Gabinety pod okiem skarbówki

Split payment i STIR to dwa nowe narzędzia organów skarbowych, funkcjonujące od 2018 r., które wzmacniają uprawnienia fiskusa. Dzięki nim urząd nie tyle ściga przestępstwa skarbowe, co podgląda na żywo wszystkie transakcje bankowe i analizuje dane pod kątem ryzyka wystąpienia nieprawidłowości. Urzędnik może z godziny na godzinę zablokować rachunek bankowy „podejrzanego” podatnika

2018 rok przyniósł spore zmiany w systemie podatkowym, na które muszą uważać przedsiębiorcy, także ci prowadzący gabinety medycyny estetycznej. Od tej pory trzeba mierzyć się z dwiema ważnymi zmianami: split payment, czyli mechanizmem podzielonej płatności oraz Systemem Teleinformatycznym Izby Rozrachunkowej (STIR), który – najprościej mówiąc – jest sposobem na podglądanie wszystkiego, co się dzieje na rachunku bankowym działalności gospodarczej.

Szczegóły i konsekwencje tych rozwiązań prawnych oraz technologicznych tłumaczyła podczas XVIII Międzynarodowego Kongresu Medycyny Estetycznej i Anti-Aging W Warszawie Karolina Stawowska, licencjonowany doradca podatkowy, partner i szef zespołu doradztwa podatkowego w renomowanej kancelarii prawnej.

Zapobieganie karuzelom podatkowym

Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że zapłata kwoty, odpowiadającej całości albo części podatku VAT, wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana przelewem bankowym na specjalny rachunek VAT dostawcy. – Ustawodawca proponuje takie rozwiązanie, żeby na jeden rachunek bankowy zapłacić podatek VAT wynikający z faktury a na zupełnie odrębny rachunek bankowy zapłacić kwotę netto – mówiła podczas wykładu kongresowego Karolina Stawowska. (…)

Jaki był cel wprowadzenia tej regulacji? Jak przyznaje ekspertka, w założeniu split payment ma zapewnić większą stabilność wpływów do budżetu państwa z tytułu podatku VAT, czyli ograniczyć szarą strefę. – Urząd Skarbowy będzie miał przykładowo możliwość porównania ile mniej więcej dany rodzaj działalności gospodarczej wykazuje VAT-u miesięcznie, czy kwartalnie w rozliczeniu. Jeżeli zrobi podsumowanie, to może się okazać, że dwie kliniki medycyny estetycznej, które generują taki sam obrót roczny, płacą zupełnie inny podatek VAT – mówi.

Urzędnik może to uznać za podejrzane. Ekspertka wyjaśniała, że to jedna z metod przeciwdziałania karuzelom podatkowym. Jednak – jak dodała – branża medycyny estetycznej nie jest atrakcyjna z tego punktu widzenia. Gabinety na ogół nie mają dużych obrotów towarowych.

Nie mniej jednak czasami się zdarza, że do przedsiębiorcy przychodzi znajomy i proponuje zakup towaru oraz sprzedaż umówionemu odbiorcy, gwarantując np. 5 procent marży. Z mojego doświadczenia wynika, że często to jest ktoś, kto przyszedł zrobić karuzelę podatkową – ostrzega Karolina Stawowska. (…)

Algorytm prześledzi twoje transakcje

Jak tłumaczyła Karolina Stawowska System Teleinformatyczny Izby Rozrachunkowej (STIR) w założeniu ma spełniać bardzo ważne funkcje, z których główną jest odbiór i przetwarzanie danych pozyskiwanych od wszystkich banków i SKOK-ów w celu ustalenia wskaźnika ryzyka wyłudzenia VAT przez dany podmiot. Istnieje odpowiedni algorytm, który minimum raz dziennie komunikuje pomiędzy bankami a Krajową Administracją Skarbową (KAS).

Sprawdza jaki na dany moment jest wskaźnik ryzyka w danym regionie na danych transakcjach u danego typu podatników. Ten system służy pośredniczeniu w przekazywaniu danych między KAS a bankami. Informacja jest dostępna w urzędzie w ciągu 5 minut – opowiadała Karolina Stawowska.

Podkreśliła, że w tym zakresie nie ma już żadnej tajemnicy bankowej. – Jeżeli KAS zapyta, to bank musi odpowiedzieć – stwierdziła. Wyjaśniała, że szef Krajowej Administracji Skarbowej codziennie za pośrednictwem systemu STIR otrzymuje informacje o rachunkach podmiotów kwalifikowanych, którymi są osoby fizyczne, będące przedsiębiorcami, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. (…)

Medycyna estetyczna w algorytmie fiskusa

Algorytm stosowany w systemie STIR jest bardzo skomplikowany. W typowaniu podejrzanych transakcji bierze pod uwagę wiele czynników. Według Karoliny Stawowskiej opiera się także na przedmiotowym kryterium – ocenia ryzyko podatności na wyłudzenia skarbowe….

Okładka magazynu „Rynek estetyczny” numer 1/I-III/2019

Chcesz wiedzieć więcej? Cały artykuł i wiele innych ciekawych tekstów nt. zabiegów medycyny estetycznej do przeczytania w numerze „Rynku estetycznego”

Zapraszamy do PRENUMERATY

lub do EMPIKu


Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>