Znamy ministerialny projekt: medycyna estetyczna umiejętnością medyczną

Potwierdziły się wcześniejsze informacje „Rynku estetycznego” dotyczące planów stworzenia umiejętności medycznej – medycyna estetyczna. Ministerstwo Zdrowia 10 sierpnia upubliczniło projekt rozporządzenia, zakładający stworzenie 37. umiejętności. Projekt skierowano do konsultacji publicznych. Uwagi mają być zbierane do 9 września

Wśród proponowanych w projekcie rozporządzenia umiejętności medycznych znajduje się medycyna estetyczna. O certyfikat w tej dziedzinie będzie mógł ubiegać się każdy lekarz lub lekarz dentysta, posiadający prawo wykonywania zawodu.

Jak czytamy w projekcie lekarze nabywający umiejętności praktyczne w drodze szkolenia specjalizacyjnego, których liczba wykonanych procedur określona w programie specjalizacji jest wystarczająca do uznania ich za umiejętności zawodowe, nie muszą już tych umiejętności potwierdzać ponownie w drodze certyfikacji.

Nowy katalog umiejętności zawodowych

Z oceny skutków regulacji wynika, że obecnie brak jest zarówno katalogu umiejętności zawodowych, jak i określenia kwalifikacji lekarzy, którzy mogą przystąpić do certyfikacji. Projektowane rozporządzenie ma właśnie określać nowy katalog umiejętności zawodowych lekarza i lekarza dentysty, a także będzie wskazywać kwalifikacje lekarzy, którzy będą mogli aplikować na certyfikację umiejętności zawodowych.

Zgodnie z projektem rozporządzenia, certyfikacji umiejętności zawodowych dokonywać będą właściwe dla danej umiejętności polskie towarzystwa naukowe i państwowe instytuty badawcze. Rozporządzenie nie precyzuje jednak, które organizacje będą zajmowały się certyfikacją. Wiadomo natomiast, że Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego ma zająć się kontrolą procesu certyfikacji.

Ministerstwo zapowiadało stworzenie umiejętności

Jak informowaliśmy w “Rynku estetycznym” wiceminister Piotr Bromber już 26 kwietnia w odpowiedzi na interpelację poselską pisał, że projekt rozporządzenia w sprawie umiejętności zawodowych lekarza i lekarza dentysty, w którym jedną z certyfikowanych umiejętności będzie medycyna estetyczna, został przygotowany i wkrótce będzie konsultowany.

Dodatkowo grupa ekspertów pod przewodnictwem konsultanta krajowego w dziedzinie dermatologii i wenerologii sporządziła projekt procedur medycyny estetycznej, który przeszedł konsultacje z Naczelną Radą Lekarską, Polskim Towarzystwem Dermatologicznym, Polskim Towarzystwem Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Stowarzyszeniem Lekarzy Dermatologów Estetycznych oraz Polskim Towarzystwem Medycyny Estetycznej i Anti-Aging – informował w kwietniu Piotr Bromber. Dodał, że projekt procedur został także skorygowany o uzasadnione propozycje, zgłoszone przez szkoły wyższe kształcące na kierunku kosmetologia.

Wiceminister stał na stanowisku, że należy odróżnić medycynę estetyczną od kosmetologii estetycznej. Jednocześnie zaznaczał, że resort zdrowia nie prowadzi prac związanych z regulacją zawodu kosmetologa, bowiem zawód kosmetologa nie jest zawodem medycznym. Z informacji uzyskanych przez „Rynek estetyczny” wynika, że prace nad uregulowaniem zawodu kosmetologa toczą się przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii we współpracy z resortem zdrowia oraz edukacji.

Czytaj też: Kosmetologia do regulacji

Standardy procedur medycyny estetycznej

Warto przypomnieć, że już 7 lutego podczas posiedzenia parlamentarnego zespołu ds. podiatrii, podologii i kosmetologii Barbara Bańczak-Mysiak z departamentu rozwoju kadr medycznych Ministerstwa Zdrowia wspominała o planach resortu.  Informowała ona wówczas, że przygotowywane jest rozporządzenie ws. umiejętności zawodowych lekarza i lekarza dentysty, w którym znajdzie się umiejętność pod nazwą “medycyna estetyczna”.

To będzie regulacja dla lekarzy i lekarzy dentystów. Będą oni mogli uzyskać certyfikat potwierdzający nabycie umiejętności medycznej, wydawany przez właściwe towarzystwo naukowe – mówiła wówczas przedstawicielka MZ.

Tłumaczyła też, że opracowane zostaną standardy procedur medycyny estetycznej. Następnie zostaną one poddane pod konsultacje, aby potem znaleźć się w obwieszczeniu ministra zdrowia. Wygląda na to, że ministerstwo realizuje zapowiadane plany.

Źródło: rynekestetyczny.pl/MZ

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia ws. umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów

Komentarze

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>