Zwolnienie z VAT to kwestia oceny

Zwolnieniu z 23-procentowego podatku VAT podlegają te usługi medycyny estetycznej, które należą do zakresu opieki medycznej oraz służą profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia. Ale czy cel terapeutyczny zawsze jest celem leczniczym? Jak pokazują przypadki wyroków i orzeczeń, „diabeł” (czyli VAT) tkwi w szczegółach. Lekarze powinni pamiętać, że to oni są fachowcami w swojej dziedzinie

Jak lekarze medycyny estetycznej powinni się zabezpieczać, aby wszelkiego rodzaju prawne dwuznaczności i interpretacje nie powodowały żadnych negatywnych skutków? – Usługi medycyny estetycznej są traktowane przez fiskus jako szeroko pojęte usługi medyczne i podlegają ustawie o podatku od towarów i usług. Są to jednak usługi, które mogą być traktowane dwojako , mogą być zwolnione od opodatkowania, jak i objęte stawką 23-procentową – mówił radca prawny Kazimierz Romaniec z kancelarii Sadkowski i Wspólnicy podczas XIX Międzynarodowego Kongresu Dermatologii Estetycznej i Medycyny Anti-Aging w Warszawie

VAT a poprawa zdrowia

Zwolnienie z podatku VAT może być zastosowane w konkretnie zdefiniowanej w ustawie sytuacji. Podlegają mu te usługi, które należą do zakresu opieki medycznej, ale muszą służyć profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu czy poprawie zdrowia. Kiedy lekarz wykonuje usługę medyczną w celach innych niż te, wtedy możliwe jest opodatkowanie stawką 23-procentową.

Jak zauważa ekspert, kwestię opodatkowania w medycynie reguluje także prawo unijne. – Co prawda polska ustawa o podatku od towarów i usług nie ma definicji opieki medycznej, ale taka definicja już się wyłania z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. Stosowanie tej definicji dopuszcza prawo obowiązujące w Polsce, którym kierują się przy wydawaniu decyzji urzędy skarbowe i sądy administracyjne. W przypadku jakichkolwiek sporów, czy niejasności w kwestii praw nieuregulowanych w Polsce można sięgać do przepisów wspólnotowych – mówi radca prawny Kazimierz Romaniec.

Jednak – jak przestrzega – orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE nie daje podstaw do tego, aby zakresem opieki medycznej podlegającej zwolnieniu objąć wszystkie działania medyczne wynikające z procesu leczenia. – Czynności, których celem nie jest ochrona zdrowia nie mogą być uznane za świadczenia opieki medycznej i nie mogą podlegać zwolnieniu od podatku od towarów i usług – uważa.

Jak wyjaśnia opieka medyczna to świadczenie medyczne służące diagnozie, opiece i leczeniu chorób i zaburzeń zdrowia. A zdrowie zostało zdefiniowane przez WHO jako stan zupełnej pomyślności fizycznej lub psychicznej, a nie jedynie brak choroby. Dlaczego zupełna pomyślność? – Przypadki praktyczne pokazują, że osoby, które czują się niekomfortowo ze swoim wyglądem i korzystają z usług medycyny estetycznej, nie są uznawane za “zdrowe” – zauważa radca prawny.

Zwolnieniu z podatku VAT może podlegać tylko ta usługa, która ma cel leczniczy czy terapeutyczny, ale jest rekomendowana przez lekarza. Jeżeli lekarz nie ma przekonania, że usługa spełnia choć jeden z tych celów, nie może zakwalifikować tej usługi jako zwolnionej z VAT, a w przypadku kontrowersji i sporu z organem skarbowym lub w przypadku składania wniosku o indywidualną kwalifikację podatkową, istotne jest, aby znalazło się uzasadnienie dlaczego lekarz mówi o tym, że zabieg jest niezbędny do spełnienia tych celów i warunków. Podsumowując, tam, gdzie nie ma bezpośredniego związku z leczeniem, nie ma prawa zastosowania zwolnienia z podatku od towarów i usług. Decydujące jest nie to, czy usługa została przeprowadzona, ale jaki miała cel. Jeżeli jest to cel terapeutyczny, to jest to przesłanka zwolnienia od podatku VAT – tłumaczy Kazimierz Romaniec.

Wszystkie kontrowersje polegają właśnie na tym, czy cel terapeutyczny był i kto tak uważał: pacjent, a może lekarz – podkreśla.

VAT tkwi w szczegółach

Na tym polu mamy już kilka ciekawych przykładów – wyroków sądowych i orzeczeń, na które powołuje się radca prawny z kancelarii Sadkowski i Wspólnicy….

Okładka magazynu „Rynek estetyczny” numer 3/VI-IX/2018

Chcesz wiedzieć więcej? Cały artykuł i wiele innych ciekawych tekstów nt. medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej do przeczytania w numerze „Rynku estetycznego”.

Zapraszamy do PRENUMERATY

lub do EMPIKu


Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>