Jan Szulc: informacja to nie reklama

Zaczynamy wszczynać pierwsze postępowania np. dotyczące kierowania reklam profesjonalnych wyrobów medycznych do użytkowników na otwartych kanałach w mediach społecznościowych – mówi w rozmowie z “Rynkiem estetycznym” Jan Szulc dyrektor Departamentu Informacji o Wyrobach Medycznych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych (URPL).

Rynek estetyczny: – Przepisy reklamowe nowej ustawy o wyrobach medycznych wzbudziły pewne wątpliwości interpretacyjne w obszarze medycyny estetycznej. Gdyby Pan spróbował wytłumaczyć jakiego rodzaju reklama została przez ustawę o wyrobach medycznych ograniczona?

Jan Szulc: – Wyszedł Pan redaktor od pytania o medycynę estetyczną. Chciałbym podkreślić, że ustawa o wyrobach medycznych dotyczy reklam medycyny estetycznej w bardzo ograniczonym zakresie, tzn. tylko wówczas, kiedy w reklamie pojawia się wyrób medyczny. We wszystkich innych sytuacjach działania promocyjne są regulowane przez inne przepisy.

Czyli trzeba rozgraniczyć reklamę wyrobu medycznego od reklamy innego rodzaju, która już nie będzie objęta przepisami ustawy o wyrobach medycznych?

Tak. Jeżeli mamy tylko reklamę gabinetu, to przepisy nowej ustawy jej nie dotyczą. Podobnie jeśli mamy np. reklamę gabinetu i usługi. Natomiast jeśli mamy do czynienia z reklamą gabinetu, usługi i jeszcze wymieniony jest tam wyrób medyczny, wykorzystywany w zabiegu, wówczas wchodzimy w zakres ustawy o wyrobach medycznych.

Jeżeli chodzi o to, czym jest reklama, to najogólniej mówiąc można w ten sposób określić przekaz, który zachęca do dokonania zakupu. Jak zawsze w prawie będzie jakaś strefa pomiędzy. Granica zarysuje się w praktyce.

(…)

Kliknij w grafikę i dowiedz się więcej o działaniach UOKiK

Wielu lekarzy pyta o aktywność w sieci. (…) Co może zostać uznane za reklamę a co nie?

Jeżeli chodzi o lekarzy, to akurat ta grupa ma ograniczone możliwości reklamy, wynikające z ustawy o działalności leczniczej, czy kodeksu etyki lekarskiej. Natomiast w ustawę o wyrobach medycznych wpisany jest zakaz występowania w reklamie lekarzy a także wykorzystywania wizerunku lekarza.

Jeżeli chodzi o social media, to jako urząd wpisujemy się w szerszy trend. Działania w tym kierunku podejmuje też Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK wydał w zeszłym roku wytyczne jak reklama w mediach społecznościowych powinna być prowadzona…

(Cały wywiad dostępny w e-Wydaniu “Rynku estetycznego”)

Chcesz wiedzieć więcej?

Ten i wiele innych ciekawych artykułów nt. medycyny estetycznej do przeczytania w numerze „Rynku estetycznego”.

Prenumeratorów zapraszamy do korzystania z e-WYDANIA

Zamów: Prenumerata

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>