Odpowiedzialność za piękno

Każda osoba, wykonująca zabieg estetyczny jest przede wszystkim zobowiązana zapewnić bezpieczeństwo wykonywanych zabiegów. Osoba, która opuszcza gabinet powinna czuć się piękna i bezpieczna, a osoba wykonująca zabieg powinna mieć poczucie, że nie jest zagrożona roszczeniami. Jedną z ważnych składowych bezpieczeństwa jest używanie właściwych środków w odpowiednich warunkach sanitarnych

Autorka artykułu: dr n. prawn. Anna Płatkowska – radca prawny

W ostatnich latach zabiegi estetyczne stają się elementem codziennego życia wielu ludzi. Czy jednak piękno niesie za sobą zawsze bezpieczeństwo? Powinno, nie zawsze jednak tak bywa. Zatem warto wiedzieć, z jaką odpowiedzialność należy liczyć się w związku z wykonywaniem  zabiegów estetycznych, czy procedur medycyny estetycznej.

Ważne, aby osoba, która poddaje się ingerencji estetycznej, czuła się bezpieczna. Ważne by osoba wykonująca zabieg nie była narażona na niebezpieczeństwo odpowiedzialności, by jej także zapewnić bezpieczeństwo wykonywanych zabiegów. Być bezpiecznym, to także mieć świadomość tego, co naraża mnie na niebezpieczeństwo, za co mogę być pociągnięty do odpowiedzialności prawnej.

Medyczny i niemedyczny

Lekarz, jako zawód medyczny i kosmetolog, który w świetle obecnie obowiązujących przepisów nie jest zawodem medycznym, mogą i powinni działać legalnie. Ustawodawca definiuje pojęcie osób wykonujących zawody medyczne w ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta, ustawie z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie z dnia 15 kwietnia 2010 r. o działalności leczniczej.

Z kolei Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 sierpnia 2014 r.  w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, klasyfikuje kosmetologa  jako:  “Specjaliści – specjaliści ds. zdrowia –  specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani – kosmetolog”. Nie można więc nawet na gruncie prawnym utożsamiać zawodu kosmetologa z zawodem kosmetyczki, czy  technika usług kosmetycznych –  to odrębne grupy zawodowe.

Powikłania i komplikacje mogą się zdarzyć, niezależnie od tego, czy jest to gabinet kosmetologa, czy gabinet lekarza medycyny estetycznej. Jeden i drugi musi wiedzieć w jaki sposób szybko i skutecznie zadziałać, aby pomóc, gdy taka potrzeba zaistnieje. 

Higiena i sprawdzone urządzenia

Dla zapewnienia właściwych warunków pracy istotne znaczenie ma przestrzeganie norm higienicznych w pomieszczeniach i w stosunku do urządzeń oraz zapewnienie odpowiedniego wyposażenia sanitarnego. W aspekcie odpowiedzialności za zakażenia podstawowe normy prawne w zakresie odpowiedzialności cywilnoprawnej zawiera Kodeks cywilny.

Nie można użytkować wyrobów medycznych, które nie mają aktualnego przeglądu serwisowego. Sankcją za takie działanie jest kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Podmiot używający sprzętu medycznego, oprócz paszportu technicznego, musi posiadać  odpowiednią dokumentację serwisową dla każdego wyrobu medycznego, będącego w jego użytkowaniu. Dokumentacja musi zawierać informację dotyczącą wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu.

Zabiegi dla lekarzy

Warto pamiętać, że wykorzystanie preparatów i urządzeń, w których dokumentacji rejestracyjnej stwierdzono, że mogą być stosowane wyłącznie przez lekarza jest zagrożone odpowiedzialnością karną – zgodnie z treścią art. 160 § 1 ustawy Kodeks karny: ….

(…)

Autorka artykułu : dr n. prawn. Anna Płatkowska – radca prawny

Okładka magazynu „Rynek estetyczny” numer 3/VI-IX/2019

Chcesz wiedzieć więcej? Cały artykuł i wiele innych ciekawych tekstów nt. zabiegów medycyny estetycznej do przeczytania w numerze „Rynku estetycznego”.

Zapraszamy do PRENUMERATY

lub do EMPIKu


Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>