XXIV Kongres SLDE petycja ws. medycyny estetycznej

XXIV Kongres SLDE: petycja ws. medycyny estetycznej

Podczas XXIV Międzynarodowego Kongresu Dermatologii Estetycznej i Medycyny Anti-Aging lekarze mieli możliwość podpisywania apelu do Sejmu RP o korektę w ustawie o działalności leczniczej. Petycja ws. medycyny estetycznej i postulowana w niej zmiana ma sprawić, by nie było prawnych wątpliwości, że procedury medyczne z tej dziedziny stanowią świadczenie zdrowotne.

Petycja ws. medycyny estetycznej do podpisania do końca marca 2024 r.

Po XXIV Międzynarodowym Kongresie Dermatologii Estetycznej i Medycyny Anti-Aging, który odbył się w dniach 8-10 marca w Warszawie, pod petycją przygotowaną przez Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych (SLDE) znajdowały się 682 odręczne podpisy. Jednocześnie na stronie Petycjeonline.com dokument poparło 2140 osób (stan na dzień 11 marca 2024 r.). Z informacji uzyskanych w SLDE wynika, że do końca marca wciąż można złożyć podpis pod petycją.

Szerokie poparcie lekarzy

Petycja ws. medycyny estetycznej zaadresowana do Kancelarii Sejmu RP, jest popierana przez przedstawicieli szeregu organizacji lekarskich. Wśród nich można znaleźć następujące osoby:

dr n. med. Ewa Kaniowska prezes SLDE, prof. Lidia Rudnicka kierownik Katedry i Kliniki Dermatologicznej WUM, honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (PTD), prof. Joanna Narbutt kierownik Kliniki Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prof. Barbara Zegarska przewodnicząca Sekcji Dermatologii Estetycznej PTD, prof. UM MSC Elżbieta Kowalska-Olędzka, prof. Jerzy Strużyna prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii plastycznej, lek. Waldemar Jankowiak chirurg, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, dr n. med. Piotr Drozdowski konsultant wojewódzki w dziedzinie chirurgii plastycznej, dr hab. n. med. Danuta Nowicka konsultant wojewódzki w dziedzinie dermatologii.

Dowiedz się więcej o działaniach Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL)

Jak informowaliśmy w portalu rynekestetyczny.pl Naczelna Rada Lekarska (NRL) jeszcze w 2021 r. przygotowała projekt zmian w ustawie o działalności leczniczej, dzięki którym medycyna estetyczna zostałaby w jasny sposób zdefiniowana jako świadczenie zdrowotne. Uchwała NRL z dnia 29 stycznia 2021 r. przytaczała m. in. szereg oficjalnych dokumentów, potwierdzających wyraźnie medyczny, czy wręcz lekarski, charakter zabiegów estetycznych, związanych z ingerencją w tkanki ludzkie.

Doprecyzowanie świadczenia zdrowotnego

Jak czytamy w uzasadnieniu, przedmiotem petycji jest nowelizacja ustawy o działalności leczniczej, będąca doprecyzowaniem definicji świadczenia zdrowotnego. Propozycja brzmienia definicji wygląda następująco:

“świadczenie zdrowotne – działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, w tym działania służące przywracaniu lub poprawie fizycznego lub psychicznego samopoczucia oraz społecznego funkcjonowania pacjenta, poprzez zmianę jego wyglądu, wiążące się z ingerencją w tkanki ludzkie.”

Według autorów petycji przyjęcie takiej definicji zagwarantuje bezpieczeństwo osób, korzystających ze świadczeń z zakresu medycyny estetycznej oraz zapewni profesjonalizm ich wykonywania. Jak tłumaczą z chwilą dokonania nowelizacji obowiązujące regulacje prawne w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, statusu pacjentów korzystających ze świadczeń z zakresu medycyny estetycznej, przestaną być iluzoryczne zarówno dla ludzi przystępujących do tych zabiegów, osób niewykwalifikowanych wykonujących procedury medyczne, jak i samych lekarzy, dla których przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty stanowią swoisty “kodeks drogowy”.


Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>