USA: Zarobki w chirurgii plastycznej wzrosły o ponad 10 proc.

Średnie roczne zarobki amerykańskiego chirurga plastycznego osiągnęły w 2012 r. kwotę 317 tys. USD, co oznacza wzrost o 11 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem – wynika z najnowszych badań portalu Medscape.com, przeprowadzonych wśród blisko 22 tys. lekarzy w lutym tego roku.

Specjalista chirurgii plastycznej znajduje się w pierwszej dziesiątce najlepiej płatnych zawodów medycznych w USA. Siódme miejsce na liście najlepiej zarabiających lekarzy oznacza, że plastycy przesunęli się o dwa miejsca w porównaniu z poprzednim rokiem, wyprzedzając w rankingu dermatologów (306 tys. USD rocznie), chirurgów ogólnych (279 tys. USD rocznie) oraz onkologów (278 tys. USD rocznie).

Większość specjalności lekarskich w Stanach Zjednoczonych odnotowało w 2012 r. wzrost dochodów w porównaniu z poprzednim rokiem. W przypadku chirurgii plastycznej było to około 11 proc. Najdynamiczniej rosły dochody wśród ortopedów (aż o 27 proc.), natomiast spadki zanotowali jedynie diabetolodzy, endokrynolodzy oraz onkolodzy.

To właśnie ortopedzi znaleźli się na szczycie listy najlepiej zarabiających lekarzy w USA w 2012 r. Lekarze tej specjalności jako jedyni przekroczyli granicę 400 tys. USD rocznie. Zarabiali w 2012 r. średnio około 405 tys. USD.

Na drugim miejscu znaleźli się kardiolodzy (średnie zarobki – 357 tys. USD rocznie). Za nimi z rocznymi zarobkami na poziomie 349 tys. USD znaleźli się radiolodzy, którzy w 2011 r. okupowali pierwsze miejsce na liście najlepiej zarabiających specjalności z kwotą 315 tys. USD rocznie. Natomiast do najgorzej w USA opłacanych specjalności należą pediatrzy (173 tys. USD rocznie), oraz lekarze rodzinni (około 175 tys. USD rocznie).

Czytaj też: Ile zarabiają lekarze w Polsce

W poprawie sytuacji gospodarczej upatruje powodu ogólnego wzrostu zarobków lekarzy Tomy Bohannon, wiceprezes Merritt Hawkins, firmy zajmującej się rekrutacją lekarzy w USA. – Wiele osób, które odwlekały poddanie się jakiejś procedurze medycznej teraz się na nią decyduje – uważa. Jego zdaniem wzrost przychodów lekarzy związany jest też z wyraźnie widocznym procesem starzenia się społeczeństwa.

Jeden na dziesięciu zarabia ponad 600 tys. USD

Z danych portalu Medscape.com wynika, że prawie 10 proc. chirurgów plastycznych w USA zarobiło w 2012 r. ponad 600 tys. USD, z czego około 3 proc. przekroczyło poziom 700 tys. USD. Ankieta pokazała, że najwięcej, bo 19 proc. lekarzy tej specjalności osiągnęło poziom zarobków mieszczący się w przedziale od 200 do 250 tys. USD. Niewiele mniej, bo 17 proc. chirurgów plastyków zarobiło w 2012 r. w granicach 300-350 tys. USD.

Grupa chirurgów plastyków która nie osiągnęła w 2012 r., w USA dochodów na poziomie 100 tys. USD stanowiła około 11 proc. ogółu. Co ciekawe w poprzedniej ankiecie, obejmującej 2011 r. było ich dwukrotnie więcej.

W tej specjalności w 2012 r. zmniejszyła się liczba lekarzy najmniej zarabiających, jednak zwiększył się w porównaniu z 2011 r. odsetek lekarzy, którzy informują, że ich dochody nie wzrosły. O ile w 2011 r. było ich około 31 proc. to w 2012 r. już 37 proc. Z drugiej strony w 2012 r. jeden na czterech chirurgów plastyków przyznał, że zarobił więcej, niż rok wcześniej. Z kolei około 37 proc. z nich stwierdziło, że zarobiło mniej.

Jak było w poprzednim roku Czytaj: 270 tys. USD rocznie dla chirurga plastycznego

Co ciekawe od wielu lat utrzymuje się znacząca różnica w zarobkach między mężczyznami a kobietami w chirurgii plastycznej. Mężczyźni w 2012 r. zarabiali średnio około 30 proc. więcej niż kobiety. W praktyce oznacza to, że średnie wynagrodzenie chirurga plastyka mężczyzny wynosiło w 2012 r. 331 tys. USD, natomiast kobiety – 239 tys. USD.

