O krok od uregulowania medycyny estetycznej

Tematem uregulowania medycyny estetycznej zajmujemy się już od lat. Wydaje się, że teraz jesteśmy w bardzo ważnym momencie. Pierwszy raz znajdujemy się o krok od osiągnięcia naszych istotnych celów – mówił wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr n. med. Klaudiusz Komor podczas konferencji „Medycyna estetyczna oparta na faktach” zorganizowanej w październiku w Warszawie przez Podyplomową Szkołę Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego (PSME PTL)

Według dr n. med. Klaudiusza Komora szansą na prawne uregulowanie statusu medycyny estetycznej jest przygotowywane właśnie w Ministerstwie Zdrowia rozporządzenie o umiejętnościach zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów. Jak informowaliśmy w sierpniu, w portalu rynekestetyczny.pl, wśród proponowanych w projekcie rozporządzenia umiejętności znajduje się medycyna estetyczna. O certyfikat w tej dziedzinie będzie mógł ubiegać się każdy lekarz lub lekarz dentysta, posiadający prawo wykonywania zawodu.

Czytaj też. Znamy ministerialny projekt: medycyna estetyczna umiejętnością medyczną

Umiejętności umocowane ustawowo

Wiceprezes NRL przypominał, że umiejętności zawodowe zostały wprowadzone do ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty już dwa lata temu. Podkreślał, że obecnie nie dyskutuje się tego, czy w ogóle mają powstać umiejętności zawodowe, w jaki sposób mają być certyfikowane, czy też kto będzie zajmował się certyfikacją, bo to jest już ustalone w ustawie.

W tej chwili ma się ukazać rozporządzenie ministra zdrowia, które będzie dokładnie definiować jakie umiejętności powstaną – mówił dr n. med. Klaudiusz Komor.

Potwierdził, że w projekcie, który został przesłany przez resort zdrowia do konsultacji m. in. do Naczelnej Izby Lekarskiej, znajduje się taka umiejętność lekarska jak medycyna estetyczna.

NRL: to jest rozwiązanie

Osobiście uważam, że jest to bardzo dobre rozwiązanie na ten moment – mówił wiceprezes NRL podczas konferencji PSME PTL. Przypomniał, że w Polsce zawód lekarza dzieli się na specjalizacje.

Tych specjalizacji w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej mamy bardzo dużo. Dołożenie medycyny estetycznej do specjalizacji nigdy nie było brane pod uwagę – mówił dr n. med. Klaudiusz Komor. – Natomiast stworzenie takiej umiejętności lekarskiej byłoby korzystne dla wszystkich, którzy medycyną estetyczną się zajmują oraz są lekarzami i lekarzami dentystami – stwierdził.

Według niego pojawianie się medycyny estetycznej w wykazie umiejętności zawodowych w ministerialnym rozporządzeniu spowodowało, że w końcu będzie można jasno powiedzieć. – Medycyna estetyczna to jest dziedzina, którą mogą zajmować się lekarze – powiedział.

Prawna definicja

Zdaniem dr n. med. Klaudiusza Komora aby ugruntować pozycję medycyny estetycznej potrzebne byłoby wprowadzenie do porządku prawnego jej definicji. – Obecnie nie ma aktu prawnego, w którym taka definicja by się znajdowała – zauważył wiceprezes NRL.

Doktor Andrzej Ignaciuk zwrócił uwagę, że istnieje oficjalna definicja medycyny estetycznej przyjęta w październiku 2020 r. przez Naczelną Radę Lekarską. Dr n. med. Klaudiusz Komor tłumaczył, że była to definicja przyjęta drogą uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej.

Był to bardzo ważny dokument, jednak obowiązujący w ramach samorządu lekarskiego. – Natomiast nie jest to dokument, obowiązujący w porządku prawnym, nie jest to ustawa, ani rozporządzenie – wyjaśniał. Podczas konferencji informował też, że Ministerstwo Zdrowia zwróciło uwagę Naczelnej Radzie Lekarskiej, jak ważne jest aby taką definicję prawną przygotować. W związku z tym we współpracy z resortem powstała propozycja która brzmi następująco:

Medycyna estetyczno-naprawcza jest zespołem świadczeń zdrowotnych, wykonywanych przez lekarzy i lekarzy dentystów, wiążących się z ingerencją w tkanki ludzkie, służących przywracaniu lub poprawie zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego, w tym poprawę estetyczną tkanek ciała. Oznacza biegłą oraz praktyczną znajomość przeprowadzania określonych procedur diagnostycznych i lekarskich z wykorzystaniem jednolitych metod i technik ich wykonywania.

Przepisy powstaną

Według prawnika prof. Marka Chmaja definicja, o której mówił wiceprezes NRL Klaudiusz Komor, jest dobrze przygotowana i może się znaleźć w przepisach prawnych. Jego zdaniem powinna znaleźć się raczej w ustawie, nie w rozporządzeniu… (…)

(Cały artykuł dostępny w e-Wydaniu “Rynku estetycznego”)

Chcesz wiedzieć więcej?

Ten i wiele innych ciekawych artykułów nt. medycyny estetycznej do przeczytania w numerze „Rynku estetycznego”.

Prenumeratorów zapraszamy do korzystania z e-WYDANIA

Zamów: Prenumerata

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>