kantar Public dla Allergan Aestetics a division of Abbvie w 2023 r. Stwierdzono tam, że w grupie osób objętych badaniem, korzystających z zabiegów medycyny estetycznej, mężczyźni stanowią 39 proc. Wydaje się jednak, że jest to zbyt wysoki wskaźnik, którego nie potwierdza ani doświadczenie gabinetowe, ani inne badania.

Instytut ICAN, który na zlecenie Croma zrobił w 2023 r. wiarygodne badania, stwierdził, że co 10 pacjent to mężczyzna – czyli 10 proc. ogółu pacjentów. Według ICAN udział panów w ogólnej liczbie osób korzystających z medycyny estetycznej utrzymuje się na podobnym poziomie od 5 lat.

Źródło: RRe2023 – Raport Rynku estetycznego 2023


Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>