W Senacie odbyło się spotkanie ws. medycyny estetycznej

Przewodnicząca Komisji Zdrowia spotkała się w Senacie z przedstawicielami koalicji skupiającej lekarzy, reprezentujących różne środowiska, związane się zabiegami z zakresu medycyny estetycznej, dermatologii i chirurgii plastycznej. – Spotkanie dotyczyło możliwości zmian w prawie, zmierzających w kierunku uregulowania tego obszaru medycyny – mówi w rozmowie z “Rynkiem estetycznym” senator Beata Małecka-Libera

Gospodarzem spotkania była przewodnicząca Komisji Zdrowia Senatu RP Beata Małecka-Libera. Wśród gości znaleźli się: prof. Lidia Rudnicka – prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (PTD), prof. Barbara Zegarska – prezes Sekcji Dermatologii Estetycznej PTD, dr Ewa Kaniowska – wiceprezes Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych (SLDE), doktor Andrzej Ignaciuk – prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging (PTMEiAA) oraz dr Piotr Drozdowski – dolnośląski konsultant wojewódzki w dziedzinie chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej. Odbyło się ono 20 stycznia b.r. w Senacie.

Dyskutowaliśmy o obecnej sytuacji dermatologii estetycznej i medycyny estetycznej – informowała w mediach społecznościowych dr Ewa Kaniowska. Według PTMEiAA był to kolejny krok w kierunku uporządkowania legislacyjnego wciąż nowej i rozwijającej się dziedziny, jaką jest medycyna estetyczna. Spotkanie trwało ponad dwie godziny. – Było to bardzo konstruktywne i rzeczowe spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele najważniejszych organizacji i stowarzyszeń związanych z szeroko rozumianą medycyną estetyczną i chirurgią plastyczną – czytamy w informacji udostępnionej przez PTMEiAA.

Spotkanie było bardzo merytoryczne i niewątpliwie bardzo potrzebne. Patrzymy z ufnością w przyszłość – stwierdził doktor Andrzej Ignaciuk i podziękował senator Beacie Małeckiej-Liberze oraz wszystkim pozostałym uczestnikom. Z kolei prof. Lidia Rudnicka poinformowała w mediach społecznościowych, że rozmawiano m. in. o problemach w dermatologii i o tym jaka jest definicja zawodu medycznego. – To dobrze, że niektóre problemy znajdują zrozumienie osób o różnych poglądach politycznych – podsumowała profesor.

Możliwe powstanie projektu zmian

Przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia senator Beata Małecka-Libera w rozmowie z „Rynkiem estetycznym” przyznaje, że doszło do spotkania, o które poprosili ją przedstawiciele różnych  środowisk medycznych, związanych z dermatologią, medycyną estetyczną i chirurgią plastyczną. Jak mówi spotkanie dotyczyło m. in. możliwych zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zmierzających do uregulowania zabiegów z zakresu medycyny estetycznej.

Senator zwraca uwagę, że prace nad rozwiązaniami prawnymi toczą się zarówno w towarzystwach lekarskich, zainteresowanych tego typu zmianami, jak i zaangażowała się w nie także Naczelna Izba Lekarska. Jak informowała podczas spotkania poruszono także problem licznych, konkretnych przypadków wykonywania zabiegów medycznych przez osoby, które nie mają do tego niezbędnych kompetencji.

Beata Małecka-Libera mówiła nam, że jest gotowa we współpracy ze środowiskami lekarskimi oraz Naczelną Izbą Lekarską przygotować projekt nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, zmierzający do zdefiniowania i uregulowania medycyny estetycznej. Zauważyła jednocześnie, że jest to na tyle obszerna tematyka, że być może potrzebny byłby nawet szerszy projekt regulujący różne kwestie związane z tą problematyką.

Definicja już powstała

Przypomnijmy, że podczas spotkania środowisk lekarskich i prawniczych w siedzibie Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) w Warszawie 25 czerwca 2020 r. po długich obradach udało się uzgodnić definicję medycyny estetycznej. Oficjalnie uznana przez samorząd lekarski definicja może posłużyć do dalszych prac nad regulacją tej dziedziny.

W czerwcowym spotkaniu w siedzibie NRL uczestniczyło bardzo szerokie grono osób, reprezentujących różne środowiska lekarskie i prawnicze (25 czerwca b.r.). Wzięli w nim udział m. in. reprezentanci organizacji, tworzących koalicję, stawiającą sobie za cel uporządkowanie rynku medycyny estetycznej. Podczas spotkania powstała definicja:

„Medycyna estetyczna jest zespołem świadczeń zdrowotnych, wiążących się z ingerencją w tkanki ludzkie, wykonywanych przez lekarzy i lekarzy dentystów, służącym przywracaniu lub poprawie fizycznego, psychicznego i społecznego samopoczucia pacjenta, poprzez poprawę jego wyglądu lub jego akceptacji.”

Prof. Marek Chmaj, znany prawnik i konstytucjonalista, wyraził wówczas opinię, że celowa byłaby próba nowelizacji ustaw o działalności leczniczej, o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz o zawodzie lekarza i lekarza dentysty w celu potwierdzenia prawnego definicji.

Beata Małecka-Libera w rozmowie z „Rynkiem estetycznym” zwraca uwagę, że gdyby powstał projekt zmian w prawie w tym obszarze, to nie wiadomo jakie by miał szanse wejścia w życie. – Trudno przewidzieć jego dalsze losy w Parlamencie – mówi nam Pani senator.

Komisja zdrowia już debatowała

Warto wspomnieć, że 5 marca 2018 r. w senackiej Komisji Zdrowia półtorej godziny trwała dyskusja, dotycząca punktu obrad: „Informacja na temat bezpieczeństwa i zagrożeń wynikających z procedur dermatologii i medycyny estetycznej”. Wówczas w zgodnej ocenie członków komisji zabiegi z zakresu medycyny estetycznej powinny być zarezerwowane dla lekarzy.

Uczestnicy posiedzenia senackiej Komisji Zdrowia (5 marca 2018 r.) doszli wówczas do wniosku, że brak nadzoru nad kosmetyczkami, kosmetologami oraz innymi osobami bez wykształcenia medycznego, które podejmują się wykonywania zabiegów medycznych zwiększa ryzyko powikłań. Senator Bogusława Orzechowska mówiła, że problem rozwiązałoby np. uchwalenie ustawy o zawodzie kosmetologa, bo wówczas możliwe byłoby udowodnienie przekroczenia uprawnień.

Posiedzenie zakończyło się postulatem ówczesnego przewodniczącego – senatora Waldemara Kraska – by zebrani przesłali propozycje zmian legislacyjnych. Chodziło m. in. o to, żeby komisja mogła zwrócić się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Zdrowia o przygotowanie prawnego uregulowania kompetencji kosmetologów. Wiele wskazuje na to, że na tym etapie aktywność komisji się zakończyła. Na dodatek pierwszy z wymienionych powyżej resortów już dziś nie istnieje w tym kształcie.

Źródło: rynekestetyczny.pl


Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>