POLMED i URPL: wytyczne dotyczące reklamy wyrobów medycznych

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych Polmed we współpracy z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) opracowała wytyczne przedstawiające zasady prowadzenia działań reklamowych w zgodzie z MDR oraz ustawą o wyrobach medycznych. Wspomina o nich w wywiadze z „Rynkiem estetycznym” Jan Szulc dyrektorem Departamentu Informacji o Wyrobach Medycznych w URPL

Kliknij w grafikę i dowiedz się więcej

Wywiad z Janem Szulcem dyrektorem Departamentu Informacji o Wyrobach Medycznych w URPL, jednym z twórców ustawy o wyrobach medycznych można przeczytać na portalu rynekestetyczny.pl: “URPL o reklamie w medycynie estetycznej

Polmed w swoich wytycznych zwraca uwagę, że zasady reklamy, wynikające z nowej ustawy o wyrobach medycznych obowiązują od stycznia 2023 r. Jednak działania reklamowe (spoty, plakaty, billboardy, ulotki), o treści, która była choć raz rozpowszechniona przed 1 stycznia, nie podlegają ocenie z perspektywy nowych przepisów ustawy.

Oznacza to, że jeżeli dany komunikat (konkretny telewizyjny spot reklamowy, konkretna ulotka, strona internetowa itp.), który rozpowszechniono choć raz przed 31 grudnia 2022 r. nie jest zgodny z nowymi wymaganiami reklamowymi przewidzianymi w ustawie, to reklamodawca nie poniesie odpowiedzialności prawnej do 30 czerwca.

Będzie jeszcze rozporządzenie

Polmed zauważa też, że szczegółowe zasady, wynikające z rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie reklamy wyrobów medycznych wejdą w życie dopiero po upływie 6 mies. od dnia ogłoszenia tego aktu. Tymczasem rozporządzenie wciąż jest na etapie prac w parlamencie.

Z nieoficjalnych informacji, do których dotarł “Rynek estetyczny” wynika, że najprawdopodobniej ostateczna wersji tego aktu prawnego nie zostanie oficjalnie ogłoszona przed połową tego roku.

Kluczowa kwestia

Kluczowe w przepisach reklamowych nowej ustawy o wyrobach medycznych wydaje się być pojęcie “reklama kierowana do publicznej wiadomości”. Jak zauważa Polmed termin ten nie jest definiowany przez ustawę.

Z rekomendacji organizacji i urzędu wynika, że przez “reklamę kierowaną do publicznej wiadomości” na gruncie ustawy należy rozumieć komunikat reklamowy adresowany intencjonalnie do odbiorców, w skład których mogą wchodzić laicy, tj.: osoby inne, niż profesjonaliści zajmujący się używaniem lub obrotem wyrobami w ramach czynności zawodowych.

Reklama do publicznej wiadomości

Zgodnie z wytycznymi POLMED za reklamę kierowaną do publicznej wiadomości należy rozumieć np.:

– ulotkę dotyczącą wyrobu pozostawioną w aptece, przychodni, sklepie lub innym miejscu publicznym;

– reklamowy przekaz radiowy lub telewizyjny;

– banner lub artykuł reklamowy na publicznie dostępnej (bez ograniczeń ani ostrzeżeń) stronie 
internetowej; – kampanię telefoniczną, SMS lub e-mail;

– reklamę wyrobu na billboardzie w miejscu publicznym.

Z kolei reklamą kierowaną do publicznej wiadomości według Polmed nie będą reklamy wyrobów:

– w prasie przeznaczonej wyłącznie dla osób wykonujących zawody medyczne lub zajmujących się obrotem wyrobami;

– na stronie internetowej przeznaczonej wyłącznie dla osób wykonujących zawody medyczne lub prowadzących obrót wyrobami;

– rozpowszechniane podczas konferencji naukowych, szkoleń lub demonstracji produktowych przeznaczonych dla osób wykonujących zawody medyczne;

– przekazywane podczas spotkań przedstawicieli firm z osobami wykonującymi zawody medyczne lub prowadzącymi obrót wyrobami;

Kliknij w grafikę i dowiedz się więcej

– kampania telefoniczna, SMS lub e-mail, kierowana wyłącznie do osób wykonujących zawody medyczne lub zajmujących się obrotem wyrobami.

Wytyczne dostępne w portalu >>

Dokument ze szczegółowymi wytycznymi Polmed, można znaleźć w portalu rynekestetyczny.pl pod artykułem: „Wytyczne dotyczące reklamy zgodnej z ustawą o wyrobach medycznych” lub na stronie Polmed.

Źródło: rynekestetyczny.pl/Polmed

Chcesz wiedzieć więcej?

Ten i wiele innych ciekawych artykułów nt. medycyny estetycznej do przeczytania w numerze „Rynku estetycznego”.

Prenumeratorów zapraszamy do korzystania z e-WYDANIA

Zamów: Prenumerata

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>