Międzynarodowy konsensus ws. powikłań po wypełniaczach

Kiedy Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) 15 kwietnia przedstawiło stanowisko w sprawie uprawnień do wykonywania procedur, wchodzących w skład zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, udostępniło jednocześnie na swojej stronie dokument, zawierający naukowy konsensus, dotyczący postępowania po powikłaniach spowodowanych wypełniaczami. – Konsensus jest doskonałą  bazą wiedzy dla lekarzy wykonujących zabiegi estetyczne z użyciem preparatów na bazie kwasu hialuronowego – uważa dr n. med. Ewa Kaniowska, prezes Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych (SLDE)

Jak czytamy w dokumencie udostępnionym przez NRL potrzebę stworzenia konsensusu wytycznych ws. powikłań po wypełniaczach w szczególności na bazie kwasu hialuronowego (ang. hyaluronic acid, HA) ustalono w 2014 r. W 2015 r. w trakcie corocznego spotkania Niemieckiego Towarzystwa Terapii Estetycznej Toksyną Botulinową (niem. Deutsche Gesellschaft für Ästhetische Botulinumtoxin-Therapie), wiodący członkowie towarzystwa zdefiniowali kryteria, jakie powinny być uwzględnione w wytycznych i powołano panel ekspertów.

Potem był roczny okres interaktywnej wymiany danych naukowych, co doprowadziło w efekcie do opracowania publikacji naukowej o której teraz piszemy. Panel ekspertów składający się z członków pochodzących z Niemiec, Austrii i Szwajcarii opracował szereg zaleceń w sposób szczególny dotyczących zastosowania wypełniaczy z HA.

Popularność wypełniaczy

Zespół ekspertów, który opracował zalecenia zwracał uwagę, że według raportu chirurgów plastycznych (Plastic Surgery Report 2014), wydanego przez Amerykańskie Towarzystwo Chirurgów Plastycznych, liczba minimalnie inwazyjnych procedur kosmetycznych zwiększyła się w ciągu 14 lat o 154 proc., podczas gdy liczba chirurgicznych procedur kosmetycznych zmniejszyła się o 12 proc. W tym samym okresie, liczba samych aplikacji wypełniaczy tkanek miękkich zwiększyła się o 253 proc.

Zwiększona popularność tych minimalnie inwazyjnych procedur wynika z faktu, że są szybkie, dostępne w warunkach ambulatoryjnych z minimalnym czasem rekonwalescencji i zapewniają uzyskanie przewidywalnych, naturalnych i długotrwałych wyników. Wypełniacze odgrywają kluczową rolę w korekcji zmian w obrębie twarzy związanych z wiekiem i dostępny jest cały wachlarz tymczasowych, półtrwałych i trwałych wypełniaczy skóry właściwej i tkanki podskórnej o właściwościach biodegradowalnych, odwracalnych i nieodwracalnych.

Preparaty zawierające kwas hialuronowy stały się najbardziej popularną kategorią produktów z grupy wypełniaczy. Okazało się, że po ich zastosowaniu efekt utrzymuje się przez dłuższy czas i konieczne jest zastosowanie mniejszej ilości produktu do uzyskania takiego samego efektu kosmetycznego jak po kolagenie w leczeniu fałdów nosowo-wargowych.

Doskonałe narzędzie dla lekarzy

Według dermatolog dr n. med. Ewy Kaniowskiej konsensus jest doskonałą  bazą wiedzy dla lekarzy, wykonujących zabiegi estetyczne z użyciem preparatów na bazie kwasu hialuronowego.

W moim przekonaniu stanowi on cenną odpowiedź na niewątpliwą potrzebę zebrania w jednym miejscu zaktualizowanych wytycznych, dotyczących zapobiegania potencjalnemu ryzyku wystąpienia zdarzeń niepożądanych, reagowania na nie oraz leczenia powikłań pozabiegowych – pisała komentując powstanie tej publikacji naukowej.

Jak tłumaczyła praca lekarza, wykonującego zabiegi estetyczne stwarza sytuacje, w których wiedza zawarta w konsensusie może być niezwykle pomocna. – Dzięki tego typu ważnym wytycznym, lekarze praktycy zyskują konkretne algorytmy lecznicze i standardy postępowania – przekonywała.

Rekomendacje panelu ekspertów DACH

Jak tłumaczą twórcy konsensusu wypełniacze odgrywają istotną rolę w korekcji zmian na twarzy związanych z wiekiem. Umożliwiają wykonanie szybkiego zabiegu w warunkach ambulatoryjnych z minimalnym okresem rekonwalescencji i zapewniają uzyskanie przewidywalnych, naturalnie wyglądających, długotrwałych efektów leczenia.

Powikłania po iniekcjach kwasu hialuronowego mają łagodny lub umiarkowany i raczej przemijający charakter. Jednakże tak jak w przypadku wszystkich podawanych w iniekcji lub implantowanych biomateriałów istnieje możliwość wystąpienia ciężkich efektów niepożądanych, a pacjenci muszą być w pełni poinformowani o potencjalnym ryzyku przed poddaniem się leczeniu… (…)

(Cały artykuł dostępny w e-Wydaniu „Rynku estetycznego”)

Chcesz wiedzieć więcej?

Ten i wiele innych ciekawych artykułów nt. medycyny estetycznej do przeczytania w numerze „Rynku estetycznego”.

Prenumeratorów zapraszamy do korzystania z e-WYDANIA

Zamów: Prenumerata

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>