Polaków pogląd na wygląd

Prawie połowa Polaków jest zadowolona ze swojego wyglądu i nie chce nic zmieniać – wynika z najnowszego badania CBOS. Wydawałoby się, że to zła wiadomość dla branży medycyny estetycznej, gdyby nie to, że ponad jedna czwarta – mimo deklarowanej satysfakcji – myśli o dokonaniu jakichś korekt a jedna trzecia uważa, że wygląd przesądza o powodzeniu w życiu osobistym i zawodowym. Poza tym starzejemy się i dłużej jesteśmy postrzegani jako młodzi

Zdecydowana większość Polaków (87%) przywiązuje dużą wagę do własnego wyglądu – wynika z badania przeprowadzonego przez CBOS w 2017 r. na liczącej 977 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. Nie jest niespodzianką, że kobiety przywiązują większą do wagę do własnego wyglądu niż mężczyźni, niemniej jednak także wśród panów takie deklaracje składa ogromna większość – 80%.

Warto zauważyć, że – niejako wbrew rosnącej ofercie usług pielęgnacyjnych i estetycznych adresowanej do mężczyzn – przywiązują oni dziś mniejszą wagę do tego, jak się prezentują, niż kilka lat temu. W porównaniu z 2009 rokiem odsetek panów, dla których ich własny wygląd jest ważny, zmalał o 8 %. Wśród kobiet utrzymał się natomiast na poziomie niemal identycznym jak przed dziewięcioma laty (93 %).

Polki patrzą na siebie krytycznie

Relatywnie największą wagę do swojego wyglądu przywiązują osoby najmłodsze, będące jeszcze w trakcie kształtowania swej tożsamości i wizerunku. Im jesteśmy starsi, tym częściej kwestie wyglądu stają się sprawą drugorządną, niemniej jednak wciąż istotną.

Ponad trzy czwarte Polaków akceptuje swój wygląd i wyraża zadowolenie z własnej sylwetki. Co piąty ankietowany nie jest zadowolony ze swego wyglądu. Tylko 3 osoby na sto zupełnie nie akceptują swej powierzchowności. Częściej nieusatysfakcjonowane swoim wyglądem są Polki, niż Polacy.

Jedna czwarta kobiet jest z niego niezadowolona, podczas gdy dezaprobatę wyraża tylko 16% mężczyzn. Panowie wyraźnie częściej, niż panie są też „zdecydowanie zadowoleni” z tego, jak się prezentują (odpowiednio 27% i 20%).

Być może to jest jeden z powodów, dla których pacjentami w gabinetach medycyny estetycznej są dużo częściej kobiety, niż mężczyźni. Dzieje się tak mimo że to Polki uchodzą za atrakcyjne, czego nie można powiedzieć o statystycznym Polaku, którego wciąż można odróżnić na ulicy od obcokrajowca z Europy Zachodniej po tym, że nie jest zbyt zadbany.

Jeśli idzie o wiek, to najbardziej usatysfakcjonowani swoim wyglądem są najmłodsi respondenci, od 18 do 24 roku życia, potem z każdą dekadą przybywa powodów do niezadowolenia. Najwięcej głosów braku akceptacji dla swojej fizyczności notujemy wśród respondentów w wieku 55–64 lata (27%).

Co ciekawe, osoby z wykształceniem podstawowym są bardziej zadowolone ze swojego wyglądu niż wszyscy pozostali. Dezaprobacie własnego wizerunku sprzyja też gorsza ocena warunków materialnych. Spośród grup społeczno-zawodowych najbardziej krytycznie swój wizerunek oceniają renciści (36%), osoby bezrobotne (35%) oraz rolnicy (25%).

Wykształceni chcą się zmienić

Według CBOS zmienić swój wygląd dużo częściej pragną kobiety (54%) niż mężczyźni (39%). Warto te dane zestawić z wynikami ankiety przeprowadzonej przez Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging wśród 450 lekarzy, zajmujących się zabiegami estetycznymi. Zapytano ich m. in. o wiek pacjentów, odwiedzających ich gabinety. Okazało się, że najczęściej są to kobiety między 41 a 50 rokiem życia. Stanowią aż 56 proc. wszystkich osób poddawanych zabiegom. Drugą bardzo liczną grupą są panie w wieku między 31 a 40 lat (37 proc.).

Więcej pacjentek pojawia się w gabinetach w dużych miejscowościach. Pokrywa się to z badaniami CBOS według, których nieco bardziej dbają o siebie i chcą poprawiać swój wygląd osoby mieszkające w większych ośrodkach miejskich (52–53%). Z kolei ponad połowa mieszkańców wsi oraz najmniejszych miast deklaruje, że nie chce niczego zmieniać w swym wyglądzie.

Co ciekawe z badań CBOS wynika, że chęć poprawy swojego wyglądu jest najsilniej zróżnicowana w zależności od poziomu wykształcenia. Spośród osób z wykształceniem podstawowym tylko co trzecia chciałaby poprawić swój wygląd (33%). Także wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym zwolennicy poprawiania natury, choć liczniejsi, są w mniejszości (45%).

Natomiast połowa osób ze średnim wykształceniem (50%) oraz większość z wykształceniem wyższym (56%) deklaruje, że chciałaby coś ulepszyć, poprawić w swojej powierzchowności. Być może wiąże się to z większą świadomością możliwości, jakie daje współczesna rzeczywistość w tym medycyna estetyczna. (…)

Co chcemy poprawiać

(…)

Okładka magazynu „Rynek estetyczny” numer 2/III-VI/2018

Chcesz wiedzieć więcej? Cały artykuł i wiele innych ciekawych tekstów nt. medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej do przeczytania w numerze „Rynku estetycznego”.

Zapraszamy do PRENUMERATY

lub do EMPIKu


Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>