Zły efekt estetyczny to sprawa dla sądu?

Generalnie brak oczekiwanego przez pacjenta efektu wizualnego nie stanowi przyczyny odpowiedzialności karnej – stwierdza w rozmowie z portalem rynekestetyczny.pl dr n. praw. Rafał Kubiak, p.o. kierownika Zakładu Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zastępca dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych. Inaczej wygląda jednak ta sprawa na gruncie prawa cywilnego.

Jak tłumaczy nam Rafał Kubiak w prawie cywilnym przyjmuje się, że wykonawca zabiegu zawiera ze swoim klientem umowę, która ma charakter umowy rezultatu. Lekarz (wykonawca zabiegu) zobowiązuje się zatem do osiągnięcia określonego efektu wizualnego.

Jeżeli go nie uzyska, można uznać, że nienależycie wykonał zobowiązanie, co jest podstawą odpowiedzialności odszkodowawczej, głównie na podstawie artykułu 471 Kodeksu cywilnego – mówi prawnik.

Przyznaje jednocześnie, że w przypadku prawa karnego brak osiągnięcia określonego efektu wizualnego nie stanowi podstawy odpowiedzialności, chyba że następstwem nieprawidłowo wykonanego zabiegu będzie trwałe, istotne zeszpecenie np. rozległe blizny na twarzy. Wówczas można rozważyć odpowiedzialność za nieumyślny ciężki uszczerbek na zdrowiu, czyli przestępstwo opisane w artykule 156 Kodeksu karnego.

Odszkodowanie lub zadośćuczynienie

Odpowiedzialność cywilna generalnie oparta jest na wystąpieniu szkody materialnej i wówczas pacjent może domagać się odszkodowania. Prawo cywilne pozwala również na dochodzenie zadośćuczynienia za krzywdę, czyli cierpienia fizyczne, psychiczne lub moralne.

Które w przypadku zabiegów czysto estetycznych mogą się przecież pojawić – zauważa Rafał Kubiak i tłumaczy: – O ile odrębną sprawą jest szkoda materialna, którą mogą być np. koszty leczenia, rehabilitacji, utracone zarobki, to krzywdą mogą być cierpienia moralne związane np. z niewłaściwym efektem wizualnym zabiegu.

Jednak aby pacjent uzyskał odszkodowanie bądź zadośćuczynienie, muszą być spełnione przesłanki odpowiedzialności prawnej. – Nie wchodząc w prawne zawiłości można wskazać kilka głównych elementów – stwierdza nasz rozmówca.

Proces cywilny: to nie takie proste

Po pierwsze musi wystąpić szkoda, bądź krzywda – wylicza prawnik. – Po drugie należy przypisać winę sprawcy, więc jego zachowanie musi być bezprawne, sam sprawca musi być poczytalny i co najmniej należy przypisać mu niedbalstwo, czyli, że nie zachował on wymaganego od profesjonalisty standardu staranności.

W końcu musi wystąpić związek przyczynowy między szkodą a zachowaniem sprawcy – dodaje Rafał Kubiak i podkreśla, że ustalenie tych wszystkich kwestii wymaga szczegółowego przeanalizowania konkretnego stanu faktycznego w trakcie procesu.

Więcej na temat prawnych uwarunkowań zabiegów estetycznych m. in. we wrześniowym (2013 r.)  e-wydaniu “Rynku Estetycznego”. Dostęp do archiwalnych numerów po wykupieniu prenumeraty

 

Źródło: www.rynekestetyczny.pl


Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>