Lekarz na swoim – czyli sposoby finansowania działalności w sferze usług medycznych

Ostatnie badania firmy doradczej Deloitte wskazują, że rynek medyczny w Polsce jest jednym z najszybciej rozwijających się w Europie. Według autorów raportu wydatki Polaków na usługi zdrowotne rosną o ponad 6% rocznie. Główną przyczyną tak znacznego rozwoju jest fakt, że polskie społeczeństwo stale się bogaci, a jednocześnie państwowy system opieki medycznej nie jest w pełni wydolny. Obecnie aż 1/3 wszystkich wydatków na zdrowie w Polsce jest pokrywana ze środków własnych obywateli i należy się spodziewać, że ten udział będzie się stale zwiększać.

Nasilające się w Polsce zapotrzebowanie na usługi medyczne jest naturalnym bodźcem do inwestowania w tego typu usługi i firmy je świadczące. Lekarz chcący prowadzić swój własny biznes może – jak każdy inny przedsiębiorca – starać się o dotację unijną. Możliwość otrzymania najczęściej bezzwrotnych środków ze wspólnotowego budżetu to dla wielu właścicieli firm jeden z ważniejszych impulsów do rozwijania działalności. O sposobach uzyskania dotacji unijnej w branży medycyny estetycznej portal rynekestetyczny.pl będzie szeroko informować. Dotacje z UE dla gabinetów

Według specjalistów z Europejskiego Funduszu Leasingowego (EFL) warto jednak pamiętać, że ten sposób pozyskiwania funduszy jest obarczony pewnymi niedogodnościami. Pierwsza z nich to sam proces starania się o unijne pieniądze. EFL podkreśla, że zbiurokratyzowany proces przydzielania dotacji unijnych zmusza też wszystkich zainteresowanych do ciągłego śledzenia zmieniających się warunków ich przyznawania. Kolejnym minusem dla firm jest długi okres podejmowania przez urzędników decyzji. Oprócz kłopotliwej procedury istnieją jeszcze inne utrudnienia w przyznawaniu dotacji unijnych wśród których EFL wymienia między innymi obowiązek przechowywania dokumentacji związanej z realizacją dotowanego projektu nawet przez 10 lat.

Wolny zawód – niełatwy kredyt

Poza dotacjami unijnymi istnieją też inne źródła finansowania przedsiębiorstw, takie jak kredyty lub leasing. Jednak specyfika firm świadczących usługi medyczne w większym stopniu ogranicza możliwości finansowania ich inwestycji, niż ma to miejsce w przypadku przedsiębiorstw działających w innych gałęziach gospodarki.

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że duża część lekarzy prowadzących działalność gospodarczą jest traktowana przez banki jak tzw. przedstawiciele wolnych zawodów. Oznacza to, że trudniej jest im ubiegać się o kredyt.

Równie ważną dla lekarzy kwestię finansową stanowi podatek VAT. Zgodne z przepisami zwolnienie lekarzy z tego obciążenia za prowadzenie usług powoduje znaczne konsekwencje finansowe. Z tego też względu firmy leasingowe opracowały specjalne produkty przeznaczone wyłącznie dla lekarzy.

EFL radzi leasing

Zdaniem specjalistow z EFL w porównaniu z kredytem leasing ma dla prowadzących działalność kilka dodatkowych, istotnych zalet. Pierwszą z nich są niższe opłaty początkowe ponoszone przez właściciela firmy. Dotyczy to zarówno leasingu sprzętu nowego, jak i używanego.

Według EFL czas wydawania decyzji w przypadku leasingu jest nieporównywalnie krótszy, niż czas potrzebny do przyznania kredytu i wynosi najczęściej kilka dni. Tak szybka decyzja jest możliwa, gdyż firmy leasingowe mają zdecydowanie mniejsze wymagania formalne, niż banki. W przypadku Europejskiego Funduszu Leasingowego od lekarzy-przedsiębiorców są wymagane jedynie dokumenty rejestrowe firmy, dowód osobisty, REGON, NIP, deklaracje PIT i CIT dokumentujące dochód za ostatnie 12 miesięcy oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku zaległości wobec budżetu.

