NRL: oficjalna definicja medycyny estetycznej

Naczelna Rada Lekarska 31 stycznia opublikowała stanowisko ws. przyjęcia definicji medycyny estetycznej. Podkreśla, że w dobie rosnącej popularności tej dziedziny, zabiegi estetyczne powinni wykonywać wyłącznie praktycy, posiadający odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie w wykonywaniu danego zabiegu i postuluje ustalenie wyłączności na wykonywanie zabiegów medycyny estetycznej przez lekarzy i lekarzy dentystów

Naczelna Rada Lekarska proponuje przyjęcie następującej definicji medycyny estetycznej:

“Medycynę estetyczną stanowią świadczenia zdrowotne, wiążące się z ingerencją w tkanki ludzkie, udzielane przez lekarzy i lekarzy dentystów, służące przywracaniu lub poprawie fizycznego i psychicznego samopoczucia oraz społecznego funkcjonowania pacjenta, poprzez zmianę jego wyglądu.”

NRL: medycyna estetyczna dla lekarzy

Mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów oraz ich ochronę przed ewentualnymi następstwami zabiegów medycyny estetycznej, wykonywanych przez osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji, a także obowiązek ochrony odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących takie zabiegi, Naczelna Rada Lekarska zauważa potrzebę uregulowania materii wykonywania zabiegów medycyny estetycznej, związanych z naruszeniem ciągłości ciała – czytamy w oficjalnym stanowisku sygnowanym przez prezesa NRL prof. Andrzeja Matyję oraz sekretarza lek. Marka Jodłowskiego.

NRL pisze wprost, że: – “(…) w dobie rosnącej popularności tej dziedziny, zabiegi estetyczne powinni wykonywać wyłącznie praktycy posiadający odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie w wykonywaniu danego zabiegu i postuluje ustalenie wyłączności na wykonywanie zabiegów medycyny estetycznej przez lekarzy i lekarzy dentystów. Według samorządu lekarskiego uporządkowanie systemu ochrony zdrowia w tym zakresie powinno się przyczynić do podniesienia standardów wykonywania zabiegów oraz ochrony zdrowia i życia pacjentów, a także w istotny sposób ograniczyłaby konieczność leczenia skutków niewłaściwego wykonania zabiegów medycyny estetycznej przez osoby niekompetentne, w nieodpowiednich warunkach lub przy wykorzystaniu nieodpowiednich narzędzi.”

W ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej: – “Uznanie zabiegów medycyny estetycznej za działalność, która może być wykonywana tylko przez osoby posiadające prawo wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty zapewni pacjentom możliwość korzystania z bezpiecznych i opartych na aktualnej wiedzy medycznej świadczeń medycyny estetycznej, wykonywanych w miejscach spełniających odpowiednie warunki i podlegających kontroli właściwych instytucji.”

Ponadto  według NRL: – “Ze względu na koszty leczenia powikłań, które w przypadku ich finansowania ze środków publicznych, mogą się stać coraz większym obciążeniem dla systemu ochrony zdrowia – uporządkowania kwestii medycyny estetycznej w Polsce wymaga również szeroko pojęty interes społeczny.”

Sukces koalicji lekarskich stowarzyszeń

Przypomnijmy, że definicję medycyny estetycznej uzgadniano m. in. w siedzibie Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) w Warszawie 25 czerwca 2020 r. Działo się to z inicjatywy koalicji organizacji lekarskich, zmierzających do uporządkowania rynku medycyny estetycznej w Polsce: Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych (SLDE), Polskiego Towarzystwa Medynycy Estetycznej i Anti-Aging (PTMEiAA), Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (PTD) oraz Sekcji Dermatologii Estetycznej PTD.

W czerwcowym spotkaniu uczestniczyło bardzo szerokie grono osób, reprezentujących różne środowiska lekarskie i prawnicze (25 czerwca b.r.). Wzięli w nim udział m. in.: prof. Lidia Rudnicka prezes PTD, dr n. med. Ewa Kaniowska wiceprezes SLDE, doktor Andrzej Ignaciuk prezes PTMEiAA.

Z Naczelnej Rady Lekarskiej byli obecni wiceprezesi dr n. med. Jacek Kozakiewicz i lek. dent. Andrzej Cisło. W spotkaniu wziął również udział dr n. med. Jacek Miarka, przewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego. Swoje propozycje, dotyczące regulacji medycyny estetycznej prezentował prof. dr hab. Marek Chmaj, konstytucjonalista z Instytutu Prawa – Wydziału Prawa SWPS. Obecni byli też dr Mateusz Mądry z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, mec. Beata Wierzchowska, czy mec. Marek Szewczyński.

Po długich obradach udało się uzgodnić projekt definicji medycyny estetycznej. Oficjalnie uznana przez samorząd lekarski definicja może posłużyć do dalszych prac nad regulacją tej dziedziny. Prof. Marek Chmaj, wyraził opinię, że celowa byłaby próba nowelizacji ustaw o działalności leczniczej, o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz o zawodzie lekarza i lekarza dentysty w celu potwierdzenia prawnego definicji.

Źródło: rynekestetyczny.pl/NIL

Chcesz wiedzieć więcej?

Ten i wiele innych ciekawych artykułów nt. medycyny estetycznej do przeczytania w numerze „Rynku estetycznego”.

Prenumeratorów zapraszamy do korzystania z e-WYDANIA

Zamów: Prenumerata

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>