Sprawa Leśniowskiego krok po kroku

W czerwcu b.r. Okręgowy Sąd Lekarski Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej zdecydował o uniewinnieniu lekarza, który szkolił kosmetologów w zakresie zabiegów z wykorzystaniem kwasu hialuronowego, toksyny botulinowej a także osocza bogatopłytkowego. Spór dotyczący tego problemu ciągnął się w sądach lekarskich od lat i obfitował w różne zwroty akcji

06.12.2011 r.

Do Biura Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (OROZ) Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie wpłynęło pismo prof. Jerzego Woy-Wojciechowskiego prezesa Polskiego Towarzystwa Lekarskiego (PTL) i doktora Andrzej Ignaciuka, prezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging (PTMEiAA), zarzucające lek. Zbigniewowi Leśniowskiemu prowadzenie szkoleń dla osób niebędących lekarzami w zakresie podawania toksyny botulinowej oraz kwasu hialuronowego.

18.04.2012 r.

OROZ wydał postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego w związku z niedopatrzeniem się naruszenia Kodeksu Etyki Lekarskiej i przepisów związanych z wykonywaniem zawodu.

18.11.2013 r.

Do Biura Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (NROZ) Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie wpłynęła skarga dr Waldemara Jankowiaka wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti- Aging, dotycząca prowadzenia przez lek. Zbigniewa Leśniowskiego szkoleń dla kosmetologów z zakresu używania toksyny botulinowej, kwasu hialuronowego oraz osocza bogatopłytkowego.

12.03.2014 r.

NROZ wszczął postępowanie wyjaśniające.

27.06.2014 r.

W wyniku przeprowadzonych czynności i analizy zapisów Kodeksu Etyki Lekarskiej NROZ wydał postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego. Na to postanowienie zażalenie do Naczelnego Sądu Lekarskiego
(NSL) wniósł dr Waldemar Jankowiak wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti- Aging, zarzucając przedwczesność podjętej decyzji o umorzeniu postępowania, a także oparcie jej na nieprawdziwych faktach.

21.11.2014 r.

Naczelny Sąd Lekarski (NSL) postanowił uchylić zaskarżone postanowienie NROZ, uznając zażalenie dr Waldemara Jankowiaka za częściowo zasadne. Uznał, że celowe jest dalsze prowadzenie postępowania wyjaśniającego w celu ustalenia, czy w ramach prowadzonych szkoleń lek. Zbigniew Leśniowski przekazywał informacje w sposób niewłaściwy, naruszając Kodeksu Etyki lekarskiej lub zachęcał osoby nieuprawnione do udzielania świadczeń zdrowotnych.

22.11.2014-17.12.2015 r.

Kontynuując postępowanie Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej podjął kolejne czynności, m. in.: przesłuchał świadków, dopuścił dowody z opinii biegłych specjalistów z zakresu medycyny sądowej.

18.12.2015 r.

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (NROZ) przedstawił lek. Zbigniewowi Leśniowskiemu zarzuty naruszenia Kodeksu Etyki Lekarskiej, uznając, że zebrany w przedmiotowej sprawie materiał dowodowy w wysokim stopniu uprawdopodobnił ich słuszność.

19.02.2016 r.

NROZ wniósł do Okręgowego Sądu Lekarskiego (OSL) w Olsztynie wniosek o ukaranie lek. Zbigniewa Leśniowskiego.

10.06.2016 r.

Rozprawa przed Okręgowym Sądem Lekarskim Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie.

17.06.2016 r.

Orzeczenie o umorzeniu sprawy i uniewinnieniu lek. Zbigniewa Leśniowskiego.

Źródło: rynekestetyczny.pl/OSL w Olsztynie

Okładka magazynu „Rynek estetyczny” numer 4/X-XII/2016
Okładka magazynu „Rynek estetyczny” numer 4/X-XII/2016

Chcesz wiedzieć więcej? Artykuł na temat sprawy Leśniowskiego i wiele innych ciekawych tekstów nt. zabiegów medycyny estetycznej do przeczytania w numerze „Rynku estetycznego”.

Zapraszamy do PRENUMERATY

lub do EMPIKu


Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>