UK: oficjalne wytyczne dla estetyki lekarskiej

Brytyjska Naczelna Rada Lekarska (General Medical Council – GMC) opracowała oficjalne wytyczne, które będą obowiązywały wszystkich lekarzy, zajmujących się medycyną estetyczną i chirurgią plastyczną na Wyspach. – Odegrają przełomową rolę w podnoszeniu standardów bezpieczeństwa pacjentów, korzystających z estetyki lekarskiej – uważa prof. Bruce Keogh, naczelny lekarz brytyjskiego Narodowego Systemu Ochrony Zdrowia

Już w czerwcu tego roku nowe wytyczne GMC zaczną obowiązywać wszystkich lekarzy w Wielkiej Brytanii. Dotyczą zarówno zabiegów z zakresu chirurgii estetycznej (takich jak np. operacje powiększania piersi), jak i procedur małoinwazyjnych (takich jak toksyna botulinowa, czy wypełniacze).

Nasze nowe rekomendacje zostały opracowane, aby podnosić standardy w branży estetycznej – pisze prof. Terence Stephenson, prezes brytyjskiej Naczelnej Rady Lekarskiej (GMC) w oficjalnym oświadczeniu. – Chcemy mieć pewność, że wszyscy pacjenci, szczególnie ci, którzy są najbardziej bezbronni w systemie, będą mieli zapewnioną odpowiednią opiekę, leczenie oraz wsparcie także w razie komplikacji – tłumaczy.

Zagrożone bezpieczeństwo pacjentów

Dokument, który właśnie opracowała brytyjska Naczelna Rada Lekarska jest odpowiedzią na przegląd rynku zabiegów estetycznych, dokonany przez zespół prof. sir Bruce’a Keogha, naczelnego lekarza Narodowego Systemu Ochrony Zdrowia w Wielkiej Brytanii (NHS – National Health System). O raporcie prof. Keogha, który ogłoszono w 2012 r. pisaliśmy w portalu rynekestetyczny.pl.

Czytaj też. UK: ocena regulacji w estetyce lekarskiej

Dokument powstał w reakcji na słynny skandal z wadliwymi implantami piersi firmy Poly Implant Prtothese (PIP), która do produkcji protez wykorzystywała niskiej jakości silikon, zamiast medycznego. W raporcie zwracano uwagę na poważne ryzyko, jakie ponoszą pacjenci w związku z poddawaniem się procedurom estetycznym (zarówno operacyjnym, jak i małoinwazyjnym). Jako konkluzję przedstawiono rekomendacje zmian w  estetyce lekarskiej, mające zwiększyć bezpieczeństwo.

Teraz GMC korzystała z rekomendacji prof. Bruce’a Keogha, tworząc oficjalne wytyczne dla lekarzy. – Zabiegi estetyczne nie mogą być lekceważone i pozbawione poważnego podejścia – stwierdza prof. Terence Stephenson i podkreśla, że pacjentom, którzy chcą skorzystać z medycyny estetycznej przede wszystkim należy się uczciwa i klarowna porada lekarska, która pozwoli im zrozumieć nie tylko korzyści, ale również ryzyko zabiegów.

Według prezesa brytyjskiej Naczelnej Rady Lekarskiej większość lekarzy, praktykujących w obszarze estetyki trzyma wysokie, medyczne standardy. – Zdarza się nam jednak obserwować też niewłaściwe zachowania – przyznaje prezes GMC. – To ważne, żeby pacjenci byli przed takimi złymi praktykami chronieni oraz żeby lekarze wiedzieli, jakie są przed nimi stawiane wymagania – podkreśla.

Ministerstwo: koniec z estetyczną loterią

GMC podkreśla, że celem opracowania nowych wytycznych jest zapewnienie pacjentom bezpieczeństwa i skuteczności terapii estetycznych. Precyzowane są obowiązki i kompetencje lekarzy. Chodzi o kwestie etyczne oraz o standardy w zakresie wiedzy, bezpieczeństwa i jakości. Nacisk kładziony jest również na właściwą komunikację z pacjentem.

Głos w sprawie zabrało też brytyjskie Ministerstwo Zdrowia. – Każdy, kto decyduje się na zabiegi estetyczne może oczekiwać zarówno wysokiej jakości usług, jak i bezpiecznej opieki medycznej – napisał w oficjalnym oświadczeniu szef resortu Ben Gummer. Według niego wytyczne dla lekarzy, opracowane przez brytyjską Naczelną Radę Lekarską, są ważnym krokiem naprzód na drodze do poprawy standardów w medycynie estetycznej. – Kończą z loterią złych praktyk, którą była część tej branży – pisze minister.

Aktywność GMC chwali też prof. Bruce Keogh, naczelny lekarz brytyjskiego Narodowego Systemu Ochrony Zdrowia, autor przeglądu usług rynku zabiegów estetycznych. Według niego nowe wytyczne odegrają przełomową rolę w podnoszeniu standardów bezpieczeństwa pacjentów, korzystających z estetyki lekarskiej. Jego zdaniem działania GMC wpłyną również na poprawę wizerunku dyscypliny i lekarzy się nią zajmujących. Podkreśla, że nowe wytyczne to bardzo ważny krok na drodze do właściwej ochrony pacjentów.

General Medical Council (GMC), Londyn Fot.123RF
General Medical Council (GMC), Londyn Fot.123RF

GŁÓWNE WYTYCZNE GMC:

Odpowiedzialność w reklamowaniu i świadczeniu usług

Jakakolwiek reklama usług z zakresu estetyki lekarskiej musi być jasna oraz oparta na faktach. Niedozwolone jest korzystanie z technik promocyjnych, które zachęcają pacjentów do nieprzemyślanych decyzji takich jak np. „dwa w jednym” itp. Zakazane jest także oferowanie zabiegów jako nagród. Lekarz nie może też godzić się na prezentowanie jego usług w fałszywy sposób przez osoby trzecie.

Obowiązkowy czas na zastanowienie

Lekarz ma obowiązek upewnić się, że pacjent miał zarówno wystarczający czas, jak i wystarczającą ilość informacji na temat planowanego zabiegu. Pacjent musi zostać poinformowany o ryzyku związanym z procedurą przed podjęciem decyzji. Niedozwolone jest wywieranie presji na pacjenta lub pospieszanie go.

Świadoma zgoda na zabieg

Lekarz przeprowadzający zabieg estetyczny jest osobiście odpowiedzialny za omówienie procedury z pacjentem, przekazanie mu niezbędnych informacji, wsparcia w decyzji oraz uzyskania świadomej zgody na procedurę. Odpowiedzialność za uzyskanie zgodny na zabieg nie może być delegowana na inną osobę.

Zapewnienie ciągłości opieki

Jest obowiązkiem lekarza upewnienie się, że pacjent wie z kim ma się kontaktować w razie wystąpienia komplikacji po zabiegu oraz jaka pomoc zostanie mu udzielona. Lekarz ma też obowiązek zapewnić pacjentowi pełną informację na temat użytych preparatów lub implantów.

Wspieranie bezpieczeństwa pacjenta

Lekarz ma obowiązek prowadzenia pełnej i wyczerpującej dokumentacji wizyt, konsultacji i zabiegów. Lekarz ma obowiązek stosowania odpowiednich systemów do identyfikacji i reagowania na wszelkie wątpliwości pacjenta dotyczące bezpieczeństwa zabiegów. Lekarz powinien też brać udział w programach monitorowania jakości i rezultatów procedur, włączając w to systemy rejestracji urządzań i produktów, takich jak np. implanty piersi.

Źródło: GMC


Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>