Dotacje na rozwój gabinetu medycyny estetycznej

Jak informuje ekspert jest wiele możliwości na uzyskanie wparacia unijnego na rozwój gabinetu w ramach programów kierowanych do przedsiębiorców. – Dopóki środki są, jak najbardziej trzeba z nich korzystać – podkreśla Zofia Gródek-Szostak kierownik Zespołu Polityki Regionalnej w Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej oraz akredytowana konsultantka Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dodaje jednocześnie, że z decyzją o dofinansowaniu trzeba się spieszyć, ponieważ środki z perspektywy finansowej na lata 2007-2013 już się kończą.

Zofia Gródek-Szostak, podczas wykładu na kongresie Salon Jesień 2011 zwracała uwagę na fakt, że dotacja na rozwój firmy działa na zasadzie zwrotu części poniesinych kosztów. Oznacza to, że najpierw trzeba środki finansowe wyłożyć, a po podpisaniu umowy, po zatwierdzeniu dokumentacji, można liczyć na okreśony pułap zwrotu z części poniesionych kosztów.

Jak zauważa ekspert pieniądze na rozwój firmy są trudniejsze do uzyskania w porównaniu ze środkami na rozpoczęcie działalności, pod względem skomplikowania dokumentacji aplikacyjnej. O możliwości uzyskania środków unijnych na rozpoczęcie działalności pisaliśmy w portalu Rynekestetyczny.pl, w artykule “Dotacje z UE dla gabinetów

– O ile do uzyskania środków na rozoczącie działaności potrzebny jest tylko  formularz aplikacyjny i biznes-plan, to w przypadku dotacji na rozwój ten biznes-plan jest bardziej rozbudowany i złożony – tłumaczy Zofia Gródek-Szostak. Dodaje, że trzeba sie uzbroić w sporą dawkę cierpliwości, albo odpowiednio wcześnie rozpocząć prace związane z uzyskaniem refundacji. – Najlepiej jedno i drugie – radzi.

Skąd środki

Jak informuje Zofia Gródek-Szostak w całym okresie programowania w latach 2007-2013 są możliwości ubiegania się o dotację z Regionalnych Programów Operacyjnych. Każde województwo ma swój program operacyjny.

Dodatkowo oprócz programów regionalnych są też dostępne programy ogólnokrajowe, zarządzane ze szczebla centralnego, najczęściej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Oprócz zarządzania dotacjami PARP organizuje również własne nabory konkursowe.

W programach regionalnych w każdym województwie wyszczególnione zostały obszary priorytetowe, w ramach których przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotacje na rozwój firmy. Najczęściej są organizowane osobne konkursy dla mikro, małych i średnich firm.

Pieniądze z regionów

Zofia Gródek-Szostak wyjaśnia, że w programach regionalnych jest możliwość ubiegania się o wsparcie w dwóch obszarach. Z jednej strony są to dotacje inwestycyjne, czyli np. na zakup sprzętu. Drugi rodzaj wsparcia, to dotacje na działalność badawczo-rozwojową. – Nie oznacza to, że należy budować własne centrum badawcze – zauważa ekspert.

Jak tłumaczy z biegiem czasu może pojawić się np. potrzeba prowadzenia własnego laboratorium, w którym opracowywanoby materiały, w oparciu o własne receptury. Ponadto zwraca uwagę na fakt, że w obszarze wsparcia badawczo-rozwojowego może pojawić się potrzeba współpracy z jednostkami naukowymi (istytuty, uczelnie).

Ekspert z PARP podkreśla, że w każdym województwie nabór konkursowy będzie wyglądał inaczej. – Inne będą terminy, inne będą wytyczne, jednak z pewnością w każdym województwie jest możliwość uzyskania dotacji na rozwój działalności – podkreśla Zofia Gródek-Szostak.

Na co się nastawiać w przyszłości

Zauważa ona, że nie tak dawno na stronach Komisji Europejskiej został opublikowany dokument “Strategia dla Europy 2020” i kolejny dokument “Horizon 2020”.

– Proszę pamiętać, że choć obecnie realizowane programy europejskie trwają jeszcze do 2013 r., to już teraz prowadzone są prace związane z konstrukcją założeń do przyszłego unijnego budżetu – mówi Zofia Gródek-Szostak.

Jej zdaniem na stronie Komisji Europejskiej widać tendencje, z których można wnioskować, jakiego rodzaju działania będą wspierane przez Unię w kolejnych latach. – Być może już w kolejnym okresie programowania – zauważa.

Według niej będą to między innymi projekty badawczo-rozwojowe, czyli tworzenie rozwiązań, budowa prototypów, uaktywnianie know-how.

– Trzeba pamiętać o ochronie wartości intelektualnej, tego własnego know-how – radzi Zofia Gródek-Szostak i dodaje, że na ochronę np. wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, zgłoszeń patentowych można także uzyskać wsparcie ze środków strukturalnych.

