Medycyna estetyczna skorzysta na programie promocji turystyki medycznej

Na promocję polskich specjalistów za granicą przeznaczone jest 4 mln zł. Poza tym ci, którzy zgłoszą się do programu mogą liczyć na dotacje unijne warte w sumie 5 mln zł.

W siedzibie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) w środę (30 maja) zainaugurowano projekt promocji turystyki medycznej, finansowany ze środków unijnych.

Dr Ada Kostrz-Kostecka, kierownik projektu, podczas konferencji inauguracyjnej przypominała, że turystyka medyczna została wybrana przez Ministerstwo Gospodarki jako jeden z piętnastu najbardziej perspektywicznych polskich sektorów. Jej zdaniem Polska ma szansę stać się liderem w dziedzinie turystyki medycznej.

– Polskie placówki oferujące usługi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej oczywiście mogą się zgłaszać do projektu- zapewnia dr Ada Kostrz-Kostecka w rozmowie z portalem rynekestetyczny.pl.

Według niej powodem zainteresowania polską medycyną ze strony zagranicznych pacjentów są – oprócz wysokiej jakości usług – różnice w cenie, które sięgają nawet 80 proc. w stosunku do Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Stanów Zjednoczonych. Poinformowała ponadto,  że według szacunkowych danych wartość tego segmentu rynku w ubiegłym roku w Polsce wyniosła około 800 mln zł, a liczba zagranicznych pacjentów – około 300 tys.
 osób.

4 mln zł na promocję

Promocją sektora turystyki medycznej zajmie się konsorcjum w składzie PAIiIZ, Europejskie Centrum Przedsiębiorczości (EuCP) oraz Ameds Centrum. Kosztem 4 mln zł sektor będzie promowany w krajach skandynawskich, Niemczech, Rosji, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

Przedsięwzięcie będzie realizowane do marca 2015 r. ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w ramach działania „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych”. W ramach projektu przygotowane zostaną materiały informacyjno-promocyjne, a polskie stoiska pojawią się na międzynarodowych targach branżowych. Celem programu jest promocja polskich placówek medycznych oraz polskich lekarzy i specjalistów.

W ramach projektu, PAIiIZ zajmie się organizacją udziału polskich firm w międzynarodowych konferencjach i wystawach branżowych oraz wizyt studyjnych dziennikarzy zagranicznych w Polsce. Ameds będzie prowadził nabór kandydatów do udziału w targach, misjach gospodarczych, szkoleniach oraz przygotuje materiały informacyjno-promocyjne (opracuje przewodnik nt. placówek medycznych w Polsce oraz film reklamowy). EuCP odpowiada natomiast za kontakty z Ministerstwem Gospodarki oraz prowadzi rozliczenia w ramach projektu.

5 mln zł na dotacje

Przedstawiciele polskich placówek medycznych, którzy zgłoszą swój akces do projektu, będą uczestniczyli w międzynarodowych konferencjach, targach i wystawach branżowych, szkoleniach, misjach gospodarczych.

Przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie udziału w imprezach promocyjnych nawet do 75 proc. kosztów kwalifikowalnych dzięki ogłoszonemu 17 maja br. przez Ministerstwo Gospodarki konkursowi na środki z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w ramach działania „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”. Do wykorzystania jest łącznie 5 mln zł.

Jak przekonywała dr Ada Kostrz-Kostecka, Polska ma potencjał, aby pacjenci z zagranicy przyjeżdżali na operacje, do uzdrowisk, na rehabilitację, na zabiegi estetyczne. Dodała, że obecnie pacjenci z zagranicy korzystają w naszym kraju przede wszystkim z usług medycznych w zakresie chirurgii, chirurgii plastycznej oraz stomatologii.

Promocja branży turystyki medycznej jako całości będzie odbywała się poprzez przygotowanie specjalnego opracowania pokazującego stan obecny i perspektywy tej branży, a także katalogów oraz filmu o branży. Wybór dziedzin medycyny, eksponowanych w materiałach promocyjnych, będzie miał istotne znaczenie w wykreowaniu Polski jako miejsca, do którego warto przyjeżdżać, aby się leczyć, rehabilitować, dbać o swoją kondycję fizyczną.

Medycyna estetyczna będzie hitem eksportowym?

– Polskie placówki oferujące usługi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej oczywiście mogą się zgłaszać do projektu – informuje odpowiadając na pytania portalu rynekestetyczny.pl dr Ada Kostrz-Kostecka.

Jak tłumaczy o możliwości przystąpienia do przedsięwzięcia decyduje rodzaj działalności, według PKD. Rodzaje działalności zostały określone przez Ministerstwo Gospodarki (lista poniżej).  – Usługi, o które pyta rynekestetyczny.pl, zostały tam uwzględnione – zapewnia kierownik projektu.

Dr Ada Kostrz-Kostecka jest zdania, że polscy lekarze medycyny estetycznej i chirurdzy plastyczni mają duże szanse  na znaczne zwiększenie liczby pacjentów zagranicznych. Jak zauważa, już teraz wielu z nich jest odwiedzanych przez pacjentki z Niemiec, Wielkiej Brytanii, a nawet Francji.

Podkreśla, że polskie placówki specjalizujące się w medycynie estetycznej, czy oferujące usługi z zakresu chirurgii plastycznej mają dobrą opinię za granicą.

– Mamy dobrych lekarzy, sprzęt i znacznie niższe ceny. Myślę, że to może być jedna z czołowych specjalności  w turystyce medycznej do Polski, a udział tych placówek w projekcie da im szansę na wypromowanie się w kilku krajach – uważa dr Ada Kostrz-Kostecka.

Pierwsze zgłoszenia do projektu złożyli m.in.:
– Equilibrium The Health Tourism Provider Sp. z o.o.
– Hura Medical Center NZRL Centrum Rehabilitacji
– LUX MED Sp. z o.o.
– Malinowy Zdrój Sp. z o.o.
– Medicover Sp. z o. o.
– Sport Medica S.A.
– Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o.
– Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego
– Zakład leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” S.A.

O dofinansowanie mogą się ubiegać przedsiębiorcy (wg PKD 2007):
Kod 86.10.Z – Działalność szpitali
Kod 86.21.Z – Praktyka lekarska ogólna
Kod 86.22.Z – Praktyka lekarska specjalistyczna
Kod 86.23.Z – Praktyka lekarska dentystyczna
Kod 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna
Kod 86.90.D – Działalność Paramedyczna
Kod 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nieklasyfikowana
Kod 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej


Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>