Medycyna estetyczna: zalecenia w związku z koronawirusem

Wiele gabinetów zajmujących się medycyną estetyczną wprowadza specjalne procedury i apeluje do pacjentów o ostrożność w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Zalecenia przedstawił m. in. Andrzej Ignaciuk, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, specjalne procedury w swojej praktyce wprowadził dr Maciej Kuczyński, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, stanowisko zaprezentowała też prof. Joanna Narbutt, konsultant krajowy w dziedzinie dermatologii

W środę (11 marca) Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła stan pandemii. Polski rząd zdecydował o zamknięciu szkół, przedszkoli i uczelni wyższych. Minister zdrowia informował, że w czwartek (12 marca) zostanie wydane rozporządzenie dotyczące wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego. 

Liczba zakażonych koronwirusem SARS-CoV-2 na całym świecie przekroczyła 126 tys., z czego ponad 4,5 tys. osób zmarło. W Poznaniu zmarła pierwsza pacjentka zakażona koronawirusem w Polsce. Obecnie w naszym kraju potwierdzono 51 przypadków koronawirusa, z czego najwięcej w Warszawie – 6 (pierwsze zanotowano 8 marca) i we Wrocławiu – również 6 (pierwsze zanotowano 6 marca). Sytuacja zmienia się dynamicznie. Eksperci są zdania, że rzeczywista liczba zakażonych w naszym kraju jest wielokrotnie większa.

Zalecenia lekarzy estetycznych

Doktor Andrzej Ignaciuk na swoim profilu na Facebooku przekazał zalecenia w imieniu lekarzy zrzeszonych w PTMEiAA, mające na celu ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa, a co za tym idzie ochronę pacjentów i ochronę lekarzy przed ryzykiem zakażenia w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną. Rekomenduje on:

– informowanie lekarza o wszystkich niepokojących objawach zdrowotnych,

– unikanie wizyt w gabinetach medycyny estetycznej przez osoby, które w ciągu ostatnich 2 tygodni wróciły z miejsc, gdzie infekcja jest bardzo rozpowszechniona lub miały kontakty z osobami zarażonymi i będącymi w kwarantannie,

– powstrzymanie się od wizyt i ewentualnych procedur w przypadku, gdyby wiązało się to z koniecznością korzystania z komunikacji publicznej lub przebywania w zgromadzeniach wielu osób,

– przełożenie wizyt, które mogą być zrealizowane w późniejszym terminie, przełożenie zabiegów, które wymagałyby częstych wizyt kontrolnych, przełożenie zabiegów, w wyniku których okres rekonwalescencji mógłby być długi i wiązać się z większym ryzykiem powikłań i koniecznością przyjmowania leków,

– w przypadku wystąpienia powikłań jako efekt zabiegów wcześniejszych, kontraktowanie się telefoniczne z lekarzem, który zabieg wykonał,

– stosowanie podwyższonego poziomu higieny, czyli częstsze mycie rąk, dezynfekowanie, wietrzenie pomieszczeń, unikanie dużych skupisk ludzi, codziennie mierzenie temperatury,

– śledzenie i stosowanie się do komunikatów wydawanych przez organy państwowe nadzorujące stan sanitarno-epidemiologiczny w kraju.

Miejmy nadzieję, że sytuacja w kraju i na świecie szybko ulegnie poprawie i wrócimy do naszego normalnego życia. Życzę wszystkim dużo zdrowia i mniej stresu, który znacznie zmniejsza odporność organizmu – napisał doktor Andrzej Ignaciuk.

Procedury w gabinecie

Dr Maciej Kuczyński na profilu swojego Ośrodka Chirurgii Plastycznej umieścił ważny komunikat skierowany do pacjentów. W nawiązaniu do sytuacji w kraju i na świecie, związanej z szybkim rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo, poinformował o wprowadzeniu kilku prostych procedur:

– Pacjentów, którzy zaobserwowali u siebie objawy grypy lub przeziębienia, prosimy o telefoniczne przełożenie wizyty w naszym Ośrodku.

– Prosimy Pacjentów, którzy odbywali ostatnio podróże na terenie Polski i/lub świata o kontakt telefoniczny w celu zmiany terminu wizyty.

– Pacjenci, którzy przebywali na terenach objętych kwarantanną (np. Włochy) aktualnie nie będą mogli skorzystać z usług naszego Ośrodka.

– Pracownicy Ośrodka Chirurgii Plastycznej Dr. Macieja Kuczyńskiego przed rejestracją pacjentów będą oceniali ich ogólny stan zdrowia. W sytuacji obecności objawów wskazujących np. na przeziębienie będziemy zmuszeni odmawiać przyjęcia na leczenie.

– Procedury obowiązują do momentu stabilizacji sytuacji w związku z pandemią.

Głos konsultanta krajowego

W czwartek (12 marca) poznaliśmy też stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie dermatologii, dotyczące sytuacji epidemiologiczną związanej z szerzącym się zakażeniem koronawirusem. Wielu dermatologów prowadzi praktyki estetyczne.

Jak informuje prof. Joanna Narbutt na podstawie dotychczasowych doniesień wynika, że populacją najbardziej narażoną na zachorowanie są osoby starsze, chore i osłabione. Dodaje, że sytuacja ta dotyczy również pacjentów z chorobami przewlekłymi, stosujących leczenie immunosupresyjne i/lub immunomodulujące.

Zgodnie z opiniami specjalistów osoby z tych grup ryzyka powinny zachować szczególną ostrożność – pisze prof. Narbutt. Według niej planowych wizyt lekarskich pacjentów z chorobami przewlekłymi nie należy odwoływać, chyba że u pacjenta są objawy infekcji (gorączka, kaszel, duszność) oraz gdy objawy takie występują u członków rodziny pacjenta. – W takim przypadku należy się skontaktować telefonicznie z lekarzem prowadzącym – radzi.

Nie rekomenduje odstawiania leczenia ani modyfikacji podawania leku bez porozumienia z lekarzem prowadzącym. – W razie wątpliwości należy się z lekarzem kontaktować telefonicznie – pisze w stanowisku.

Jak zauważa prof. Joanna Narbutt zgodnie z pojawiającymi się decyzjami wielu wojewodów odwoływane są w niektórych placówkach medycznych planowe przyjęcia chorych do szpitala. – Pacjenci leczeni biologicznie w ramach programów lekowych, w przypadku odwołania wizyt ze względu na ich bezpieczeństwo, będą mogli mieć realizowane świadczenia zdrowotne poza planowanym schematem przyjęć, wynikającym z harmonogramu programu lekowego – pisze konsultant krajowy.

Podkreśla, że najlepszym sposobem zapobiegania chorobie jest unikanie narażania się na wirusa:

– unikanie kontaktu z osobami mającymi cechy infekcji- pozostanie w domu przy objawach infekcji,

– zachowanie podstawowych zasad higieny (mycie rąk, dezynfekcja, zakrywanie ust chusteczką podczas kaszlu i kichania);

– unikanie zgromadzeń i rezygnacja z podróży;

– unikanie w miarę możliwości transportu publicznego.

Prof. Joanna Narbutt dodaje, że wiarygodne informacje na temat zakażenia znajdują się na stronie internetowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (NIZP). – Rekomendujemy, żeby wszyscy pacjenci przestrzegali podanych tam zaleceń higienicznych i epidemiologicznych – podkreśla.

Źródło: rynekestetyczny.pl


Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>