Według Tommiego Bohannona, może to być spowodowane m. in. tym, że kobiety lekarze częściej, niż mężczyźni pracują w niepełnym wymiarze czasu pracy. Jego zdaniem należy również zwrócić uwagę na fakt, że pośród chirurgów plastycznych, którzy odpowiedzieli na ankietę portalu Medscape.com było ponad 80 proc. mężczyzn. Może to – zdaniem Bohannona – oznaczać, że w tej specjalności pracuje znacznie więcej mężczyzn, niż kobiet.

Lepsze zarobki w prywatnych klinikach

Zdecydowanie najwyższe dochody osiągają chirurdzy plastyczni, którzy pracują w wielospecjalistycznych prywatnych placówkach. W wielospecjalistycznych praktykach grupowych chirurdzy plastyczni osiągali średnio w 2012 r. zarobki na poziomie 493 tys. USD rocznie.

Z kolei jeżeli chirurg plastyczny zdecyduje się w USA na karierę akademicką zarobi dużo mniej. W 2012 r. mógł liczyć na średnie wynagrodzenie w okolicach 255 tys. USD w skali roku. Amerykański szpital oferuje lekarzowi tej specjalności niewiele więcej, bo 261 tys. USD na rok.

Jak się okazało, chociaż chirurdzy plastyczni należą do grona najlepiej opłacanych lekarzy w USA, to jednak ich zadowolenie z zarobków jest stosunkowo niskie. 59 proc. z nich uważa swoje zarobki w 2012 r. za niesatysfakcjonujące, a 41 proc. uznało, że byli właściwie wynagradzani. To jednak i tak lepszy wynik, niż w roku 2011 r., kiedy tylko 37 proc. chirurgów plastycznych uznało swoje zarobki za adekwatne do włożonej pracy.

W porównaniu z zadowoleniem z zarobków obserwowanym w USA w całym środowisku medycznym, chirurdzy plastyczni wypadli blado. Odsetek lekarzy wszystkich specjalności w USA usatysfakcjonowanych ze swoich wynagrodzeń osiągnął 48 proc.

Ile się pracuje w USA

Z badań udostępnionych przez Medscape.com wynika, że w 2012 r. blisko jedna trzecia chirurgów plastycznych spędzała z pacjentami średnio około 30-40 godzin tygodniowo. 23 proc. lekarzy tej specjalności poświęcało na kontakt z pacjentami od 41 do 50 godzin tygodniowo. Jeden na pięciu amerykańskich chirurgów plastycznych spędza na kontakcie z pacjentami mniej niż 30 godzin tygodniowo. Z kolei około 10 proc. z pacjentami spędza tygodniowo ponad 60 godzin.

Jak się okazuje, mimo iż dochody lekarzy wzrosły, to średni czas spędzany z pacjentami przez chirurgów plastyków w 2012 r. zmniejszył się w porównaniu z rokiem poprzednim. O ile w 2012 r. 28 proc. z nich poświęcało pacjentom około 41-45 godzin w tygodniu, to w 2011 r. było takich lekarzy 33 proc. Z kolei specjalistów którzy poświęcili w 2012 r. pacjentom około 46-50 godzin tygodniowo było zaledwie 6 proc. w porównaniu z 12 proc. w 2011 r.

Od 50 do 75 pacjentów tygodniowo – to najczęściej spotykana w 2012 r. w Stanach liczba wizyt u chirurga plastycznego. Z danych Medscape.com wynika, że jedna trzecia lekarzy przyjmowała taką liczbę pacjentów. Z kolei 27 proc. chirurgów plastycznych deklarowała, że przyjmuje od 25 do 49 pacjentów tygodniowo. Jest też niemała grupa lekarzy (około 15 proc.), przyjmujących w tygodniu 25 lub mniej pacjentów. Również 15 proc. chirurgów plastyków deklarowała, że w 2012 r. przyjmowali ponad 100 pacjentów tygodniowo.

Znacząca większość chirurgów plastycznych (86 proc.) poświęca pacjentowi średnio od 9 do 20 min. podczas jednej wizyty. Jeden na czterech lekarzy tej specjalności w USA poświęca średnio około 17 do 20 minut jednemu pacjentowi. Niewiele mniej bo 24 procentom lekarzy wizyta zajmuje między 9 a 12 min. Z kolei 22 proc. chirurgów poświęca jednemu pacjentowi średnio 13-16 min.

 

Źródło: www.medscape.com


Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>