Medycyna estetyczna jak dobro luksusowe: czy jest odporna na kryzys?

Medycyna estetyczna nie jest niezbędna do życia. Należy raczej do kategorii usług luksusowych. Dlatego najnowszy raport KPMG, dotyczący koniunktury na rynku dóbr luksusowych w Polsce, może stanowić wskazówkę dla lekarzy i firm zaangażowanych w medycynę estetyczną. Sprawdźmy jaki jest stan zamożności Polaków i wpływ aktualnej sytuacji na nastroje najbogatszych

Koniunktura na rynku dóbr luksusowych zależy od ich nabywców. Na drogą biżuterię, luksusową odzież, samochody klasy premium, czy jachty stać ograniczoną grupę najbogatszych ludzi w Polsce. Tak się składa, że od liczebności tej grupy i jej zachowań na rynku w dużej mierze zależy też koniunktura na rynku usług medycyny estetycznej.

Zwiększyły się zarobki

Z raportu KPMG wynika, że pandemia COVID-19 tylko spowolniła, ale nie zatrzymała dynamicznego od lat wzrostu liczby Polaków przekraczających drugi próg podatkowy i ich majątków. W 2020 roku już ponad 1,76 mln osób osiągnęło dochody przekraczające 7,1 tys. zł brutto.

Nie tylko zarobki, ale również wielkość majątku Polaków uległa poprawie. Zwiększenie aktywów przy niewielkim wzroście zobowiązań gospodarstw domowych w 2021 roku może napawać optymizmem. Choć obecnie tą poprawę może niwelować wysoka inflacja oraz rosnące koszty utrzymania.

Zamożnych i bogatych stać na luksus

KPMG w raporcie słusznie zauważa, że dla firm sprzedających dobra luksusowe kluczową grupą potencjalnych konsumentów są osoby zamożne i bogate, których dochody miesięczne brutto przekraczają odpowiednio 20 tys. zł i 50 tys. zł.

W 2020 roku w Polsce mieszkało 284 tys. osób o dochodach powyżej 20 tys. zł miesięcznie. Łącznie zarobili oni 201 mld zł, o 15,1 proc. więcej niż rok wcześniej.

Z kolei liczba osób bogatych, o dochodach brutto przekraczających 50 tys. zł miesięcznie wzrosła o 11,6 proc. do 77,1 tys. Przeciętne zarobki w tej grupie wyniosły prawie 134 tys. zł miesięcznie, co oznacza, że dochody osób bogatych rozliczających się w Polsce w całym 2020 roku wyniosły 124 mld zł i były o 20 proc. wyższe niż w 2019 roku.

Ponad 1 mln zł rocznie

Bardzo bogaci są kolejną kluczową grupą docelową dla firm z branży dóbr luksusowych. Według raportu KPMG to osoby zarabiające brutto powyżej 1 mln zł rocznie.

Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów w 2020 r. w Polsce mieszkało 35 tys. takich osób. W sumie osiągnęły one 92 mld zł dochodów.

Wśród analizowanych grup to właśnie zarobki osób bardzo bogatych powiększyły się najistotniej – o 23,8 proc. względem 2019 roku, przy czym ich liczebność wzrosła w tym czasie o 10,3 proc. Średnie zarobki w tej grupie potencjalnych nabywców dóbr luksusowych wyniosły w 2020 roku 216 tys. zł miesięcznie. (…)

Rynek dóbr luksusowych odporny na kryzys?

Autorzy raportu KPMG sprawdzali, czy panujące na rynku przekonanie, że rynek dóbr luksusowych jest bardziej odporny na kryzysy, niż rynek dóbr masowych znajduje potwierdzenie w rzeczywistości. Taką prawidłowość często tłumaczy się faktem, że nabywcami dóbr luksusowych są przede wszystkim osoby o ugruntowanej przez lata pozycji majątkowej, które są siłą rzeczy mniej podatne na krótkotrwałe zawirowania gospodarcze…

(Cały artykuł dostępny w e-Wydaniu “Rynku estetycznego”)

Chcesz wiedzieć więcej?

Ten i wiele innych ciekawych artykułów nt. medycyny estetycznej do przeczytania w numerze „Rynku estetycznego”.

Prenumeratorów zapraszamy do korzystania z e-WYDANIA

Zamów: Prenumerata

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>