Sekcja Dermatologii Estetycznej ma nowy zarząd

Prof. Waldemar Placek zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (SDE PTD). Pod koniec listopada podczas X Konferencji SDE PTD został wybrany nowy prezes i zarząd w skład którego weszło sześć osób

Podczas X Konferencji SDE PTD dotychczasowy przewodniczący Sekcji prof. Waldemar Placek ogłosił rezygnację z pełnienia tej funkcji. Podczas zgromadzenia członków organizacji (23 listopada) złożył sprawozdanie ze swojej działalności na stanowisku prezesa, które objął w 2009 r. i opuszcza w roku 2018.

W tym czasie SDE PTD, która liczy obecnie nieco ponad 100 aktywnych członków (zapisanych jest 354 lekarzy), zorganizowała 5 dużych konferencji: w 2010 r. w Łodzi, w 2013 r. w Gdańsku, oraz ostatnie trzy w 2015 r., w 2017 r. i w 2018 r. w Gdyni. W każdym z tych wydarzeń brało udział od 250 do 500 lekarzy.

Poza tym Sekcja organizowała regularnie sesje poświęcone dermatologii estetycznej podczas wydarzeń naukowych w Polsce i za granicą oraz kursy i szkolenia. Organizacja brała również udział w działaniach na rzecz stworzenia przepisów regulujących sferę lekarskich zabiegów estetycznych. Wraz z PTD przyczyniła się do stworzenia przepisów, zakazujących osobom nieletnim korzystania z solariów.

Prof. Waldemar Placek przypomniał też, że we współpracy z firmą ubezpieczeniową Sekcji udało opracować specjalne ubezpieczenie dla lekarzy, zajmujących się dermatologią estetyczną oraz osób pracujących w ich gabinetach. Podkreślił, że była to zasługa prof. Barbary Zegarskiej, której kandydaturę do funkcji prezesa SDE PTD zaproponował lekarzom.

Sprawozdanie z działalności, które złożył prof. Waldemar Placek, zostało jednogłośnie zaakceptowane przez zgromadzonych członków Sekcji.

Kto w zarządzie SDE PTD

Kandydatura prof. Barbary Zegarskiej spotkała się z ogólną akceptacją lekarzy zgromadzonych na konferencji. Została ona jednogłośnie wybrana na stanowisko przewodniczącej przez obecnych tam członków SDE PTD.

Podczas tego samego spotkania wybrano pozostałe osoby, które miały zasiadać w nowym zarządzie Sekcji. Kandydatury, które zaproponowali wspólnie – prof. Waldemar Placek oraz nowowybrana prezes – zostały zaakceptowane przez zgromadzonych na sali członków SDE PTD.

Tym samym od 23 listopada w zarządzie Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego obok prezes prof. Barbary Zegarskiej zasiadają: prof. Ewa Chlebus, dr n. med. Barbara Pytrus, dr n. med. Marcin Ambroziak, prof. Aleksandra Lesiak, prof. Mariola Marchlewicz.

Dziękuję za szybkie, sprawne dokonanie wyboru nowego zarządu naszej organizacji – mówił zamykając obrady ustępujący prezes prof. Waldemar Placek.

Doktor Andrzej Ignaciuk na X Konferenecji SDE PTD Fot. Rynek estetyczny

Towarzystwa lekarskie współpracują

Podczas sprawozdania ze swojej działalności prof. Waldemar Placek podkreślił, że Sekcja współpracowała owocnie m. in. ze Stowarzyszeniem Lekarzy Dermatologów Estetycznych (SLDE) oraz z Polskim Towarzystwem Medycyny Estetycznej i Anti-Aging (PTMEiAA). Na dowód tych słów jednym z prelegentów podczas sesji otwarcia X Konferencji SDE PTD był doktor Andrzej Ignaciuk, prezes PTMEiAA, który dziękował za zaproszenie i podkreślał wagę oraz sens wzajemnej współpracy.

Przyznał podczas swojego wystąpienia, że medycyna estetyczna ma problem z tzw. szarą strefą, czyli zabiegami wykonywanymi przez osoby bez uprawnień. Jednak zwracał też uwagę na problemy wewnętrzne środowiska lekarskiego, związane z nieetycznym zachowaniem i brakiem przygotowania do wykonywania zabiegów estetycznych niektórych osób z dyplomami. Zachęcał do wspólnego działania przeciwko nieuczciwym praktykom marketingowym i lekarskim.

Są lekarze, którzy po krótkim kursie powstają jak Diana z piany i od razu mianują się: “najwybitniejszym ekspertem” – mówił. Przyznawał, że obserwuje pewną bezsilność lekarskich organów samorządowych w reagowaniu na tego typu zachowania. Zachęcał do promowana reguł etyki zawodowej i środowiskowego piętnowania osób, które je łamią. Spotkało się to ze zrozumieniem lekarzy zgromadzonych na konferencji.

Zdaniem doktora Andrzeja Ignaciuka jednym z ważniejszych wyzwań, stojących przed polską estetyką lekarską jest edukacja. – Chodzi o to, żeby były standardy dla tych, którzy praktykują medycynę estetyczną – podkreślał. Zachęcał do pracy nad czymś w rodzaju programu edukacyjnego, który powinien przejść ten, kto chce się zajmować tą dziedziną. W jego opinii mogłaby to być edukacja podyplomowa trochę podobna do specjalizacyjnej.

Być może za dużo mówiłem o problemach, ale mamy późną jesień. Gdybyśmy mieli wiosnę, może patrzyłbym na wszystko bardziej optymistycznie – żartował na koniec prezes PTMEiAA.

Źródło: rynekestetyczny.pl


Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>