Europejska norma w Polsce

Europejska norma “Usługi medycyny estetycznej – niechirurgiczne zabiegi medyczne” została uznana przez Polski Komitet Normalizacyjny i oznaczona jako PN-EN 16844+A1:2018-11. Prezes PKN zatwierdził ją 9 listopada 2018 r. W dokumencie znajdują się m. in. zalecenia dotyczące ram etycznych oraz ogólnych zasad usług medycznych świadczonych przez wszystkich lekarzy i osoby zainteresowane w obszarze estetyki

Jak informuje Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) norma zawiera wymagania, dotyczące niektórych zabiegów z zakresu niechirurgicznej medycyny estetycznej:

“medyczne estetyczne zabiegi z użyciem wchłanialnych (wstrzykiwanych) preparatów, toksyny botulinowej i mikronakłuć; zabiegi, w czasie których wykonuje się peeling, wykorzystując laser frakcyjny nieablacyjny, peeling powierzchniowy, lasery i urządzenia o porównywalnej mocy; zabiegi z użyciem ablacyjnych frakcyjnych laserów oraz urządzeń o porównywalnej mocy i średniej głębokości wykonywanego peelingu; oraz inne zabiegi takie jak głębokie peelingi chemiczne, lifting nitkowy i zabiegi z wykorzystaniem laserów ablacyjnych.”

W dokumencie podano też zalecenia, dotyczące estetycznych niechirurgicznych zabiegów medycznych, w tym ramy etyczne oraz ogólne zasady usług medycznych, świadczonych przez wszystkich lekarzy i osoby zainteresowane w obszarze estetyki. Zalecenia te mają zastosowanie przed, w trakcie i po wykonaniu procedury.

Co istotne zabiegi medyczne, sięgające głębiej niż warstwa rogowa naskórka i które mają lub mogą mieć efekt biologiczny głębszy, niż warstwa rogowa naskórka (przy użyciu lub bez narzędzi lub urządzeń) są włączone do zakresu normy, natomiast procedury chirurgii estetycznej zawarte w EN 16372 (chirurgia plastyczna) oraz procedury dentystyczne są wyłączone.

Jak informuje PKN procedury estetyczne niemedyczne (tatuowanie i wszelkie procedury nie oddziaływające na tkankę głębiej, niż warstwa rogowa naskórka), które mogą być legalnie wykonywane przez osoby niebędące lekarzami (np. tatuażystów, czy kosmetyczki) są wyłączone z zakresu normy PN-EN 16844+A1:2018-11.

Kompetencje wykonującego zabiegi

Dokument uznany przez Polski Komitet Normalizacyjny zawiera m. in. rozdział, dotyczący kompetencji i uprawnień wymaganych od osoby, wykonującej zabiegi z zakresu normy. Jasno napisano, że powinien to być lekarz z ważnym prawem do samodzielnego wykonywania zawodu. Dodano zastrzeżenie, że lekarze są upoważnieni do wykonywania medycznych zabiegów estetycznych pod warunkiem, że przeszli odpowiednie szkolenia.

Z normy wynika, że asystentem może być osoba, wykonująca zawód medyczny, pracująca pod bezpośrednim nadzorem lekarza. W dokumencie znalazło się doprecyzowanie dotyczące zabiegów z wykorzystaniem laserów (klasy II lub wyższej), urządzeń emitujących światło (IPL, LED) lub inny rodzaj energii. Tego typu procedury powinni wykonywać tylko wykwalifikowani lekarze lub osoby wykonujące zawody medyczne, pod bezpośrednim nadzorem lekarza.

Z normy wynika, że to lekarz ma obowiązek kontrolować kompetencje oraz umiejętności osób, które wykonują pracę pod jego nadzorem. Za kompetencje, umiejętności i pracę tych osób odpowiedzialny jest też menedżer placówki.

Z kolei sam lekarz, który wykonuje zabiegi z zakresu medycyny estetycznej powinien – według normy – przejść proces 3-letniego kształcenia, w uznanym w danym kraju ośrodku. Takie kształcenie powinno prowadzić do gruntownego zrozumienia naukowych dowodów, które stanowią podstawę podejmowanych terapii. Oznacza to kształcenie w kierunku: anatomii, fizjologii, farmakologii, immunologii, patologii oraz zrozumienia mechanizmów wykorzystywanych w procedurach. Kształcenie powinno też zawierać elementy etyczne, psychologiczne a także dotyczące zgody na zabiegi oraz odszkodowań.

Szeroki zakres normy

Norma PN-EN 16844+A1:2018-11 zawiera bardzo szeroki zakres zaleceń… (…)

Okładka magazynu „Rynek estetyczny” numer 2/III-VI/2019

Chcesz wiedzieć więcej? Cały artykuł i wiele innych ciekawych tekstów nt. zabiegów medycyny estetycznej do przeczytania w numerze „Rynku estetycznego”

Zapraszamy do PRENUMERATY

lub do EMPIKu


Komentarze

  • Mimo wdrożenia normy do polskiego porządku prawnego, jej faktyczny wpływ na rynek usług medycyny estetycznej jest ograniczony. Do 31 grudnia 1993 r. polskie normy miały status powszechnie obowiązujących norm prawnych. Jednak obecnie stosowanie norm jest całkowicie dobrowolne. Implementacja normy EN 16844 nie pociąga więc za sobą żadnych negatywnych skutków w pracy kosmetologów w odniesieniu do dzisiejszego stanu prawnego. Pozdrawiam

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>