Medycyna estetyczna w czasach pandemii

Według Organizacji Pracodawców Przemysłu Medycznego Technomed w najbliższych latach wartość rynku medycyny estetycznej zbliży się do 1 mld zł. – Choćby z tej perspektywy warto byłoby, aby wszyscy interesariusze na rynku osiągnęli porozumienie w zakresie wspólnego wypracowania standardów świadczonych usług – przekonuje Agnieszka Wiśniewska, prezes Technomed

Rynek estetyczny: – Jak z perspektywy organizacji zrzeszającej firmy z rynku medycyny estetycznej ocenia Pani wpływ COVID-19 na branżę?

Agnieszka Wiśniewska: – Jedną z kluczowych zmian jest wydłużenie o blisko roku terminu wdrożenia rozporządzeń UE, wprowadzających reformę rynku wyrobów medycznych. Duża część zawartych w nich przepisów odnosi się m. in. do produktów wykorzystywanych w gabinetach medycyny estetycznej. Efektem przyjętych w Europie zmian są toczące się obecnie w Polsce prace nad ustawą o wyrobach medycznych.

Jeśli chodzi o sam wpływ COViD-u na rynek to możemy podzielić go na 2 etapy. W pierwszym okresie począwszy od marca, obserwowaliśmy zamrożenie rynku. W tym czasie wiedza o wirusie była bardzo ograniczona. Podjęte przez decydentów środki zaradcze doprowadziły do wstrzymania świadczenia tego rodzaju usług. Następnie sytuacja wróciła do normy. Szacujemy, iż niezależnie od COViD-19 wartość rynku anti-ageing może wzrosnąć w b.r. o 15-20%.

Co z nową ustawą o wyrobach medycznych? Czy Technomed aktywnie zaangażował się w prace nad nią?

– Zdecydowanie tak. W trakcie konsultacji społecznych przesłaliśmy kilkadziesiąt stron uwag. Także obecnie staramy się, aby głos przemysłu wybrzmiał wśród ekspertów przygotowujących przepisy. O ile mi wiadomo Technomed jako jedyna organizacja zrzesza dostawców rozwiązań na rynku medycyny estetycznej, stąd ważne jest, aby postulaty tego środowiska zostały zauważone przez decydentów. Sekcja ta działa bardzo dynamicznie i obecnie skupia blisko 20 podmiotów.

A co z toczącą się dyskusją w środowisku medycznym i kosmetologicznym na temat konieczności uregulowania tego rynku?

– Temat jest bardzo złożony. Zawiera w sobie bowiem nie tylko same aspekty prawne, związane z odpowiedzialnością za produkt i jego prawidłowe zastosowanie. Z naszej perspektywy, dostawcy wyrobów medycznych określają w instrukcji obsługi i używania krąg odbiorców dla swoich produktów. W zależności od wyrobu mogą więc nimi być osoby posiadające wykształcenie lekarskie, ale też i przedstawiciele pozostałych zawodów medycznych i niemedycznych.

Musimy pamiętać, iż w najbliższych latach wartość rynku medycyny estetycznej zbliży się do 1 mld zł. Choćby z tej perspektywy warto byłoby, aby wszyscy interesariusze na rynku osiągnęli porozumienie w zakresie wspólnego wypracowania standardów świadczonych usług. Jako Technomed pragniemy stanowić głos przemysłu w tej dyskusji.

Czy konieczne są przepisy prawne w tym zakresie a nowa ustawa powinna określać kto może wykonywać tego rodzaju usługi?

– (…)

Okładka magazynu „Rynek estetyczny” numer 10/X-XII/2020

Chcesz wiedzieć więcej?

Ten i wiele innych ciekawych artykułów nt. medycyny estetycznej do przeczytania w numerze „Rynku estetycznego”.

Prenumeratorów zapraszamy do korzystania z e-WYDANIA

Wszystkich zainteresowanych do PRENUMERATY

lub na stronę EMPIKu

 


Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>