Środowiska medyczne za ograniczeniem reklamy

Wspólne stanowisko dotyczące ograniczenia reklamy wyrobów medycznych i suplementów diety opracowali przedstawiciele różnych środowisk, które nieczęsto mówią jednym głosem. Chodzi o wykorzystywanie wizerunku osób z wykształceniem medycznym w działaniach promocyjnych różnych produktów

Rzecznicy odpowiedzialności zawodowej reprezentujący zawody medyczne (lekarzy, aptekarzy, pielęgniarki i położne, diagnostów laboratoryjnych) opracowali wspólne stanowisko, dotyczące potrzeby wprowadzenia przepisów, ograniczających reklamę produktów medycznych. Ogłosili je po lipcowym spotkaniu, które odbyło się w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Ich najważniejszym postulatem jest wprowadzanie zakazu prezentowania wyrobów medycznych oraz suplementów diety przez osoby  z wykształceniem medycznym lub sugerujące posiadanie takiego wykształcenia.

Pod oficjalnym stanowiskiem podpisali się: mgr farm. Kazimierz Jura – Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Aptekarskiej, lek. med. Grzegorz Wrona – Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej, dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk – Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Ewa Brzezińska – Rzecznik Dyscyplinarny Izby Diagnostów Laboratoryjnych. Jak napisali dostrzegają potrzebę wprowadzenia w stosunku do wyrobów medycznych i suplementów diety przepisów ograniczających reklamę podobnych do tych, odnoszących się do produktów leczniczych, zawartych w ustawie Prawo farmaceutyczne.

Jednocześnie podkreślili, że jako osoby pełniące funkcje nadzorujące wykonywanie poszczególnych zawodów medycznych będą zabiegać o wzmocnienie lub utrzymanie przepisów, zabraniających osobom wykonującym te zawody uczestniczenia w reklamach produktów leczniczych, suplementów diety oraz wyrobów medycznych.

Nie pierwszy taki głos

Przypomnijmy, że w marcu b.r. Naczelna Rada Lekarska (NRL) zwróciła się do ministra zdrowia z apelem o niezwłoczne podjęcie prac legislacyjnych, zmierzających do wprowadzenia ograniczeń w zakresie reklamy żywności oraz wyrobów medycznych. Wówczas też chodziło o wykorzystywanie wizerunku osób z wykształceniem medycznym.

Czytaj też. Będą ograniczenia reklamy w medycynie?

Jak informowaliśmy w portalu rynekestetyczny.pl, NRL chciałaby uniemożliwienia reklamowania żywności (głównie suplementów diety) oraz  wyrobów medycznych z wykorzystaniem wizerunku osób, posiadających wykształcenie medyczne lub farmaceutyczne. Sprzeciwia się też odwoływaniu się w reklamach do osób, sugerujących posiadanie takiego wykształcenia a także powoływaniu się na ich zalecenia. Według NRL w tym celu Ministerstwo Zdrowia powinno wprowadzić zmiany w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz ustawie o wyrobach medycznych.

Ewentualne restrykcyjne przepisy, dotyczące reklamy wyrobów medycznych i suplementów diety miałyby wpływ na rynek medycyny estetycznej.  Udział lekarzy w działaniach promocyjnych wyrobów medycznych przeznaczonych do stosowanie w estetyce jest obecnie częstą i na ogół akceptowaną praktyką. W środowisku pojawia się jednak coraz więcej głosów o nadużywaniu marketingu i sztucznym promowaniu nie zawsze kompetentnych osób, dzięki finansowemu wsparciu firm.

Źródło: rynekestetyczny.pl


Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>