Środki na szkolenia

Oprócz programów regionalnych są oddane do dyspozycji przedsiębiorców programy operacyjne na szczeblu ogólnokrajowym. Są to przede wszystkim programy: Kapitał Ludzki oraz Innowacyjna Gospodarka.

– Kapitał Ludzki to program co do zasady powołany do prowadzenia szkoleń. W ramach tego programu inwestujemy przede wszystkim w rozwój kadry – informuje Zofia Gródek-Szostak. Jak tłumaczy dzięki programowi można uczestniczyć w kursach, szkoleniach, czy studiach podyplomowych, które są dotowane z UE. – W związku z tym dla uczestników są albo całkiem bezpłatne, albo częściowo odpłatne – dodaje.

Radzi zajrzeć na stronę Akademii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  – Akademia PARP to projekt szkoleniowy finansowany właśnie z programu Kapitał Ludzki, adresowany do przedsiębiorców i osób, które chcą podjąć działalność gospodarczą – mówi.

Jak informuje portal Akademii PARP działa jako platforma eLearningowa. Dzięki niemu w zasadzie bez wychodzenia z domu, można się zalogować i uzyskać dostęp do całej gamy szkoleń elektronicznych. Dotyczą one między innymi zagadnień związanych z rozwijaniem działalności gospodarczej.

– Można uzyskać bezpłatnie informację na temat przygotowania biznes-planu, analizy rynku, przepisów prawnych, czy podatkowych dotyczących prowadzenia działalności – mówi Zofia Gródek-Szostak.

Poleca także program “Inwestycja w kadry” (www.inwestycjawkadry.info.pl). – Na stronie internetowej tego programu znajduje się ogólnopolska baza wszystkich kursów, szkoleń, studiów podyplomowych realizowanych ze środków wspólnotowych – informuje ekspert i dodaje, że można interesujące lekarzy rzeczy wyszukiwać zarówno tematycznie, jak również ze względu na lokalizację.

Bon na innowacje

W ramach programu prowadzonego przez PARP “Bon na innowacje” można uzyskać wsparcie w wysokości 15 tys. zł na zainicjowanie współpracy, w ramach działalności w obszarze medycyny estetycznej, z jednostką naukowo-badawczą, czy też badawczo-rozwojową. Jak informuje ekspert konkurs w ramach tego programu jest organizowany przez PARP raz do roku.

– Takie wsparcie może być przeznaczone np. na zapłacenie jednostce badawczo-rozwojowej za opracowanie jakiejś ekspertyzy, czy przeprowadzenie badania, którego wyniki będzie można wykorzystać w działalności – tłumaczy Zofia Gródek-Szostak.

Według niej ogólny trend unijny to zacieśnianie współpracy nauki i gospodarki. Zauważa, że środki na takie cele pojawiają się zarówno w programach regionalnych, krajowych, jak również w PARP.

– Na stronie PARP można obejrzeć listy podmiotów, które ubiegały się o tego typu wsparcie i które je otrzymały. Można zorientować się jakie branże cieszą się największym zainteresowaniem – informuje Zofia Gródek-Szostak. Zauważa, że należy do nich właśnie medycyna, a także informatyka oraz kosmetyka.

Dobry projekt to podstawa

Ekspert PARP podkreśla, że możliwości wsparcia jest dużo: od inwestycji, badań, poprzez ochronę własności intelektualnej, eksport, po usługi świadczone drogą elektroniczną.

– Proszę jednak pamiętać, że wszędzie, gdzie są dobre pomysły, jest też konkurencja. Projekty złożone w ramach naborów konkursowych rywalizują ze sobą – ostrzega Zofia Gródek-Szostak.

Według niej projekt zawsze musi być przygotowany z należytą starannością, po to, żeby miał szansę przejść pozytywnie zarówno przez ocenę formalną, jak i merytoryczną.

– Takiego projektu, biznes-planu nie pisze się w ciągu jednego wieczoru, czy nawet kilku dni. To jest żmudne uzasadnianie i weryfikowanie, czy aby dokumentacja nie jest obarczona błędem, który sprawi, że odpadnie w toku oceny konkursowej, czy w wyniku zbyt małej liczby otrzymanych punktów – tłumaczy ekspert

Gdzie szukać porady

Pomocy w przygotowywaniu projektów można szukać w Krajowym Systemie Usług (KSU). Jest to sieć, w ramach której funkcjonują punkty konsultacyjne, świadczące bezpłatne usługi informacyjne.

– Na stronie PARPu na szarym pasku u samej góry można znaleźć link do KSU. Można tam znaleźć chociażby lokalizacje punktów konsultacyjnych w określonym województwie – radzi Zofia Gródek-Szostak.