Dla lekarzy szczególnie atrakcyjny jest leasing kapitałowy. VAT na sprzęt medyczny wynosi 7 proc. i w przypadku leasingu kapitałowego płaci się go przy zawieraniu umowy. Z tego względu VAT może być w całości odliczony już na samym początku obowiązywania umowy.

Raty ustala się na podobnych zasadach jak raty zwykłego kredytu, ale lekarz może robić odpisy amortyzacyjne, a także dopasować okres leasingowania do swoich potrzeb. W przypadku EFL możliwy okres trwania umowy leasingu kapitałowego wynosi od 6 do 60 miesięcy – w razie zakupu nowego sprzętu; oraz od 6 do 48 miesięcy – jeśli leasing dotyczy sprzętu używanego.

Dla leasingu operacyjnego analogiczne okresy mogą wynosić odpowiednio 24-60 i 24-48 miesięcy. Ponadto lekarze korzystający z leasingu mogą na ogół wybrać walutę spłaty rat spośród złotego, euro i franka szwajcarskiego.

Oferta dopasowana dla lekarza

Część firm leasingowych oferuje lekarzom również specjalne pożyczki. Dzięki nim firmy medyczne mogą finansować nowe urządzenia przy niskim wkładzie własnym, wynoszącym około 5 proc. wartości urządzenia.

Pożyczka jest udzielana (w EFL) w trzech walutach do wyboru: w złotych, euro i frankach szwajcarskich. Do jej otrzymania są potrzebne dokumenty rejestrowe firmy, dowód osobisty, REGON, NIP, deklaracje PIT i CIT dokumentujące dochód za ostatnie 12 miesięcy, a także zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku zaległości wobec budżetu.

Przykładowo w EFL pożyczka dla lekarzy na nowy sprzęt jest udzielana na 60 miesięcy, zaś na używany na 48 miesięcy. Firmy leasingowe mogą zaproponować lekarzom-przedsiębiorcom trzy różne harmonogramy spłaty rat: równomierny, degresywny i sezonowy. Takie rozwiązanie pozwala dopasować warunki umowy do specyfiki funkcjonowania firmy.

Lekarze korzystają z leasingu

Korzyści, jakie oferują lekarzom firmy leasingowe, widać w danych zbieranych przez Związek Polskiego Leasingu. Łączna wartość oddanych w leasing urządzeń medycznych w 2008 roku wyniosła 385 mln zł. Warto podkreślić, że w roku następnym – czyli wtedy, gdy kryzys był odczuwalny najbardziej – firmy działające na rynku usług medycznych jeszcze chętniej korzystały z oferty leasingodawców. Wynikało to między innymi z faktu ograniczenia przez banki akcji kredytowej i zapełnienia tej luki przez firmy leasingowe, które posiadały środki pozwalające na finansowanie inwestycji prywatnych przedsiębiorstw.

W segmencie sprzętu medycznego nastąpił wzrost o 27 proc. – do kwoty 487,9 mln zł. Rok 2010 upłynął pod znakiem kontynuacji trendu wzrostowego. Wartość wyleasingowanego sprzętu medycznego osiągnęła wtedy poziom 581,1 mln zł, co oznaczało wzrost wartości rynku o blisko 20 proc. Wyniki za pierwsze półrocze 2011 roku pokazały, że leasing nadal jest bardzo popularny. Tylko w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku firmy leasingowe podpisały umowy dotyczące sprzętu i innych urządzeń medycznych o wartości ponad 291 mln zł.

Według ekspertów z EFL taki wynik daje branży leasingowej w segmencie medycznym duże nadzieje na utrzymanie doskonałego wyniku z 2010 roku, szczególnie że prognozy PKB na najbliższe miesiące dla polskiej gospodarki są optymistyczne.

Źródło: Europejski Fundusz Leasingowy


Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>