Autologiczne komórki przeciw łysieniu

Na pytania „Rynku estetycznego” o możliwość pozyskiwania i wykorzystywania zawiesiny komórkowej ze skóry odpowiada dr Antonio Graziono, profesor Uniwersytetu Turyńskiego. Opracował on terapię łysienia androgenowego opartą na mikroprzeszczepie komórek. – Dane kliniczne wskazują, że po zabiegu następuje zatrzymanie utraty włosów w ciągu 4-6 tygodni – mówi nam profesor

Antonio Graziano: Jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Pawii. Pracę doktorską obronił w S.U.N. Biotechnologies Shool we Włoszech. Jest profesorem i wykładowcą Uniwersytetu Turyńskiego. Za swoje dokonania naukowe został wyróżniony nagrodą Goldman Prize for Research in Periodontology w 2010 roku oraz Urban Prize for High-Tech Enterprise Development w 2007 roku. Prof. Graziano jest autorem kilkudziesięciu oryginalnych prac naukowych z zakresu biotechnologii medycznej i medycyny regeneracyjnej oraz autorem dwóch patentów w tych dziedzinach medycyny.

Rynek estetyczny: – Z dostępnych badań wynika, że to z tkanki tłuszczowej można pozyskać największą liczbę terapeutycznie przydatnych aktywnych komórek macierzystych. Czemu zdecydował się Pan pozyskiwać aktywne terapeutyczne komórki ze skóry?

Antonio Graziano: – Do chwili pojawienia się urządzenia Regenera Activa na rynku medycyny regeneracyjnej i protokołu do uzyskiwania komórek progenitotowych w procesie dezagregacji skóry, tkanka tłuszczowa stanowiła jedyną tkankę miękką, z której w procesie mechanicznym pozyskiwano komórki Stromal Vascular Fraction (SVF), czyli frakcję komórek zrębu naczyń krwionośnych. Dzisiaj, dzięki nowej metodzie mamy szansę uzyskać znacznie więcej komórek tej niezwykle interesującej frakcji ze znacznie mniejszej ilości tkanki i przy mniejszej traumatyzacji pacjenta.

Oczywiście tkanka tłuszczowa jest znakomitym rezerwuarem frakcji komórek zrębu. Nasza idea pobierania komórek progenitorowych ze skóry opiera się jednak na istotnym fakcie dotyczącym stopnia unaczynienia skóry na poziome 80-90% podczas gdy poziom unaczynienia tkanki tłuszczowej to 5-15%. Dzięki temu z mniejszej ilości pobranego mikro-przeszczepu uzyskujemy więcej interesujących nas komórek regeneracyjnych.

– Opracował Pan system pozyskiwania, obróbki i podawania komórek w celu pobudzenia wzrostu włosów w łysieniu androgenowym. Jakiego rodzaju komórki lub substancje czynne znajdują się w preparacie, który podaje się pacjentowi?

– Urządzenie i protokół terapeutyczny, którym się posługujemy został opracowany do metody mikro-przeszczepu komórek. Mikro-przeszczep jest w tym przypadku bardzo małą częścią autologicznej skóry – pobieramy biopsję o średnicy 2,5 mm – która zawiera komórki pochodzące z frakcji zrębu naczyń krwionośnych, czynniki wzrostu i dodatkowe białka macierzy międzykomórkowej, przypominające fizjologiczną regeneracyjną niszę skóry.

Należy pamiętać, że nie jest to metoda izolacji komórek progenitorowych. Po procesie obróbki pobranego materiału uzyskujemy pełną frakcję komórek z całego przekroju skóry. Dokładnie zbadaliśmy jakie komórki ze skóry  jesteśmy w stanie odzyskać – 80% komórek z całej skóry – oraz jaka jest ich przeżywalność – 92%.

Frakcja komórek, która jest dla nas najbardziej interesująca to SVF czyli komórki zrębu naczyń krwionośnych, do których zaliczamy, m. in. perycyty, endotelialne komórki progenitorowe, mezenchymalne komórki macierzyste. W skórze jest jednak znacznie więcej frakcji komórek progenitorowych, z których najbardziej interesujące są komórki z okolic mieszka włosowego, z gruczołów łojowych i potowych, neomelanocyty.

– Jaki jest mechanizm działania wstrzykniętej zawiesiny komórkowej?

– Trudno jest opisać mechanizm działania wszystkich komórek progenitorowych, czynników wzrostu i białek sygnalizacyjnych, które znajdują się we frakcji uzyskiwanej przy tej metodzie. Na podstawie danych literaturowych i badań własnych wiemy jednak, że po zastosowaniu mikro-przeszczepu z zastosowaniem Regenera Activa bogatego w komórki SVF pobudzamy procesy tworzenia naczyń krwionośnych w skórze oraz regenerację mieszków włosowych.

Pamiętajmy, że podajemy komórki progeneitorowe, które mają zdolności regeneracyjne więc praktycznie nie mamy etapu wyzwalania kaskady stanu zapalnego, jak to ma miejsce przy podawaniu czystych czynników wzrostu.

– Do zabiegu pobiera się stosunkowo niewielką ilość skóry. Czy liczba komórek aktywnych podawanych pacjentowi jest wystarczająca, żeby uzyskać efekt terapeutyczny? Jak to możliwe?

– Każdy mikro-przeszczep zastosowany w tej metodzie stanowi niszę regeneracji, która po infiltracji obszaru dotkniętego chorobą może nie tylko proliferować i tworzyć nową macierz dla siebie, ale także pobudzać otaczające środowisko do regeneracji i odbudowy utraconej aktywności, ze szczególnym uwzględnieniem procesów neoangiogenezy….. (…)

Okładka magazynu „Rynek estetyczny” numer 4/X-XII/2017

Chcesz wiedzieć więcej? Cały wywiad i wiele innych ciekawych tekstów nt. zabiegów medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej do przeczytania w numerze „Rynku estetycznego”.

Zapraszamy do PRENUMERATY

lub do EMPIKu


Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>