Zachęca do korzystania z takich bezpłatnych usług. – Sama pracuję w takim punkcie konsultacyjnym i wiem, że czasem wystarczy przyjść i powiedzieć jaki się ma problem. Konsultant jest po to, żeby wskazać na co zwrócić uwagę – wyjaśnia. Dodaje, że konsultant KSU nie rozwiąże wprawdzie problemu, ale doradzi kierunki skutecznego działania.

Zwraca też uwagę na istnienie EEN (Enterprise Europe Network), czyli europejskiej sieci przedsiębiorców, do której, już prowadząc działalność, można przystąpić.

– Automatycznie następuje wówczas zdiagnozowanie potencjału innowacyjnego firmy, świadczone są tam też usługi informacyjne – informuje ekspert PARP. Dodaje, że EEN koncetruje się na nawiązywaniu kontaktów między przedsiębiorcami tzn. na wyjazadach, czy meetingach.

– Na koniec przypominam o stronie PARP, portalu programu Inwestycja w Kadry, oraz punktach konsultacyjnych KSU – radzi w podsumowaniu Zofia Gródek-Szostak.

 

ŹRÓDŁA DOTACJI NA ROZWÓJ FIRMY: 

Regionalne Programy Operacyjne

– Wparcie inwestycyjne – zakup sprzętu, urządzeń, środków trwałych

– Wsparcie badawczo-rozwojowe – inwestycje w infrastrukturę badawczo-rozwojową, komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych

 

Programy Operacyjne:

– Program Operacyjny Kapitał Ludzki – kursy, szkolenia, studia pdyplomowe

– Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – inwestycje, działalność badawczo-rozwojowa, targi, e-biznes

 

Programy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:

– Bon na innowacje – inicjowanie współpracy z sektorem badawczo-rozwojowym

– Wsparcie na uzyskanie grantu – udział w międzynarodowych programach innowacyjnych

INSTYTUCJE WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

www.parp.gov.pl

www.inwestycjewkadry.info.pl

Regionalne Instytucje Finansujące

Wojewódzkie Urzędy Pracy

Punkty Konsultacyjne sieci KSUKomentarze

  • Przystąpiłem do konkursu w na zakup lasera diodowego i lasera CO2 ze skanerem. Wniosek przepadł w ostatnim etapie ponieważ, np odjęto mi punkty za mały zasięg terytorialny inwestycji ( Nowy Sącz i okolice- bez Krakowa), a w punkcie następnym za to że inwestycja będzie mało konkurencyjna bo w Krakowie są już takie lasery. Dodam, że dotacje otrzymywały gabinety stomatologiczne na nowy Unit czy fryzjerzy na coś tam innego. Laserów jakie zakupiłem nie było i nie ma oprócz moich na terenie Nowego Sącza i powiatu.

  • Rozmawiałem z Zofią Gródek-Szostak z PARP, która udziela wyjaśnień w tym artyule. Mówiła, że niestety sporo fajnych pomysłów przepada w toku procedur unijnych. Trzeba wiedzieć, jak trafić do urządnika, jak napisać dobry pomysł, żeby można było dostać adekwatnie dużo punktów w tych wszystkich urzędniczych ocenach konkursowych. Gródek-Szostal radziła, żeby się w takich sprawach zwracać do Punktów Konsultacyjnych sieci KSU (jej samej zdarza się w takim punkcie pracować). Jednak tam pewnie dużo zależy od tego, na jakiego człowieka się trafi.

  • Ja co roku korzystam ze 𝐬𝐳𝐤𝐨𝐥𝐞𝐧́ w Polskim Instytucie 𝑴𝒆𝒅𝒚𝒄𝒚𝒏𝒚 i 𝒌𝒐𝒔𝒎𝒆𝒕𝒐𝒍𝒐𝒈𝒊𝒊. Szkolenia prowadzone przez lekarzy, specjalistów z zakresu 𝑴𝒆𝒅𝒚𝒄𝒚𝒏𝒚 estetycznej i regeneracyjnej. Na każdym szkoleniu jest kilka modelek na ćwiczenia praktyczne. Oczywiście są najpierw zajęcia teoretyczne, a dopiero później praca na modelkach. Przy każdym zabiegu towarzyszy szkoleniowiec który tłumaczy dokładnie co i jak, podkreśla na co zwrócić uwagę. Plusem są też małe grupy, ja miałam szkolenie jeszcze z dwoma pielęgniarkami. Jak rozmawiałam z jedną, która też jest stałą bywalczynią 𝐬𝐳𝐤𝐨𝐥𝐞𝐧́ w Polskim instytucie to mówiła, że przeważnie jest w grupach dwu osobowych, rzadko kiedy sa trzy osoby. Super atmosfera na szkoleniu. I na wszystkie szkolenia Pimik pomaga pozyskać mi dofinansowanie. pimik.pl/szkolenia-dofinansowane/

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>